Journal cover Journal topic
Atmospheric Chemistry and Physics An interactive open-access journal of the European Geosciences Union
Journal topic

Journal metrics

IF value: 5.414
IF5.414
IF 5-year value: 5.958
IF 5-year
5.958
CiteScore value: 9.7
CiteScore
9.7
SNIP value: 1.517
SNIP1.517
IPP value: 5.61
IPP5.61
SJR value: 2.601
SJR2.601
Scimago H <br class='widget-line-break'>index value: 191
Scimago H
index
191
h5-index value: 89
h5-index89
ACP | Articles | Volume 19, issue 2
Atmos. Chem. Phys., 19, 1357–1371, 2019
https://doi.org/10.5194/acp-19-1357-2019
© Author(s) 2019. This work is distributed under
the Creative Commons Attribution 4.0 License.

Special issue: Multiphase chemistry of secondary aerosol formation under...

Atmos. Chem. Phys., 19, 1357–1371, 2019
https://doi.org/10.5194/acp-19-1357-2019
© Author(s) 2019. This work is distributed under
the Creative Commons Attribution 4.0 License.

Research article 01 Feb 2019

Research article | 01 Feb 2019

Possible heterogeneous chemistry of hydroxymethanesulfonate (HMS) in northern China winter haze

Shaojie Song et al.

Related authors

Sensitivity of modeled Indian Monsoon to Chinese and Indian aerosol emissions
Peter Sherman, Meng Gao, Shaojie Song, Alex T. Archibald, Nathan Luke Abraham, Jean-François Lamarque, Drew Shindell, Gregory Faluvegi, and Michael B. McElroy
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2020-1001,https://doi.org/10.5194/acp-2020-1001, 2020
Preprint under review for ACP
Short summary
Global modeling of heterogeneous hydroxymethanesulfonate chemistry
Shaojie Song, Tao Ma, Yuzhong Zhang, Lu Shen, Pengfei Liu, Ke Li, Shixian Zhai, Haotian Zheng, Meng Gao, Fengkui Duan, Kebin He, and Michael B. McElroy
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2020-643,https://doi.org/10.5194/acp-2020-643, 2020
Revised manuscript under review for ACP
Short summary
Contribution of hydroxymethanesulfonate (HMS) to severe winter haze in the North China Plain
Tao Ma, Hiroshi Furutani, Fengkui Duan, Takashi Kimoto, Jingkun Jiang, Qiang Zhang, Xiaobin Xu, Ying Wang, Jian Gao, Guannan Geng, Meng Li, Shaojie Song, Yongliang Ma, Fei Che, Jie Wang, Lidan Zhu, Tao Huang, Michisato Toyoda, and Kebin He
Atmos. Chem. Phys., 20, 5887–5897, https://doi.org/10.5194/acp-20-5887-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-5887-2020, 2020
Short summary
An inter-laboratory comparison of aerosol in organic ion measurements by Ion Chromatography: implications for aerosol pH estimate
Jingsha Xu, Shaojie Song, Roy M. Harrison, Congbo Song, Lianfang Wei, Qiang Zhang, Yele Sun, Lu Lei, Chao Zhang, Xiaohong Yao, Dihui Chen, Weijun Li, Miaomiao Wu, Hezhong Tian, Lining Luo, Shengrui Tong, Weiran Li, Junling Wang, Guoliang Shi, Yanqi Huangfu, Yingze Tian, Baozhu Ge, Shaoli Su, Chao Peng, Yang Chen, Fumo Yang, Aleksandra Mihajlidi-Zelić, Dragana Đorđević, Stefan J. Swift, Imogen Andrews, Jacqueline F. Hamilton, Ye Sun, Agung Kramawijaya, Jinxiu Han, Supattarachai Saksakulkrai, Clarissa Baldo, Siqi Hou, Feixue Zheng, Kaspar R. Daellenbach, Chao Yan, Yongchun Liu, Markku Kulmala, Pingqing Fu, and Zongbo Shi
Atmos. Meas. Tech. Discuss., https://doi.org/10.5194/amt-2020-156,https://doi.org/10.5194/amt-2020-156, 2020
Revised manuscript accepted for AMT
Short summary
Ozone pollution over China and India: seasonality and sources
Meng Gao, Jinhui Gao, Bin Zhu, Rajesh Kumar, Xiao Lu, Shaojie Song, Yuzhong Zhang, Beixi Jia, Peng Wang, Gufran Beig, Jianlin Hu, Qi Ying, Hongliang Zhang, Peter Sherman, and Michael B. McElroy
Atmos. Chem. Phys., 20, 4399–4414, https://doi.org/10.5194/acp-20-4399-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-4399-2020, 2020
Short summary