Articles | Volume 15, issue 7
https://doi.org/10.5194/acp-15-3687-2015
https://doi.org/10.5194/acp-15-3687-2015
Research article
 | 
02 Apr 2015
Research article |  | 02 Apr 2015

Submicron particle mass concentrations and sources in the Amazonian wet season (AMAZE-08)

Q. Chen, D. K. Farmer, L. V. Rizzo, T. Pauliquevis, M. Kuwata, T. G. Karl, A. Guenther, J. D. Allan, H. Coe, M. O. Andreae, U. Pöschl, J. L. Jimenez, P. Artaxo, and S. T. Martin

Related authors

Oxygenated organic molecules produced by low-NOx photooxidation of aromatic compounds: contributions to secondary organic aerosol and steric hindrance
Xi Cheng, Yong Jie Li, Yan Zheng, Keren Liao, Theodore K. Koenig, Yanli Ge, Tong Zhu, Chunxiang Ye, Xinghua Qiu, and Qi Chen
Atmos. Chem. Phys., 24, 2099–2112, https://doi.org/10.5194/acp-24-2099-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-2099-2024, 2024
Short summary
Suppressed atmospheric chemical aging of cooking organic aerosol particles in wintertime conditions
Wenli Liu, Longkun He, Yingjun Liu, Keren Liao, Qi Chen, and Mikinori Kuwata
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-2657,https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-2657, 2023
Short summary
Colorimetric derivatization of ambient ammonia (NH3) for detection by long-path absorption photometry
Shasha Tian, Kexin Zu, Huabin Dong, Limin Zeng, Keding Lu, and Qi Chen
Atmos. Meas. Tech., 16, 5525–5535, https://doi.org/10.5194/amt-16-5525-2023,https://doi.org/10.5194/amt-16-5525-2023, 2023
Short summary
Characterization of offline analysis of particulate matter with FIGAERO-CIMS
Jing Cai, Kaspar R. Daellenbach, Cheng Wu, Yan Zheng, Feixue Zheng, Wei Du, Sophie L. Haslett, Qi Chen, Markku Kulmala, and Claudia Mohr
Atmos. Meas. Tech., 16, 1147–1165, https://doi.org/10.5194/amt-16-1147-2023,https://doi.org/10.5194/amt-16-1147-2023, 2023
Short summary
Spatial variability of air pollutants in a megacity characterized by mobile measurements
Reza Bashiri Khuzestani, Keren Liao, Ying Liu, Ruqian Miao, Yan Zheng, Xi Cheng, Tianjiao Jia, Xin Li, Shiyi Chen, Guancong Huang, and Qi Chen
Atmos. Chem. Phys., 22, 7389–7404, https://doi.org/10.5194/acp-22-7389-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-7389-2022, 2022
Short summary