Articles | Volume 19, issue 1
https://doi.org/10.5194/acp-19-165-2019
https://doi.org/10.5194/acp-19-165-2019
Research article
 | 
04 Jan 2019
Research article |  | 04 Jan 2019

Vertical characterization of aerosol optical properties and brown carbon in winter in urban Beijing, China

Conghui Xie, Weiqi Xu, Junfeng Wang, Qingqing Wang, Dantong Liu, Guiqian Tang, Ping Chen, Wei Du, Jian Zhao, Yingjie Zhang, Wei Zhou, Tingting Han, Qingyun Bian, Jie Li, Pingqing Fu, Zifa Wang, Xinlei Ge, James Allan, Hugh Coe, and Yele Sun

Related authors

Estimation of particulate organic nitrates from thermodenuder–aerosol mass spectrometer measurements in the North China Plain
Weiqi Xu, Masayuki Takeuchi, Chun Chen, Yanmei Qiu, Conghui Xie, Wanyun Xu, Nan Ma, Douglas R. Worsnop, Nga Lee Ng, and Yele Sun
Atmos. Meas. Tech., 14, 3693–3705, https://doi.org/10.5194/amt-14-3693-2021,https://doi.org/10.5194/amt-14-3693-2021, 2021
Short summary
Organic aerosol volatility and viscosity in the North China Plain: contrast between summer and winter
Weiqi Xu, Chun Chen, Yanmei Qiu, Ying Li, Zhiqiang Zhang, Eleni Karnezi, Spyros N. Pandis, Conghui Xie, Zhijie Li, Jiaxing Sun, Nan Ma, Wanyun Xu, Pingqing Fu, Zifa Wang, Jiang Zhu, Douglas R. Worsnop, Nga Lee Ng, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys., 21, 5463–5476, https://doi.org/10.5194/acp-21-5463-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-5463-2021, 2021
Short summary
Characterization of submicron organic particles in Beijing during summertime: comparison between SP-AMS and HR-AMS
Junfeng Wang, Jianhuai Ye, Dantong Liu, Yangzhou Wu, Jian Zhao, Weiqi Xu, Conghui Xie, Fuzhen Shen, Jie Zhang, Paul E. Ohno, Yiming Qin, Xiuyong Zhao, Scot T. Martin, Alex K. Y. Lee, Pingqing Fu, Daniel J. Jacob, Qi Zhang, Yele Sun, Mindong Chen, and Xinlei Ge
Atmos. Chem. Phys., 20, 14091–14102, https://doi.org/10.5194/acp-20-14091-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-14091-2020, 2020
Short summary
Mass spectral characterization of primary emissions and implications in source apportionment of organic aerosol
Weiqi Xu, Yao He, Yanmei Qiu, Chun Chen, Conghui Xie, Lu Lei, Zhijie Li, Jiaxing Sun, Junyao Li, Pingqing Fu, Zifa Wang, Douglas R. Worsnop, and Yele Sun
Atmos. Meas. Tech., 13, 3205–3219, https://doi.org/10.5194/amt-13-3205-2020,https://doi.org/10.5194/amt-13-3205-2020, 2020
Short summary
High-resolution vertical distribution and sources of HONO and NO2 in the nocturnal boundary layer in urban Beijing, China
Fanhao Meng, Min Qin, Ke Tang, Jun Duan, Wu Fang, Shuaixi Liang, Kaidi Ye, Pinhua Xie, Yele Sun, Conghui Xie, Chunxiang Ye, Pingqing Fu, Jianguo Liu, and Wenqing Liu
Atmos. Chem. Phys., 20, 5071–5092, https://doi.org/10.5194/acp-20-5071-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-5071-2020, 2020
Short summary