Articles | Volume 22, issue 17
https://doi.org/10.5194/acp-22-11845-2022
https://doi.org/10.5194/acp-22-11845-2022
Research article
 | 
13 Sep 2022
Research article |  | 13 Sep 2022

Impacts of condensable particulate matter on atmospheric organic aerosols and fine particulate matter (PM2.5) in China

Mengying Li, Shaocai Yu, Xue Chen, Zhen Li, Yibo Zhang, Zhe Song, Weiping Liu, Pengfei Li, Xiaoye Zhang, Meigen Zhang, Yele Sun, Zirui Liu, Caiping Sun, Jingkun Jiang, Shuxiao Wang, Benjamin N. Murphy, Kiran Alapaty, Rohit Mathur, Daniel Rosenfeld, and John H. Seinfeld

Related authors

Toward a versatile spaceborne architecture for immediate monitoring of the global methane pledge
Yuchen Wang, Xvli Guo, Yajie Huo, Mengying Li, Yuqing Pan, Shaocai Yu, Alexander Baklanov, Daniel Rosenfeld, John H. Seinfeld, and Pengfei Li
Atmos. Chem. Phys., 23, 5233–5249, https://doi.org/10.5194/acp-23-5233-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-5233-2023, 2023
Short summary
Hyperfine-resolution mapping of on-road vehicle emissions with comprehensive traffic monitoring and an intelligent transportation system
Linhui Jiang, Yan Xia, Lu Wang, Xue Chen, Jianjie Ye, Tangyan Hou, Liqiang Wang, Yibo Zhang, Mengying Li, Zhen Li, Zhe Song, Yaping Jiang, Weiping Liu, Pengfei Li, Daniel Rosenfeld, John H. Seinfeld, and Shaocai Yu
Atmos. Chem. Phys., 21, 16985–17002, https://doi.org/10.5194/acp-21-16985-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-16985-2021, 2021
Short summary
Significant wintertime PM2.5 mitigation in the Yangtze River Delta, China, from 2016 to 2019: observational constraints on anthropogenic emission controls
Liqiang Wang, Shaocai Yu, Pengfei Li, Xue Chen, Zhen Li, Yibo Zhang, Mengying Li, Khalid Mehmood, Weiping Liu, Tianfeng Chai, Yannian Zhu, Daniel Rosenfeld, and John H. Seinfeld
Atmos. Chem. Phys., 20, 14787–14800, https://doi.org/10.5194/acp-20-14787-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-14787-2020, 2020
Short summary
Relative effects of open biomass burning and open crop straw burning on haze formation over central and eastern China: modeling study driven by constrained emissions
Khalid Mehmood, Yujie Wu, Liqiang Wang, Shaocai Yu, Pengfei Li, Xue Chen, Zhen Li, Yibo Zhang, Mengying Li, Weiping Liu, Yuesi Wang, Zirui Liu, Yannian Zhu, Daniel Rosenfeld, and John H. Seinfeld
Atmos. Chem. Phys., 20, 2419–2443, https://doi.org/10.5194/acp-20-2419-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-2419-2020, 2020
Short summary