Articles | Volume 18, issue 19
Atmos. Chem. Phys., 18, 14079–14094, 2018
https://doi.org/10.5194/acp-18-14079-2018
Atmos. Chem. Phys., 18, 14079–14094, 2018
https://doi.org/10.5194/acp-18-14079-2018

Research article 04 Oct 2018

Research article | 04 Oct 2018

Mixing state and particle hygroscopicity of organic-dominated aerosols over the Pearl River Delta region in China

Juan Hong et al.

Related authors

Multi-dimensional satellite observations of aerosol properties and aerosol types over three major urban clusters in eastern China
Yuqin Liu, Tao Lin, Juan Hong, Yonghong Wang, Lamei Shi, Yiyi Huang, Xian Wu, Hao Zhou, Jiahua Zhang, and Gerrit de Leeuw
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2020-1278,https://doi.org/10.5194/acp-2020-1278, 2021
Preprint under review for ACP
Short summary
Nano-hygroscopicity tandem differential mobility analyzer (nano-HTDMA) for investigating hygroscopic properties of sub-10 nm aerosol nanoparticles
Ting Lei, Nan Ma, Juan Hong, Thomas Tuch, Xin Wang, Zhibin Wang, Mira Pöhlker, Maofa Ge, Weigang Wang, Eugene Mikhailov, Thorsten Hoffmann, Ulrich Pöschl, Hang Su, Alfred Wiedensohler, and Yafang Cheng
Atmos. Meas. Tech., 13, 5551–5567, https://doi.org/10.5194/amt-13-5551-2020,https://doi.org/10.5194/amt-13-5551-2020, 2020
Short summary
Secondary aerosol formation alters CCN activity in the North China Plain
Jiangchuan Tao, Ye Kuang, Nan Ma, Juan Hong, Yele Sun, Wanyun Xu, Yanyan Zhang, Yao He, Qingwei Luo, Linhong Xie, Hang Su, and Yafang Cheng
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2020-939,https://doi.org/10.5194/acp-2020-939, 2020
Revised manuscript under review for ACP
Short summary
Satellite-based estimate of the variability of warm cloud properties associated with aerosol and meteorological conditions
Yuqin Liu, Jiahua Zhang, Putian Zhou, Tao Lin, Juan Hong, Lamei Shi, Fengmei Yao, Jun Wu, Huadong Guo, and Gerrit de Leeuw
Atmos. Chem. Phys., 18, 18187–18202, https://doi.org/10.5194/acp-18-18187-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-18187-2018, 2018
Analysis of aerosol effects on warm clouds over the Yangtze River Delta from multi-sensor satellite observations
Yuqin Liu, Gerrit de Leeuw, Veli-Matti Kerminen, Jiahua Zhang, Putian Zhou, Wei Nie, Ximeng Qi, Juan Hong, Yonghong Wang, Aijun Ding, Huadong Guo, Olaf Krüger, Markku Kulmala, and Tuukka Petäjä
Atmos. Chem. Phys., 17, 5623–5641, https://doi.org/10.5194/acp-17-5623-2017,https://doi.org/10.5194/acp-17-5623-2017, 2017
Short summary