Multiphase chemistry of secondary aerosol formation under severe haze
Multiphase chemistry of secondary aerosol formation under severe haze
Editor(s): Hang Su, D. A. Knopf, A. Ding, J.K. Jiang, and J. Wang
Fine-particle pollution associated with haze threatens the health of more than 1 billion people in China. Extremely high PM2.5 concentrations are frequently observed, especially during the winter haze event in northern China. Even after accounting for aerosol–radiation–meteorology feedback and improving the emission inventory, state-of-the-art models still fail to capture the observed high PM2.5 concentrations, suggesting that key chemistry is missing for secondary aerosol formation. To improve the prediction and control strategy of PM2.5, we are in urgent need of a better understanding of the chemistry of secondary aerosol formation. Thus, we launch the special issue "Multiphase chemistry of secondary aerosol formation under severe haze" to promote research and discussion on this topic, which is highly relevant for both atmospheric chemists and the public.

The special issue is open for all submissions which address, but are not limited to, the following questions concerning secondary aerosol formation. What are the key oxidation pathways leading to aerosol formation under clean and polluted conditions? What is the role of multiphase chemistry versus gas-phase chemistry? Are laboratory-determined kinetic data of multiphase chemistry directly applicable for ambient conditions, and if not, how can the reaction kinetics relevant for ambient conditions be derived and determined? What is the aerosol particles’ and droplets’ pH and how does it influence the multiphase chemistry? What is the role of the RH, temperature and aerosol phase state in multiphase chemistry, and how does aerosol mixing state play a role? What is the contribution of aqueous secondary organic aerosol (SOA) formation under highly polluted conditions?

Download citations of all papers

02 Feb 2021
Ambient nitro-aromatic compounds – biomass burning versus secondary formation in rural China
Christian Mark Garcia Salvador, Rongzhi Tang, Michael Priestley, Linjie Li, Epameinondas Tsiligiannis, Michael Le Breton, Wenfei Zhu, Limin Zeng, Hui Wang, Ying Yu, Min Hu, Song Guo, and Mattias Hallquist
Atmos. Chem. Phys., 21, 1389–1406, https://doi.org/10.5194/acp-21-1389-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-1389-2021, 2021
Short summary
18 Nov 2020
Tropospheric aerosol hygroscopicity in China
Chao Peng, Yu Wang, Zhijun Wu, Lanxiadi Chen, Ru-Jin Huang, Weigang Wang, Zhe Wang, Weiwei Hu, Guohua Zhang, Maofa Ge, Min Hu, Xinming Wang, and Mingjin Tang
Atmos. Chem. Phys., 20, 13877–13903, https://doi.org/10.5194/acp-20-13877-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-13877-2020, 2020
24 Mar 2021
Seasonal variations in the highly time-resolved aerosol composition, sources and chemical processes of background submicron particles in the North China Plain
Jiayun Li, Liming Cao, Wenkang Gao, Lingyan He, Yingchao Yan, Yuexin He, Yuepeng Pan, Dongsheng Ji, Zirui Liu, and Yuesi Wang
Atmos. Chem. Phys., 21, 4521–4539, https://doi.org/10.5194/acp-21-4521-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-4521-2021, 2021
Short summary
07 Oct 2020
Formation and sink of glyoxal and methylglyoxal in a polluted subtropical environment: observation-based photochemical analysis and impact evaluation
Zhenhao Ling, Qianqian Xie, Min Shao, Zhe Wang, Tao Wang, Hai Guo, and Xuemei Wang
Atmos. Chem. Phys., 20, 11451–11467, https://doi.org/10.5194/acp-20-11451-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-11451-2020, 2020
Short summary
31 Jul 2020
Contrasting sources and processes of particulate species in haze days with low and high relative humidity in wintertime Beijing
Ru-Jin Huang, Yao He, Jing Duan, Yongjie Li, Qi Chen, Yan Zheng, Yang Chen, Weiwei Hu, Chunshui Lin, Haiyan Ni, Wenting Dai, Junji Cao, Yunfei Wu, Renjian Zhang, Wei Xu, Jurgita Ovadnevaite, Darius Ceburnis, Thorsten Hoffmann, and Colin D. O'Dowd
Atmos. Chem. Phys., 20, 9101–9114, https://doi.org/10.5194/acp-20-9101-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-9101-2020, 2020
Short summary
30 Sep 2020
Elucidating the pollution characteristics of nitrate, sulfate and ammonium in PM2.5 in Chengdu, southwest China, based on 3-year measurements
Liuwei Kong, Miao Feng, Yafei Liu, Yingying Zhang, Chen Zhang, Chenlu Li, Yu Qu, Junling An, Xingang Liu, Qinwen Tan, Nianliang Cheng, Yijun Deng, Ruixiao Zhai, and Zheng Wang
Atmos. Chem. Phys., 20, 11181–11199, https://doi.org/10.5194/acp-20-11181-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-11181-2020, 2020
Short summary
01 Jul 2020
Characterization of submicron particles by time-of-flight aerosol chemical speciation monitor (ToF-ACSM) during wintertime: aerosol composition, sources, and chemical processes in Guangzhou, China
Junchen Guo, Shengzhen Zhou, Mingfu Cai, Jun Zhao, Wei Song, Weixiong Zhao, Weiwei Hu, Yele Sun, Yao He, Chengqiang Yang, Xuezhe Xu, Zhisheng Zhang, Peng Cheng, Qi Fan, Jian Hang, Shaojia Fan, Xinming Wang, and Xuemei Wang
Atmos. Chem. Phys., 20, 7595–7615, https://doi.org/10.5194/acp-20-7595-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-7595-2020, 2020
Short summary
23 Jun 2020
Importance of gas-particle partitioning of ammonia in haze formation in the rural agricultural environment
Jian Xu, Jia Chen, Na Zhao, Guochen Wang, Guangyuan Yu, Hao Li, Juntao Huo, Yanfen Lin, Qingyan Fu, Hongyu Guo, Congrui Deng, Shan-Hu Lee, Jianmin Chen, and Kan Huang
Atmos. Chem. Phys., 20, 7259–7269, https://doi.org/10.5194/acp-20-7259-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-7259-2020, 2020
Short summary
07 May 2020
Exploring wintertime regional haze in northeast China: role of coal and biomass burning
Jian Zhang, Lei Liu, Liang Xu, Qiuhan Lin, Hujia Zhao, Zhibin Wang, Song Guo, Min Hu, Dantong Liu, Zongbo Shi, Dao Huang, and Weijun Li
Atmos. Chem. Phys., 20, 5355–5372, https://doi.org/10.5194/acp-20-5355-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-5355-2020, 2020
Short summary
15 Apr 2020
Heterogeneous N2O5 reactions on atmospheric aerosols at four Chinese sites: improving model representation of uptake parameters
Chuan Yu, Zhe Wang, Men Xia, Xiao Fu, Weihao Wang, Yee Jun Tham, Tianshu Chen, Penggang Zheng, Hongyong Li, Ye Shan, Xinfeng Wang, Likun Xue, Yan Zhou, Dingli Yue, Yubo Ou, Jian Gao, Keding Lu, Steven S. Brown, Yuanhang Zhang, and Tao Wang
Atmos. Chem. Phys., 20, 4367–4378, https://doi.org/10.5194/acp-20-4367-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-4367-2020, 2020
Short summary
11 May 2020
Contribution of nitrous acid to the atmospheric oxidation capacity in an industrial zone in the Yangtze River Delta region of China
Jun Zheng, Xiaowen Shi, Yan Ma, Xinrong Ren, Halim Jabbour, Yiwei Diao, Weiwei Wang, Yifeng Ge, Yuchan Zhang, and Wenhui Zhu
Atmos. Chem. Phys., 20, 5457–5475, https://doi.org/10.5194/acp-20-5457-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-5457-2020, 2020
Short summary
27 Apr 2020
Optical properties and molecular compositions of water-soluble and water-insoluble brown carbon (BrC) aerosols in northwest China
Jianjun Li, Qi Zhang, Gehui Wang, Jin Li, Can Wu, Lang Liu, Jiayuan Wang, Wenqing Jiang, Lijuan Li, Kin Fai Ho, and Junji Cao
Atmos. Chem. Phys., 20, 4889–4904, https://doi.org/10.5194/acp-20-4889-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-4889-2020, 2020
Short summary
21 Apr 2020
The evolutionary behavior of chromophoric brown carbon during ozone aging of fine particles from biomass burning
Xingjun Fan, Tao Cao, Xufang Yu, Yan Wang, Xin Xiao, Feiyue Li, Yue Xie, Wenchao Ji, Jianzhong Song, and Ping'an Peng
Atmos. Chem. Phys., 20, 4593–4605, https://doi.org/10.5194/acp-20-4593-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-4593-2020, 2020
Short summary
07 Apr 2020
Formation mechanisms of atmospheric nitrate and sulfate during the winter haze pollution periods in Beijing: gas-phase, heterogeneous and aqueous-phase chemistry
Pengfei Liu, Can Ye, Chaoyang Xue, Chenglong Zhang, Yujing Mu, and Xu Sun
Atmos. Chem. Phys., 20, 4153–4165, https://doi.org/10.5194/acp-20-4153-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-4153-2020, 2020
Short summary
26 Feb 2020
Mutual promotion between aerosol particle liquid water and particulate nitrate enhancement leads to severe nitrate-dominated particulate matter pollution and low visibility
Yu Wang, Ying Chen, Zhijun Wu, Dongjie Shang, Yuxuan Bian, Zhuofei Du, Sebastian H. Schmitt, Rong Su, Georgios I. Gkatzelis, Patrick Schlag, Thorsten Hohaus, Aristeidis Voliotis, Keding Lu, Limin Zeng, Chunsheng Zhao, M. Rami Alfarra, Gordon McFiggans, Alfred Wiedensohler, Astrid Kiendler-Scharr, Yuanhang Zhang, and Min Hu
Atmos. Chem. Phys., 20, 2161–2175, https://doi.org/10.5194/acp-20-2161-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-2161-2020, 2020
Short summary
02 Apr 2020
Heterogeneous formation of particulate nitrate under ammonium-rich regimes during the high-PM2.5 events in Nanjing, China
Yu-Chi Lin, Yan-Lin Zhang, Mei-Yi Fan, and Mengying Bao
Atmos. Chem. Phys., 20, 3999–4011, https://doi.org/10.5194/acp-20-3999-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-3999-2020, 2020
Short summary
21 Feb 2020
The characteristics of atmospheric brown carbon in Xi'an, inland China: sources, size distributions and optical properties
Can Wu, Gehui Wang, Jin Li, Jianjun Li, Cong Cao, Shuangshuang Ge, Yuning Xie, Jianmin Chen, Xingru Li, Guoyan Xue, Xinpei Wang, Zhuyu Zhao, and Fang Cao
Atmos. Chem. Phys., 20, 2017–2030, https://doi.org/10.5194/acp-20-2017-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-2017-2020, 2020
Short summary
28 Apr 2020
Nitrate-dominated PM2.5 and elevation of particle pH observed in urban Beijing during the winter of 2017
Yuning Xie, Gehui Wang, Xinpei Wang, Jianmin Chen, Yubao Chen, Guiqian Tang, Lili Wang, Shuangshuang Ge, Guoyan Xue, Yuesi Wang, and Jian Gao
Atmos. Chem. Phys., 20, 5019–5033, https://doi.org/10.5194/acp-20-5019-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-5019-2020, 2020
Short summary
09 Dec 2019
Effects of NO2 and C3H6 on the heterogeneous oxidation of SO2 on TiO2 in the presence or absence of UV–Vis irradiation
Biwu Chu, Yali Wang, Weiwei Yang, Jinzhu Ma, Qingxin Ma, Peng Zhang, Yongchun Liu, and Hong He
Atmos. Chem. Phys., 19, 14777–14790, https://doi.org/10.5194/acp-19-14777-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-14777-2019, 2019
Short summary
28 Nov 2019
Impact of anthropogenic emissions on biogenic secondary organic aerosol: observation in the Pearl River Delta, southern China
Yu-Qing Zhang, Duo-Hong Chen, Xiang Ding, Jun Li, Tao Zhang, Jun-Qi Wang, Qian Cheng, Hao Jiang, Wei Song, Yu-Bo Ou, Peng-Lin Ye, Gan Zhang, and Xin-Ming Wang
Atmos. Chem. Phys., 19, 14403–14415, https://doi.org/10.5194/acp-19-14403-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-14403-2019, 2019
Short summary
09 Oct 2019
Enhanced heterogeneous uptake of sulfur dioxide on mineral particles through modification of iron speciation during simulated cloud processing
Zhenzhen Wang, Tao Wang, Hongbo Fu, Liwu Zhang, Mingjin Tang, Christian George, Vicki H. Grassian, and Jianmin Chen
Atmos. Chem. Phys., 19, 12569–12585, https://doi.org/10.5194/acp-19-12569-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-12569-2019, 2019
Short summary
27 Nov 2019
Sulfate formation during heavy winter haze events and the potential contribution from heterogeneous SO2 + NO2 reactions in the Yangtze River Delta region, China
Ling Huang, Jingyu An, Bonyoung Koo, Greg Yarwood, Rusha Yan, Yangjun Wang, Cheng Huang, and Li Li
Atmos. Chem. Phys., 19, 14311–14328, https://doi.org/10.5194/acp-19-14311-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-14311-2019, 2019
Short summary
07 Aug 2019
Photochemical aging of atmospherically reactive organic compounds involving brown carbon at the air–aqueous interface
Siyang Li, Xiaotong Jiang, Marie Roveretto, Christian George, Ling Liu, Wei Jiang, Qingzhu Zhang, Wenxing Wang, Maofa Ge, and Lin Du
Atmos. Chem. Phys., 19, 9887–9902, https://doi.org/10.5194/acp-19-9887-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-9887-2019, 2019
Short summary
05 Jun 2019
Secondary organic aerosol enhanced by increasing atmospheric oxidizing capacity in Beijing–Tianjin–Hebei (BTH), China
Tian Feng, Shuyu Zhao, Naifang Bei, Jiarui Wu, Suixin Liu, Xia Li, Lang Liu, Yang Qian, Qingchuan Yang, Yichen Wang, Weijian Zhou, Junji Cao, and Guohui Li
Atmos. Chem. Phys., 19, 7429–7443, https://doi.org/10.5194/acp-19-7429-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-7429-2019, 2019
Short summary
19 Sep 2019
Light absorption properties and potential sources of particulate brown carbon in the Pearl River Delta region of China
Zhujie Li, Haobo Tan, Jun Zheng, Li Liu, Yiming Qin, Nan Wang, Fei Li, Yongjie Li, Mingfu Cai, Yan Ma, and Chak K. Chan
Atmos. Chem. Phys., 19, 11669–11685, https://doi.org/10.5194/acp-19-11669-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-11669-2019, 2019
Short summary
02 Sep 2019
High time-resolved measurement of stable carbon isotope composition in water-soluble organic aerosols: method optimization and a case study during winter haze in eastern China
Wenqi Zhang, Yan-Lin Zhang, Fang Cao, Yankun Xiang, Yuanyuan Zhang, Mengying Bao, Xiaoyan Liu, and Yu-Chi Lin
Atmos. Chem. Phys., 19, 11071–11087, https://doi.org/10.5194/acp-19-11071-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-11071-2019, 2019
Short summary
21 Aug 2019
NH3-promoted hydrolysis of NO2 induces explosive growth in HONO
Wanyun Xu, Ye Kuang, Chunsheng Zhao, Jiangchuan Tao, Gang Zhao, Yuxuan Bian, Wen Yang, Yingli Yu, Chuanyang Shen, Linlin Liang, Gen Zhang, Weili Lin, and Xiaobin Xu
Atmos. Chem. Phys., 19, 10557–10570, https://doi.org/10.5194/acp-19-10557-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-10557-2019, 2019
Short summary
21 Feb 2019
Water adsorption and hygroscopic growth of six anemophilous pollen species: the effect of temperature
Mingjin Tang, Wenjun Gu, Qingxin Ma, Yong Jie Li, Cheng Zhong, Sheng Li, Xin Yin, Ru-Jin Huang, Hong He, and Xinming Wang
Atmos. Chem. Phys., 19, 2247–2258, https://doi.org/10.5194/acp-19-2247-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-2247-2019, 2019
18 Jun 2019
Interaction between succinic acid and sulfuric acid–base clusters
Yun Lin, Yuemeng Ji, Yixin Li, Jeremiah Secrest, Wen Xu, Fei Xu, Yuan Wang, Taicheng An, and Renyi Zhang
Atmos. Chem. Phys., 19, 8003–8019, https://doi.org/10.5194/acp-19-8003-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-8003-2019, 2019
Short summary
01 Feb 2019
Possible heterogeneous chemistry of hydroxymethanesulfonate (HMS) in northern China winter haze
Shaojie Song, Meng Gao, Weiqi Xu, Yele Sun, Douglas R. Worsnop, John T. Jayne, Yuzhong Zhang, Lei Zhu, Mei Li, Zhen Zhou, Chunlei Cheng, Yibing Lv, Ying Wang, Wei Peng, Xiaobin Xu, Nan Lin, Yuxuan Wang, Shuxiao Wang, J. William Munger, Daniel J. Jacob, and Michael B. McElroy
Atmos. Chem. Phys., 19, 1357–1371, https://doi.org/10.5194/acp-19-1357-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-1357-2019, 2019
Short summary
22 Feb 2019
Wintertime secondary organic aerosol formation in Beijing–Tianjin–Hebei (BTH): contributions of HONO sources and heterogeneous reactions
Li Xing, Jiarui Wu, Miriam Elser, Shengrui Tong, Suixin Liu, Xia Li, Lang Liu, Junji Cao, Jiamao Zhou, Imad El-Haddad, Rujin Huang, Maofa Ge, Xuexi Tie, André S. H. Prévôt, and Guohui Li
Atmos. Chem. Phys., 19, 2343–2359, https://doi.org/10.5194/acp-19-2343-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-2343-2019, 2019
Short summary
04 Mar 2019
Understanding the catalytic role of oxalic acid in SO3 hydration to form H2SO4 in the atmosphere
Guochun Lv, Xiaomin Sun, Chenxi Zhang, and Mei Li
Atmos. Chem. Phys., 19, 2833–2844, https://doi.org/10.5194/acp-19-2833-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-2833-2019, 2019
Short summary
11 Dec 2018
Nitrate formation from heterogeneous uptake of dinitrogen pentoxide during a severe winter haze in southern China
Hui Yun, Weihao Wang, Tao Wang, Men Xia, Chuan Yu, Zhe Wang, Steven C. N. Poon, Dingli Yue, and Yan Zhou
Atmos. Chem. Phys., 18, 17515–17527, https://doi.org/10.5194/acp-18-17515-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-17515-2018, 2018
Short summary
05 Dec 2018
Two years of online measurement of fine particulate nitrate in the western Yangtze River Delta: influences of thermodynamics and N2O5 hydrolysis
Peng Sun, Wei Nie, Xuguang Chi, Yuning Xie, Xin Huang, Zheng Xu, Ximeng Qi, Zhengning Xu, Lei Wang, Tianyi Wang, Qi Zhang, and Aijun Ding
Atmos. Chem. Phys., 18, 17177–17190, https://doi.org/10.5194/acp-18-17177-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-17177-2018, 2018
Short summary
20 Nov 2018
The size-resolved cloud condensation nuclei (CCN) activity and its prediction based on aerosol hygroscopicity and composition in the Pearl Delta River (PRD) region during wintertime 2014
Mingfu Cai, Haobo Tan, Chak K. Chan, Yiming Qin, Hanbing Xu, Fei Li, Misha I. Schurman, Li Liu, and Jun Zhao
Atmos. Chem. Phys., 18, 16419–16437, https://doi.org/10.5194/acp-18-16419-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-16419-2018, 2018
Short summary
10 Oct 2018
Atmospheric Δ17O(NO3) reveals nocturnal chemistry dominates nitrate production in Beijing haze
Pengzhen He, Zhouqing Xie, Xiyuan Chi, Xiawei Yu, Shidong Fan, Hui Kang, Cheng Liu, and Haicong Zhan
Atmos. Chem. Phys., 18, 14465–14476, https://doi.org/10.5194/acp-18-14465-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-14465-2018, 2018
Short summary
16 Aug 2018
Nitrogen isotope fractionation during gas-to-particle conversion of NOx to NO3 in the atmosphere – implications for isotope-based NOx source apportionment
Yunhua Chang, Yanlin Zhang, Chongguo Tian, Shichun Zhang, Xiaoyan Ma, Fang Cao, Xiaoyan Liu, Wenqi Zhang, Thomas Kuhn, and Moritz F. Lehmann
Atmos. Chem. Phys., 18, 11647–11661, https://doi.org/10.5194/acp-18-11647-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-11647-2018, 2018
Short summary
29 Jun 2018
Characteristics and mixing state of amine-containing particles at a rural site in the Pearl River Delta, China
Chunlei Cheng, Zuzhao Huang, Chak K. Chan, Yangxi Chu, Mei Li, Tao Zhang, Yubo Ou, Duohong Chen, Peng Cheng, Lei Li, Wei Gao, Zhengxu Huang, Bo Huang, Zhong Fu, and Zhen Zhou
Atmos. Chem. Phys., 18, 9147–9159, https://doi.org/10.5194/acp-18-9147-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-9147-2018, 2018
Short summary
19 Apr 2018
Nitrate-driven urban haze pollution during summertime over the North China Plain
Haiyan Li, Qiang Zhang, Bo Zheng, Chunrong Chen, Nana Wu, Hongyu Guo, Yuxuan Zhang, Yixuan Zheng, Xin Li, and Kebin He
Atmos. Chem. Phys., 18, 5293–5306, https://doi.org/10.5194/acp-18-5293-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-5293-2018, 2018
Short summary
22 Mar 2018
Large contribution of fossil fuel derived secondary organic carbon to water soluble organic aerosols in winter haze in China
Yan-Lin Zhang, Imad El-Haddad, Ru-Jin Huang, Kin-Fai Ho, Jun-Ji Cao, Yongming Han, Peter Zotter, Carlo Bozzetti, Kaspar R. Daellenbach, Jay G. Slowik, Gary Salazar, André S. H. Prévôt, and Sönke Szidat
Atmos. Chem. Phys., 18, 4005–4017, https://doi.org/10.5194/acp-18-4005-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-4005-2018, 2018
Short summary
CC BY 4.0