Articles | Volume 19, issue 1
Atmos. Chem. Phys., 19, 447–458, 2019
https://doi.org/10.5194/acp-19-447-2019

Special issue: In-depth study of air pollution sources and processes within...

Atmos. Chem. Phys., 19, 447–458, 2019
https://doi.org/10.5194/acp-19-447-2019
Research article
11 Jan 2019
Research article | 11 Jan 2019

Characterization of black carbon-containing fine particles in Beijing during wintertime

Junfeng Wang et al.

Related authors

Elemental analysis of oxygenated organic coating on black carbon particles using a soot-particle aerosol mass spectrometer
Mutian Ma, Laura-Hélèna Rivellini, YuXi Cui, Megan D. Willis, Rio Wilkie, Jonathan P. D. Abbatt, Manjula R. Canagaratna, Junfeng Wang, Xinlei Ge, and Alex K. Y. Lee
Atmos. Meas. Tech., 14, 2799–2812, https://doi.org/10.5194/amt-14-2799-2021,https://doi.org/10.5194/amt-14-2799-2021, 2021
Short summary
Characterization of submicron organic particles in Beijing during summertime: comparison between SP-AMS and HR-AMS
Junfeng Wang, Jianhuai Ye, Dantong Liu, Yangzhou Wu, Jian Zhao, Weiqi Xu, Conghui Xie, Fuzhen Shen, Jie Zhang, Paul E. Ohno, Yiming Qin, Xiuyong Zhao, Scot T. Martin, Alex K. Y. Lee, Pingqing Fu, Daniel J. Jacob, Qi Zhang, Yele Sun, Mindong Chen, and Xinlei Ge
Atmos. Chem. Phys., 20, 14091–14102, https://doi.org/10.5194/acp-20-14091-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-14091-2020, 2020
Short summary
Summertime aerosol volatility measurements in Beijing, China
Weiqi Xu, Conghui Xie, Eleni Karnezi, Qi Zhang, Junfeng Wang, Spyros N. Pandis, Xinlei Ge, Jingwei Zhang, Junling An, Qingqing Wang, Jian Zhao, Wei Du, Yanmei Qiu, Wei Zhou, Yao He, Ying Li, Jie Li, Pingqing Fu, Zifa Wang, Douglas R. Worsnop, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys., 19, 10205–10216, https://doi.org/10.5194/acp-19-10205-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-10205-2019, 2019
Short summary
Contrasting physical properties of black carbon in urban Beijing between winter and summer
Dantong Liu, Rutambhara Joshi, Junfeng Wang, Chenjie Yu, James D. Allan, Hugh Coe, Michael J. Flynn, Conghui Xie, James Lee, Freya Squires, Simone Kotthaus, Sue Grimmond, Xinlei Ge, Yele Sun, and Pingqing Fu
Atmos. Chem. Phys., 19, 6749–6769, https://doi.org/10.5194/acp-19-6749-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-6749-2019, 2019
Short summary
Vertical characterization of aerosol optical properties and brown carbon in winter in urban Beijing, China
Conghui Xie, Weiqi Xu, Junfeng Wang, Qingqing Wang, Dantong Liu, Guiqian Tang, Ping Chen, Wei Du, Jian Zhao, Yingjie Zhang, Wei Zhou, Tingting Han, Qingyun Bian, Jie Li, Pingqing Fu, Zifa Wang, Xinlei Ge, James Allan, Hugh Coe, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys., 19, 165–179, https://doi.org/10.5194/acp-19-165-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-165-2019, 2019
Short summary