Articles | Volume 16, issue 19
https://doi.org/10.5194/acp-16-12715-2016
https://doi.org/10.5194/acp-16-12715-2016
Research article
 | 
12 Oct 2016
Research article |  | 12 Oct 2016

Source characterization of highly oxidized multifunctional compounds in a boreal forest environment using positive matrix factorization

Chao Yan, Wei Nie, Mikko Äijälä, Matti P. Rissanen, Manjula R. Canagaratna, Paola Massoli, Heikki Junninen, Tuija Jokinen, Nina Sarnela, Silja A. K. Häme, Siegfried Schobesberger, Francesco Canonaco, Lei Yao, André S. H. Prévôt, Tuukka Petäjä, Markku Kulmala, Mikko Sipilä, Douglas R. Worsnop, and Mikael Ehn

Related authors

Molecular and seasonal characteristics of organic vapors in urban Beijing: insights from Vocus-PTR measurements
Zhaojin An, Rujing Yin, Xinyan Zhao, Xiaoxiao Li, Yi Yuan, Junchen Guo, Yuyang Li, Xue Li, Dandan Li, Yaowei Li, Dongbin Wang, Chao Yan, Kebin He, Douglas R. Worsnop, Frank N. Keutsch, and Jingkun Jiang
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-1325,https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-1325, 2024
This preprint is open for discussion and under review for Atmospheric Chemistry and Physics (ACP).
Short summary
Opinion: A paradigm shift in investigating the general characteristics of atmospheric new particle formation using field observations
Markku Kulmala, Diego Aliaga, Santeri Tuovinen, Runlong Cai, Heikki Junninen, Chao Yan, Federico Bianchi, Yafang Cheng, Aijun Ding, Douglas R. Worsnop, Tuukka Petäjä, Katrianne Lehtipalo, Pauli Paasonen, and Veli-Matti Kerminen
Aerosol Research, 2, 49–58, https://doi.org/10.5194/ar-2-49-2024,https://doi.org/10.5194/ar-2-49-2024, 2024
Short summary
New particle formation induced by anthropogenic–biogenic interactions on the southeastern Tibetan Plateau
Shiyi Lai, Ximeng Qi, Xin Huang, Sijia Lou, Xuguang Chi, Liangduo Chen, Chong Liu, Yuliang Liu, Chao Yan, Mengmeng Li, Tengyu Liu, Wei Nie, Veli-Matti Kerminen, Tuukka Petäjä, Markku Kulmala, and Aijun Ding
Atmos. Chem. Phys., 24, 2535–2553, https://doi.org/10.5194/acp-24-2535-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-2535-2024, 2024
Short summary
Iodine oxoacids and their roles in sub-3 nm particle growth in polluted urban environments
Ying Zhang, Duzitian Li, Xu-Cheng He, Wei Nie, Chenjuan Deng, Runlong Cai, Yuliang Liu, Yishuo Guo, Chong Liu, Yiran Li, Liangduo Chen, Yuanyuan Li, Chenjie Hua, Tingyu Liu, Zongcheng Wang, Jiali Xie, Lei Wang, Tuukka Petäjä, Federico Bianchi, Ximeng Qi, Xuguang Chi, Pauli Paasonen, Yongchun Liu, Chao Yan, Jingkun Jiang, Aijun Ding, and Markku Kulmala
Atmos. Chem. Phys., 24, 1873–1893, https://doi.org/10.5194/acp-24-1873-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-1873-2024, 2024
Short summary
Concentration and source changes of HONO during the COVID-19 lockdown in Beijing
Yusheng Zhang, Feixue Zheng, Zemin Feng, Chaofan Lian, Weigang Wang, Xiaolong Fan, Wei Ma, Zhuohui Lin, Chang Li, Gen Zhang, Chao Yan, Ying Zhang, Veli-Matti Kerminen, Federico Bianch, Tuukka Petäjä, Juha Kangasluoma, Markku Kulmala, and Yongchun Liu
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-3139,https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-3139, 2024
Short summary