Articles | Volume 21, issue 4
Atmos. Chem. Phys., 21, 2457–2468, 2021
https://doi.org/10.5194/acp-21-2457-2021
Atmos. Chem. Phys., 21, 2457–2468, 2021
https://doi.org/10.5194/acp-21-2457-2021
Research article
18 Feb 2021
Research article | 18 Feb 2021

Sulfuric acid–amine nucleation in urban Beijing

Runlong Cai et al.

Related authors

Measurement report: Size distributions of urban aerosols down to 1 nm from long-term measurements
Chenjuan Deng, Yiran Li, Chao Yan, Jin Wu, Runlong Cai, Dongbin Wang, Yongchun Liu, Juha Kangasluoma, Veli-Matti Kerminen, Markku Kulmala, and Jingkun Jiang
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2022-414,https://doi.org/10.5194/acp-2022-414, 2022
Preprint under review for ACP
Short summary
The effectiveness of coagulation sink of 3–10 nm atmospheric particles
Runlong Cai, Ella Häkkinen, Chao Yan, Jingkun Jiang, Markku Kulmala, and Juha Kangasluoma
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2022-262,https://doi.org/10.5194/acp-2022-262, 2022
Preprint under review for ACP
Short summary
The effect of COVID-19 restrictions on atmospheric new particle formation in Beijing
Chao Yan, Yicheng Shen, Dominik Stolzenburg, Lubna Dada, Ximeng Qi, Simo Hakala, Anu-Maija Sundström, Yishuo Guo, Antti Lipponen, Tom Kokkonen, Jenni Kontkanen, Runlong Cai, Jing Cai, Tommy Chan, Liangduo Chen, Biwu Chu, Chenjuan Deng, Wei Du, Xiaolong Fan, Xu-Cheng He, Juha Kangasluoma, Joni Kujansuu, Mona Kurppa, Chang Li, Yiran Li, Zhuohui Lin, Yiliang Liu, Yuliang Liu, Yiqun Lu, Wei Nie, Jouni Pulliainen, Xiaohui Qiao, Yonghong Wang, Yifan Wen, Ye Wu, Gan Yang, Lei Yao, Rujing Yin, Gen Zhang, Shaojun Zhang, Feixue Zheng, Ying Zhou, Antti Arola, Johanna Tamminen, Pauli Paasonen, Yele Sun, Lin Wang, Neil M. Donahue, Yongchun Liu, Federico Bianchi, Kaspar R. Daellenbach, Douglas R. Worsnop, Veli-Matti Kerminen, Tuukka Petäjä, Aijun Ding, Jingkun Jiang, and Markku Kulmala
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2021-1079,https://doi.org/10.5194/acp-2021-1079, 2022
Preprint under review for ACP
Short summary
Rapid mass growth and enhanced light extinction of atmospheric aerosols during the heating season haze episodes in Beijing revealed by aerosol–chemistry–radiation–boundary layer interaction
Zhuohui Lin, Yonghong Wang, Feixue Zheng, Ying Zhou, Yishuo Guo, Zemin Feng, Chang Li, Yusheng Zhang, Simo Hakala, Tommy Chan, Chao Yan, Kaspar R. Daellenbach, Biwu Chu, Lubna Dada, Juha Kangasluoma, Lei Yao, Xiaolong Fan, Wei Du, Jing Cai, Runlong Cai, Tom V. Kokkonen, Putian Zhou, Lili Wang, Tuukka Petäjä, Federico Bianchi, Veli-Matti Kerminen, Yongchun Liu, and Markku Kulmala
Atmos. Chem. Phys., 21, 12173–12187, https://doi.org/10.5194/acp-21-12173-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-12173-2021, 2021
Short summary
Formation of nighttime sulfuric acid from the ozonolysis of alkenes in Beijing
Yishuo Guo, Chao Yan, Chang Li, Wei Ma, Zemin Feng, Ying Zhou, Zhuohui Lin, Lubna Dada, Dominik Stolzenburg, Rujing Yin, Jenni Kontkanen, Kaspar R. Daellenbach, Juha Kangasluoma, Lei Yao, Biwu Chu, Yonghong Wang, Runlong Cai, Federico Bianchi, Yongchun Liu, and Markku Kulmala
Atmos. Chem. Phys., 21, 5499–5511, https://doi.org/10.5194/acp-21-5499-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-5499-2021, 2021
Short summary