Journal cover Journal topic
Atmospheric Chemistry and Physics An interactive open-access journal of the European Geosciences Union
Journal topic

Journal metrics

IF value: 5.414
IF5.414
IF 5-year value: 5.958
IF 5-year
5.958
CiteScore value: 9.7
CiteScore
9.7
SNIP value: 1.517
SNIP1.517
IPP value: 5.61
IPP5.61
SJR value: 2.601
SJR2.601
Scimago H <br class='widget-line-break'>index value: 191
Scimago H
index
191
h5-index value: 89
h5-index89
Volume 15, issue 7
Atmos. Chem. Phys., 15, 3687–3701, 2015
https://doi.org/10.5194/acp-15-3687-2015
© Author(s) 2015. This work is distributed under
the Creative Commons Attribution 3.0 License.

Special issue: Amazonian Aerosol Characterization Experiment 2008...

Atmos. Chem. Phys., 15, 3687–3701, 2015
https://doi.org/10.5194/acp-15-3687-2015
© Author(s) 2015. This work is distributed under
the Creative Commons Attribution 3.0 License.

Research article 02 Apr 2015

Research article | 02 Apr 2015

Submicron particle mass concentrations and sources in the Amazonian wet season (AMAZE-08)

Q. Chen et al.

Related authors

Measurement report: PM2.5-bound nitrated aromatic compounds in Xi'an, Northwest China: Seasonal variations and contributions to optical properties of brown carbon
Wei Yuan, Ru-Jin Huang, Lu Yang, Ting Wang, Jing Duan, Jie Guo, Haiyan Ni, Yang Chen, Qi Chen, Yongjie Li, Ulrike Dusek, Colin O'Dowd, and Thorsten Hoffmann
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2020-703,https://doi.org/10.5194/acp-2020-703, 2020
Preprint under review for ACP
Short summary
Spatiotemporal Variation, Sources, and Secondary Transformation Potential of VOCs in Xi’an, China
Mengdi Song, Xin Li, Suding Yang, Xuena Yu, Songxiu Zhou, Yiming Yang, Shiyi Chen, Huabin Dong, Keren Liao, Qi Chen, Keding Lu, Ningning Zhang, Junji Cao, Liming Zeng, and Yuanhang Zhang
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2020-704,https://doi.org/10.5194/acp-2020-704, 2020
Preprint under review for ACP
Short summary
Contrasting sources and processes of particulate species in haze days with low and high relative humidity in wintertime Beijing
Ru-Jin Huang, Yao He, Jing Duan, Yongjie Li, Qi Chen, Yan Zheng, Yang Chen, Weiwei Hu, Chunshui Lin, Haiyan Ni, Wenting Dai, Junji Cao, Yunfei Wu, Renjian Zhang, Wei Xu, Jurgita Ovadnevaite, Darius Ceburnis, Thorsten Hoffmann, and Colin D. O'Dowd
Atmos. Chem. Phys., 20, 9101–9114, https://doi.org/10.5194/acp-20-9101-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-9101-2020, 2020
Short summary
Characterization of anthropogenic organic aerosols by TOF-ACSM with the new capture vaporizer
Yan Zheng, Xi Cheng, Keren Liao, Yaowei Li, Yong Jie Li, Ru-Jin Huang, Weiwei Hu, Ying Liu, Tong Zhu, Shiyi Chen, Limin Zeng, Douglas R. Worsnop, and Qi Chen
Atmos. Meas. Tech., 13, 2457–2472, https://doi.org/10.5194/amt-13-2457-2020,https://doi.org/10.5194/amt-13-2457-2020, 2020
Short summary
Model bias in simulating major chemical components of PM2.5 in China
Ruqian Miao, Qi Chen, Yan Zheng, Xi Cheng, Yele Sun, Paul I. Palmer, Manish Shrivastava, Jianping Guo, Qiang Zhang, Yuhan Liu, Zhaofeng Tan, Xuefei Ma, Shiyi Chen, Limin Zeng, Keding Lu, and Yuanhang Zhang
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2020-76,https://doi.org/10.5194/acp-2020-76, 2020
Revised manuscript accepted for ACP
Short summary