Articles | Volume 19, issue 2
Atmos. Chem. Phys., 19, 1357–1371, 2019
https://doi.org/10.5194/acp-19-1357-2019

Special issue: Multiphase chemistry of secondary aerosol formation under...

Atmos. Chem. Phys., 19, 1357–1371, 2019
https://doi.org/10.5194/acp-19-1357-2019
Research article
01 Feb 2019
Research article | 01 Feb 2019

Possible heterogeneous chemistry of hydroxymethanesulfonate (HMS) in northern China winter haze

Shaojie Song et al.

Related authors

Aerosol acidity and liquid water content regulate the dry deposition of inorganic reactive nitrogen
Athanasios Nenes, Spyros N. Pandis, Maria Kanakidou, Armistead G. Russell, Shaojie Song, Petros Vasilakos, and Rodney J. Weber
Atmos. Chem. Phys., 21, 6023–6033, https://doi.org/10.5194/acp-21-6023-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-6023-2021, 2021
Short summary
Sensitivity of modeled Indian monsoon to Chinese and Indian aerosol emissions
Peter Sherman, Meng Gao, Shaojie Song, Alex T. Archibald, Nathan Luke Abraham, Jean-François Lamarque, Drew Shindell, Gregory Faluvegi, and Michael B. McElroy
Atmos. Chem. Phys., 21, 3593–3605, https://doi.org/10.5194/acp-21-3593-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-3593-2021, 2021
Short summary
Global modeling of heterogeneous hydroxymethanesulfonate chemistry
Shaojie Song, Tao Ma, Yuzhong Zhang, Lu Shen, Pengfei Liu, Ke Li, Shixian Zhai, Haotian Zheng, Meng Gao, Jonathan M. Moch, Fengkui Duan, Kebin He, and Michael B. McElroy
Atmos. Chem. Phys., 21, 457–481, https://doi.org/10.5194/acp-21-457-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-457-2021, 2021
Short summary
An interlaboratory comparison of aerosol inorganic ion measurements by ion chromatography: implications for aerosol pH estimate
Jingsha Xu, Shaojie Song, Roy M. Harrison, Congbo Song, Lianfang Wei, Qiang Zhang, Yele Sun, Lu Lei, Chao Zhang, Xiaohong Yao, Dihui Chen, Weijun Li, Miaomiao Wu, Hezhong Tian, Lining Luo, Shengrui Tong, Weiran Li, Junling Wang, Guoliang Shi, Yanqi Huangfu, Yingze Tian, Baozhu Ge, Shaoli Su, Chao Peng, Yang Chen, Fumo Yang, Aleksandra Mihajlidi-Zelić, Dragana Đorđević, Stefan J. Swift, Imogen Andrews, Jacqueline F. Hamilton, Ye Sun, Agung Kramawijaya, Jinxiu Han, Supattarachai Saksakulkrai, Clarissa Baldo, Siqi Hou, Feixue Zheng, Kaspar R. Daellenbach, Chao Yan, Yongchun Liu, Markku Kulmala, Pingqing Fu, and Zongbo Shi
Atmos. Meas. Tech., 13, 6325–6341, https://doi.org/10.5194/amt-13-6325-2020,https://doi.org/10.5194/amt-13-6325-2020, 2020
Short summary
Contribution of hydroxymethanesulfonate (HMS) to severe winter haze in the North China Plain
Tao Ma, Hiroshi Furutani, Fengkui Duan, Takashi Kimoto, Jingkun Jiang, Qiang Zhang, Xiaobin Xu, Ying Wang, Jian Gao, Guannan Geng, Meng Li, Shaojie Song, Yongliang Ma, Fei Che, Jie Wang, Lidan Zhu, Tao Huang, Michisato Toyoda, and Kebin He
Atmos. Chem. Phys., 20, 5887–5897, https://doi.org/10.5194/acp-20-5887-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-5887-2020, 2020
Short summary