Articles | Volume 19, issue 4
https://doi.org/10.5194/acp-19-2209-2019
https://doi.org/10.5194/acp-19-2209-2019
Research article
 | 
20 Feb 2019
Research article |  | 20 Feb 2019

Physicochemical uptake and release of volatile organic compounds by soil in coated-wall flow tube experiments with ambient air

Guo Li, Yafang Cheng, Uwe Kuhn, Rongjuan Xu, Yudong Yang, Hannah Meusel, Zhibin Wang, Nan Ma, Yusheng Wu, Meng Li, Jonathan Williams, Thorsten Hoffmann, Markus Ammann, Ulrich Pöschl, Min Shao, and Hang Su

Related authors

Measurement Report: Wintertime new particle formation in the rural area of the North China Plain – influencing factors and possible formation mechanism
Juan Hong, Min Tang, Qiaoqiao Wang, Nan Ma, Shaowen Zhu, Shaobin Zhang, Xihao Pan, Linhong Xie, Guo Li, Uwe Kuhn, Chao Yan, Jiangchuan Tao, Ye Kuang, Yao He, Wanyun Xu, Runlong Cai, Yaqing Zhou, Zhibin Wang, Guangsheng Zhou, Bin Yuan, Yafang Cheng, and Hang Su
Atmos. Chem. Phys., 23, 5699–5713, https://doi.org/10.5194/acp-23-5699-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-5699-2023, 2023
Short summary
Reactive uptake coefficients for multiphase reactions determined by a dynamic chamber system
Guo Li, Hang Su, Meng Li, Uwe Kuhn, Guangjie Zheng, Lei Han, Fengxia Bao, Ulrich Pöschl, and Yafang Cheng
Atmos. Meas. Tech., 15, 6433–6446, https://doi.org/10.5194/amt-15-6433-2022,https://doi.org/10.5194/amt-15-6433-2022, 2022
Short summary
Bimodal distribution of size-resolved particle effective density: results from a short campaign in a rural environment over the North China Plain
Yaqing Zhou, Nan Ma, Qiaoqiao Wang, Zhibin Wang, Chunrong Chen, Jiangchuan Tao, Juan Hong, Long Peng, Yao He, Linhong Xie, Shaowen Zhu, Yuxuan Zhang, Guo Li, Wanyun Xu, Peng Cheng, Uwe Kuhn, Guangsheng Zhou​​​​​​​, Pingqing Fu, Qiang Zhang, Hang Su, and Yafang Cheng
Atmos. Chem. Phys., 22, 2029–2047, https://doi.org/10.5194/acp-22-2029-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-2029-2022, 2022
Short summary
Reactive nitrogen around the Arabian Peninsula and in the Mediterranean Sea during the 2017 AQABA ship campaign
Nils Friedrich, Philipp Eger, Justin Shenolikar, Nicolas Sobanski, Jan Schuladen, Dirk Dienhart, Bettina Hottmann, Ivan Tadic, Horst Fischer, Monica Martinez, Roland Rohloff, Sebastian Tauer, Hartwig Harder, Eva Y. Pfannerstill, Nijing Wang, Jonathan Williams, James Brooks, Frank Drewnick, Hang Su, Guo Li, Yafang Cheng, Jos Lelieveld, and John N. Crowley
Atmos. Chem. Phys., 21, 7473–7498, https://doi.org/10.5194/acp-21-7473-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-7473-2021, 2021
Short summary
Multifactor colorimetric analysis on pH-indicator papers: an optimized approach for direct determination of ambient aerosol pH
Guo Li, Hang Su, Nan Ma, Guangjie Zheng, Uwe Kuhn, Meng Li, Thomas Klimach, Ulrich Pöschl, and Yafang Cheng
Atmos. Meas. Tech., 13, 6053–6065, https://doi.org/10.5194/amt-13-6053-2020,https://doi.org/10.5194/amt-13-6053-2020, 2020
Short summary