Articles | Volume 19, issue 15
Atmos. Chem. Phys., 19, 10205–10216, 2019
https://doi.org/10.5194/acp-19-10205-2019
Atmos. Chem. Phys., 19, 10205–10216, 2019
https://doi.org/10.5194/acp-19-10205-2019

Research article 13 Aug 2019

Research article | 13 Aug 2019

Summertime aerosol volatility measurements in Beijing, China

Weiqi Xu et al.

Related authors

Estimation of particulate organic nitrates from thermodenuder–aerosol mass spectrometer measurements in the North China Plain
Weiqi Xu, Masayuki Takeuchi, Chun Chen, Yanmei Qiu, Conghui Xie, Wanyun Xu, Nan Ma, Douglas R. Worsnop, Nga Lee Ng, and Yele Sun
Atmos. Meas. Tech., 14, 3693–3705, https://doi.org/10.5194/amt-14-3693-2021,https://doi.org/10.5194/amt-14-3693-2021, 2021
Short summary
Source apportionment of fine organic carbon at an urban site of Beijing using a chemical mass balance model
Jingsha Xu, Di Liu, Xuefang Wu, Tuan V. Vu, Yanli Zhang, Pingqing Fu, Yele Sun, Weiqi Xu, Bo Zheng, Roy M. Harrison, and Zongbo Shi
Atmos. Chem. Phys., 21, 7321–7341, https://doi.org/10.5194/acp-21-7321-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-7321-2021, 2021
Short summary
Organic aerosol volatility and viscosity in the North China Plain: contrast between summer and winter
Weiqi Xu, Chun Chen, Yanmei Qiu, Ying Li, Zhiqiang Zhang, Eleni Karnezi, Spyros N. Pandis, Conghui Xie, Zhijie Li, Jiaxing Sun, Nan Ma, Wanyun Xu, Pingqing Fu, Zifa Wang, Jiang Zhu, Douglas R. Worsnop, Nga Lee Ng, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys., 21, 5463–5476, https://doi.org/10.5194/acp-21-5463-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-5463-2021, 2021
Short summary
Evaluating the sensitivity of radical chemistry and ozone formation to ambient VOCs and NOx in Beijing
Lisa K. Whalley, Eloise J. Slater, Robert Woodward-Massey, Chunxiang Ye, James D. Lee, Freya Squires, James R. Hopkins, Rachel E. Dunmore, Marvin Shaw, Jacqueline F. Hamilton, Alastair C. Lewis, Archit Mehra, Stephen D. Worrall, Asan Bacak, Thomas J. Bannan, Hugh Coe, Carl J. Percival, Bin Ouyang, Roderic L. Jones, Leigh R. Crilley, Louisa J. Kramer, William J. Bloss, Tuan Vu, Simone Kotthaus, Sue Grimmond, Yele Sun, Weiqi Xu, Siyao Yue, Lujie Ren, W. Joe F. Acton, C. Nicholas Hewitt, Xinming Wang, Pingqing Fu, and Dwayne E. Heard
Atmos. Chem. Phys., 21, 2125–2147, https://doi.org/10.5194/acp-21-2125-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-2125-2021, 2021
Short summary
Elevated levels of OH observed in haze events during wintertime in central Beijing
Eloise J. Slater, Lisa K. Whalley, Robert Woodward-Massey, Chunxiang Ye, James D. Lee, Freya Squires, James R. Hopkins, Rachel E. Dunmore, Marvin Shaw, Jacqueline F. Hamilton, Alastair C. Lewis, Leigh R. Crilley, Louisa Kramer, William Bloss, Tuan Vu, Yele Sun, Weiqi Xu, Siyao Yue, Lujie Ren, W. Joe F. Acton, C. Nicholas Hewitt, Xinming Wang, Pingqing Fu, and Dwayne E. Heard
Atmos. Chem. Phys., 20, 14847–14871, https://doi.org/10.5194/acp-20-14847-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-14847-2020, 2020
Short summary