Articles | Volume 16, issue 18
Atmos. Chem. Phys., 16, 11563–11580, 2016
https://doi.org/10.5194/acp-16-11563-2016

Special issue: Observations and Modeling of the Green Ocean Amazon (GoAmazon2014/5)...

Atmos. Chem. Phys., 16, 11563–11580, 2016
https://doi.org/10.5194/acp-16-11563-2016
Research article
19 Sep 2016
Research article | 19 Sep 2016

Volatility and lifetime against OH heterogeneous reaction of ambient isoprene-epoxydiols-derived secondary organic aerosol (IEPOX-SOA)

Weiwei Hu et al.

Related authors

Parameterizations of size distribution and refractive index of biomass burning organic aerosol with black carbon content
Biao Luo, Ye Kuang, Shan Huang, Qicong Song, Weiwei Hu, Wei Li, Yuwen Peng, Duohong Chen, Dingli Yue, Bin Yuan, and Min Shao
Atmos. Chem. Phys., 22, 12401–12415, https://doi.org/10.5194/acp-22-12401-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-12401-2022, 2022
Short summary
Aging impact on sources, volatility, and viscosity of organic aerosols in the Chinese outflows
Tingting Feng, Yingkun Wang, Weiwei Hu, Ming Zhu, Wei Song, Wei Chen, Yanyan Sang, Zheng Fang, Wei Deng, Hua Fang, Xu Yu, Cheng Wu, Bin Yuan, Shan Huang, Min Shao, Xiaofeng Huang, Lingyan He, Young Ro Lee, L. Gregory Huey, Francesco Canonaco, Andre S. H. Prevot, and Xinming Wang
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2022-575,https://doi.org/10.5194/acp-2022-575, 2022
Preprint under review for ACP
Short summary
Formation and impacts of nitryl chloride in Pearl River Delta
Haichao Wang, Bin Yuan, E Zheng, Xiaoxiao Zhang, Jie Wang, Keding Lu, Chenshuo Ye, Lei Yang, Shan Huang, Weiwei Hu, Suxia Yang, Yuwen Peng, Jipeng Qi, Sihang Wang, Xianjun He, Yubin Chen, Tiange Li, Wenjie Wang, Yibo Huangfu, Xiaobing Li, Mingfu Cai, Xuemei Wang, and Min Shao
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2022-408,https://doi.org/10.5194/acp-2022-408, 2022
Preprint under review for ACP
Short summary
Budget of nitrous acid (HONO) at an urban site in the fall season of Guangzhou, China
Yihang Yu, Peng Cheng, Huirong Li, Wenda Yang, Baobin Han, Wei Song, Weiwei Hu, Xinming Wang, Bin Yuan, Min Shao, Zhijiong Huang, Zhen Li, Junyu Zheng, Haichao Wang, and Xiaofang Yu
Atmos. Chem. Phys., 22, 8951–8971, https://doi.org/10.5194/acp-22-8951-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-8951-2022, 2022
Short summary
Measurement report: Distinct size dependence and diurnal variation in organic aerosol hygroscopicity, volatility, and cloud condensation nuclei activity at a rural site in the Pearl River Delta (PRD) region, China
Mingfu Cai, Shan Huang, Baoling Liang, Qibin Sun, Li Liu, Bin Yuan, Min Shao, Weiwei Hu, Wei Chen, Qicong Song, Wei Li, Yuwen Peng, Zelong Wang, Duohong Chen, Haobo Tan, Hanbin Xu, Fei Li, Xuejiao Deng, Tao Deng, Jiaren Sun, and Jun Zhao
Atmos. Chem. Phys., 22, 8117–8136, https://doi.org/10.5194/acp-22-8117-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-8117-2022, 2022
Short summary