Articles | Volume 21, issue 13
https://doi.org/10.5194/acp-21-10439-2021
https://doi.org/10.5194/acp-21-10439-2021
Research article
 | 
09 Jul 2021
Research article |  | 09 Jul 2021

Aqueous-phase reactive species formed by fine particulate matter from remote forests and polluted urban air

Haijie Tong, Fobang Liu, Alexander Filippi, Jake Wilson, Andrea M. Arangio, Yun Zhang, Siyao Yue, Steven Lelieveld, Fangxia Shen, Helmi-Marja K. Keskinen, Jing Li, Haoxuan Chen, Ting Zhang, Thorsten Hoffmann, Pingqing Fu, William H. Brune, Tuukka Petäjä, Markku Kulmala, Maosheng Yao, Thomas Berkemeier, Manabu Shiraiwa, and Ulrich Pöschl

Related authors

Atmospheric evolution of environmentally persistent free radicals in rural North China Plain: insights into water solubility and effects on PM2.5 oxidative potential
Xu Yang, Fobang Liu, Shuqi Yang, Yuling Yang, Yanan Wang, Jingjing Li, Mingyu Zhao, Zhao Wang, Kai Wang, Chi He, and Haijie Tong
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-1622,https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-1622, 2024
This preprint is open for discussion and under review for Atmospheric Chemistry and Physics (ACP).
Short summary
Large differences of highly oxygenated organic molecules (HOMs) and low-volatile species in secondary organic aerosols (SOAs) formed from ozonolysis of β-pinene and limonene
Dandan Liu, Yun Zhang, Shujun Zhong, Shuang Chen, Qiaorong Xie, Donghuan Zhang, Qiang Zhang, Wei Hu, Junjun Deng, Libin Wu, Chao Ma, Haijie Tong, and Pingqing Fu
Atmos. Chem. Phys., 23, 8383–8402, https://doi.org/10.5194/acp-23-8383-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-8383-2023, 2023
Short summary
Impact of biogenic secondary organic aerosol (SOA) loading on the molecular composition of wintertime PM2.5 in urban Tianjin: an insight from Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry
Shujun Zhong, Shuang Chen, Junjun Deng, Yanbing Fan, Qiang Zhang, Qiaorong Xie, Yulin Qi, Wei Hu, Libin Wu, Xiaodong Li, Chandra Mouli Pavuluri, Jialei Zhu, Xin Wang, Di Liu, Xiaole Pan, Yele Sun, Zifa Wang, Yisheng Xu, Haijie Tong, Hang Su, Yafang Cheng, Kimitaka Kawamura, and Pingqing Fu
Atmos. Chem. Phys., 23, 2061–2077, https://doi.org/10.5194/acp-23-2061-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-2061-2023, 2023
Short summary
Measurement report: Characterisation and sources of the secondary organic carbon in a Chinese megacity over 5 years from 2016 to 2020
Meng Wang, Yusen Duan, Wei Xu, Qiyuan Wang, Zhuozhi Zhang, Qi Yuan, Xinwei Li, Shuwen Han, Haijie Tong, Juntao Huo, Jia Chen, Shan Gao, Zhongbiao Wu, Long Cui, Yu Huang, Guangli Xiu, Junji Cao, Qingyan Fu, and Shun-cheng Lee
Atmos. Chem. Phys., 22, 12789–12802, https://doi.org/10.5194/acp-22-12789-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-12789-2022, 2022
Short summary
Increase of nitrooxy organosulfates in firework-related urban aerosols during Chinese New Year's Eve
Qiaorong Xie, Sihui Su, Jing Chen, Yuqing Dai, Siyao Yue, Hang Su, Haijie Tong, Wanyu Zhao, Lujie Ren, Yisheng Xu, Dong Cao, Ying Li, Yele Sun, Zifa Wang, Cong-Qiang Liu, Kimitaka Kawamura, Guibin Jiang, Yafang Cheng, and Pingqing Fu
Atmos. Chem. Phys., 21, 11453–11465, https://doi.org/10.5194/acp-21-11453-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-11453-2021, 2021
Short summary