Articles | Volume 16, issue 18
Atmos. Chem. Phys., 16, 11563–11580, 2016
https://doi.org/10.5194/acp-16-11563-2016

Special issue: Observations and Modeling of the Green Ocean Amazon (GoAmazon2014/5)...

Atmos. Chem. Phys., 16, 11563–11580, 2016
https://doi.org/10.5194/acp-16-11563-2016

Research article 19 Sep 2016

Research article | 19 Sep 2016

Volatility and lifetime against OH heterogeneous reaction of ambient isoprene-epoxydiols-derived secondary organic aerosol (IEPOX-SOA)

Weiwei Hu et al.

Related authors

A Systematic Re-evaluation of Methods for Quantification of Bulk Particle-phase Organic Nitrates Using Real-time Aerosol Mass Spectrometry
Douglas A. Day, Pedro Campuzano-Jost, Benjamin A. Nault, Brett B. Palm, Weiwei Hu, Hongyu Guo, Paul J. Wooldridge, Ronald C. Cohen, Kenneth S. Docherty, J. Alex Huffman, Suzane S. de Sá, Scot T. Martin, and Jose L. Jimenez
Atmos. Meas. Tech. Discuss., https://doi.org/10.5194/amt-2021-263,https://doi.org/10.5194/amt-2021-263, 2021
Preprint under review for AMT
Short summary
Secondary organic aerosols from anthropogenic volatile organic compounds contribute substantially to air pollution mortality
Benjamin A. Nault, Duseong S. Jo, Brian C. McDonald, Pedro Campuzano-Jost, Douglas A. Day, Weiwei Hu, Jason C. Schroder, James Allan, Donald R. Blake, Manjula R. Canagaratna, Hugh Coe, Matthew M. Coggon, Peter F. DeCarlo, Glenn S. Diskin, Rachel Dunmore, Frank Flocke, Alan Fried, Jessica B. Gilman, Georgios Gkatzelis, Jacqui F. Hamilton, Thomas F. Hanisco, Patrick L. Hayes, Daven K. Henze, Alma Hodzic, James Hopkins, Min Hu, L. Greggory Huey, B. Thomas Jobson, William C. Kuster, Alastair Lewis, Meng Li, Jin Liao, M. Omar Nawaz, Ilana B. Pollack, Jeffrey Peischl, Bernhard Rappenglück, Claire E. Reeves, Dirk Richter, James M. Roberts, Thomas B. Ryerson, Min Shao, Jacob M. Sommers, James Walega, Carsten Warneke, Petter Weibring, Glenn M. Wolfe, Dominique E. Young, Bin Yuan, Qiang Zhang, Joost A. de Gouw, and Jose L. Jimenez
Atmos. Chem. Phys., 21, 11201–11224, https://doi.org/10.5194/acp-21-11201-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-11201-2021, 2021
Short summary
Contrasting effects of secondary organic aerosol formations on organic aerosol hygroscopicity
Ye Kuang, Shan Huang, Biao Xue, Biao Luo, Qicong Song, Wei Chen, Weiwei Hu, Wei Li, Pusheng Zhao, Mingfu Cai, Yuwen Peng, Jipeng Qi, Tiange Li, Sihang Wang, Duohong Chen, Dingli Yue, Bin Yuan, and Min Shao
Atmos. Chem. Phys., 21, 10375–10391, https://doi.org/10.5194/acp-21-10375-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-10375-2021, 2021
Short summary
Measurement report: Emissions of intermediate-volatility organic compounds from vehicles under real-world driving conditions in an urban tunnel
Hua Fang, Xiaoqing Huang, Yanli Zhang, Chenglei Pei, Zuzhao Huang, Yujun Wang, Yanning Chen, Jianhong Yan, Jianqiang Zeng, Shaoxuan Xiao, Shilu Luo, Sheng Li, Jun Wang, Ming Zhu, Xuewei Fu, Zhenfeng Wu, Runqi Zhang, Wei Song, Guohua Zhang, Weiwei Hu, Mingjin Tang, Xiang Ding, Xinhui Bi, and Xinming Wang
Atmos. Chem. Phys., 21, 10005–10013, https://doi.org/10.5194/acp-21-10005-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-10005-2021, 2021
Short summary
Chemical characterization of oxygenated organic compounds in the gas phase and particle phase using iodide CIMS with FIGAERO in urban air
Chenshuo Ye, Bin Yuan, Yi Lin, Zelong Wang, Weiwei Hu, Tiange Li, Wei Chen, Caihong Wu, Chaomin Wang, Shan Huang, Jipeng Qi, Baolin Wang, Chen Wang, Wei Song, Xinming Wang, E Zheng, Jordan E. Krechmer, Penglin Ye, Zhanyi Zhang, Xuemei Wang, Douglas R. Worsnop, and Min Shao
Atmos. Chem. Phys., 21, 8455–8478, https://doi.org/10.5194/acp-21-8455-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-8455-2021, 2021
Short summary