Articles | Volume 21, issue 4
Atmos. Chem. Phys., 21, 2457–2468, 2021
https://doi.org/10.5194/acp-21-2457-2021
Atmos. Chem. Phys., 21, 2457–2468, 2021
https://doi.org/10.5194/acp-21-2457-2021

Research article 18 Feb 2021

Research article | 18 Feb 2021

Sulfuric acid–amine nucleation in urban Beijing

Runlong Cai et al.

Related authors

Rapid mass growth and enhanced light extinction of atmospheric aerosols during the heating season haze episodes in Beijing revealed by aerosol–chemistry–radiation–boundary layer interaction
Zhuohui Lin, Yonghong Wang, Feixue Zheng, Ying Zhou, Yishuo Guo, Zemin Feng, Chang Li, Yusheng Zhang, Simo Hakala, Tommy Chan, Chao Yan, Kaspar R. Daellenbach, Biwu Chu, Lubna Dada, Juha Kangasluoma, Lei Yao, Xiaolong Fan, Wei Du, Jing Cai, Runlong Cai, Tom V. Kokkonen, Putian Zhou, Lili Wang, Tuukka Petäjä, Federico Bianchi, Veli-Matti Kerminen, Yongchun Liu, and Markku Kulmala
Atmos. Chem. Phys., 21, 12173–12187, https://doi.org/10.5194/acp-21-12173-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-12173-2021, 2021
Short summary
Formation of nighttime sulfuric acid from the ozonolysis of alkenes in Beijing
Yishuo Guo, Chao Yan, Chang Li, Wei Ma, Zemin Feng, Ying Zhou, Zhuohui Lin, Lubna Dada, Dominik Stolzenburg, Rujing Yin, Jenni Kontkanen, Kaspar R. Daellenbach, Juha Kangasluoma, Lei Yao, Biwu Chu, Yonghong Wang, Runlong Cai, Federico Bianchi, Yongchun Liu, and Markku Kulmala
Atmos. Chem. Phys., 21, 5499–5511, https://doi.org/10.5194/acp-21-5499-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-5499-2021, 2021
Short summary
Orbitool: a software tool for analyzing online Orbitrap mass spectrometry data
Runlong Cai, Yihao Li, Yohann Clément, Dandan Li, Clément Dubois, Marlène Fabre, Laurence Besson, Sebastien Perrier, Christian George, Mikael Ehn, Cheng Huang, Ping Yi, Yingge Ma, and Matthieu Riva
Atmos. Meas. Tech., 14, 2377–2387, https://doi.org/10.5194/amt-14-2377-2021,https://doi.org/10.5194/amt-14-2377-2021, 2021
Short summary
Impacts of coagulation on the appearance time method for new particle growth rate evaluation and their corrections
Runlong Cai, Chenxi Li, Xu-Cheng He, Chenjuan Deng, Yiqun Lu, Rujing Yin, Chao Yan, Lin Wang, Jingkun Jiang, Markku Kulmala, and Juha Kangasluoma
Atmos. Chem. Phys., 21, 2287–2304, https://doi.org/10.5194/acp-21-2287-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-2287-2021, 2021
Short summary
Assessment of particle size magnifier inversion methods to obtain the particle size distribution from atmospheric measurements
Tommy Chan, Runlong Cai, Lauri R. Ahonen, Yiliang Liu, Ying Zhou, Joonas Vanhanen, Lubna Dada, Yan Chao, Yongchun Liu, Lin Wang, Markku Kulmala, and Juha Kangasluoma
Atmos. Meas. Tech., 13, 4885–4898, https://doi.org/10.5194/amt-13-4885-2020,https://doi.org/10.5194/amt-13-4885-2020, 2020
Short summary