Articles | Volume 18, issue 7
https://doi.org/10.5194/acp-18-4859-2018
https://doi.org/10.5194/acp-18-4859-2018
Research article
 | 
10 Apr 2018
Research article |  | 10 Apr 2018

Air quality and climate change, Topic 3 of the Model Inter-Comparison Study for Asia Phase III (MICS-Asia III) – Part 1: Overview and model evaluation

Meng Gao, Zhiwei Han, Zirui Liu, Meng Li, Jinyuan Xin, Zhining Tao, Jiawei Li, Jeong-Eon Kang, Kan Huang, Xinyi Dong, Bingliang Zhuang, Shu Li, Baozhu Ge, Qizhong Wu, Yafang Cheng, Yuesi Wang, Hyo-Jung Lee, Cheol-Hee Kim, Joshua S. Fu, Tijian Wang, Mian Chin, Jung-Hun Woo, Qiang Zhang, Zifa Wang, and Gregory R. Carmichael

Related authors

Mixing-layer-height-referenced ozone vertical distribution in the lower troposphere of Chinese megacities: stratification, classification, and meteorological and photochemical mechanisms
Zhiheng Liao, Meng Gao, Jinqiang Zhang, Jiaren Sun, Jiannong Quan, Xingcan Jia, Yubing Pan, and Shaojia Fan
Atmos. Chem. Phys., 24, 3541–3557, https://doi.org/10.5194/acp-24-3541-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-3541-2024, 2024
Short summary
Unbalanced emission reductions of different species and sectors in China during COVID-19 lockdown derived by multi-species surface observation assimilation
Lei Kong, Xiao Tang, Jiang Zhu, Zifa Wang, Yele Sun, Pingqing Fu, Meng Gao, Huangjian Wu, Miaomiao Lu, Qian Wu, Shuyuan Huang, Wenxuan Sui, Jie Li, Xiaole Pan, Lin Wu, Hajime Akimoto, and Gregory R. Carmichael
Atmos. Chem. Phys., 23, 6217–6240, https://doi.org/10.5194/acp-23-6217-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-6217-2023, 2023
Short summary
Typhoon-associated air quality over the Guangdong–Hong Kong–Macao Greater Bay Area, China: machine-learning-based prediction and assessment
Yilin Chen, Yuanjian Yang, and Meng Gao
Atmos. Meas. Tech., 16, 1279–1294, https://doi.org/10.5194/amt-16-1279-2023,https://doi.org/10.5194/amt-16-1279-2023, 2023
Short summary
Aggravated air pollution and health burden due to traffic congestion in urban China
Peng Wang, Ruhan Zhang, Shida Sun, Meng Gao, Bo Zheng, Dan Zhang, Yanli Zhang, Gregory R. Carmichael, and Hongliang Zhang
Atmos. Chem. Phys., 23, 2983–2996, https://doi.org/10.5194/acp-23-2983-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-2983-2023, 2023
Short summary
Global tropospheric ozone trends, attributions, and radiative impacts in 1995–2017: an integrated analysis using aircraft (IAGOS) observations, ozonesonde, and multi-decadal chemical model simulations
Haolin Wang, Xiao Lu, Daniel J. Jacob, Owen R. Cooper, Kai-Lan Chang, Ke Li, Meng Gao, Yiming Liu, Bosi Sheng, Kai Wu, Tongwen Wu, Jie Zhang, Bastien Sauvage, Philippe Nédélec, Romain Blot, and Shaojia Fan
Atmos. Chem. Phys., 22, 13753–13782, https://doi.org/10.5194/acp-22-13753-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-13753-2022, 2022
Short summary