Articles | Volume 18, issue 17
Atmos. Chem. Phys., 18, 13231–13243, 2018
https://doi.org/10.5194/acp-18-13231-2018
Atmos. Chem. Phys., 18, 13231–13243, 2018
https://doi.org/10.5194/acp-18-13231-2018
Research article
13 Sep 2018
Research article | 13 Sep 2018

The role of H2SO4-NH3 anion clusters in ion-induced aerosol nucleation mechanisms in the boreal forest

Chao Yan et al.

Related authors

Seasonal variation in oxygenated organic molecules in urban Beijing and their contribution to secondary organic aerosol
Yishuo Guo, Chao Yan, Yuliang Liu, Xiaohui Qiao, Feixue Zheng, Ying Zhang, Ying Zhou, Chang Li, Xiaolong Fan, Zhuohui Lin, Zemin Feng, Yusheng Zhang, Penggang Zheng, Linhui Tian, Wei Nie, Zhe Wang, Dandan Huang, Kaspar R. Daellenbach, Lei Yao, Lubna Dada, Federico Bianchi, Jingkun Jiang, Yongchun Liu, Veli-Matti Kerminen, and Markku Kulmala
Atmos. Chem. Phys., 22, 10077–10097, https://doi.org/10.5194/acp-22-10077-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-10077-2022, 2022
Short summary
Survival probabilities of atmospheric particles: comparison based on theory, cluster population simulations, and observations in Beijing
Santeri Tuovinen, Runlong Cai, Veli-Matti Kerminen, Markku Kulmala, Jingkun Jiang, Chao Yan, and Jenni Kontkanen
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2022-484,https://doi.org/10.5194/acp-2022-484, 2022
Preprint under review for ACP
Short summary
Measurement report: Size distributions of urban aerosols down to 1 nm from long-term measurements
Chenjuan Deng, Yiran Li, Chao Yan, Jin Wu, Runlong Cai, Dongbin Wang, Yongchun Liu, Juha Kangasluoma, Veli-Matti Kerminen, Markku Kulmala, and Jingkun Jiang
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2022-414,https://doi.org/10.5194/acp-2022-414, 2022
Preprint under review for ACP
Short summary
The effectiveness of coagulation sink of 3–10 nm atmospheric particles
Runlong Cai, Ella Häkkinen, Chao Yan, Jingkun Jiang, Markku Kulmala, and Juha Kangasluoma
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2022-262,https://doi.org/10.5194/acp-2022-262, 2022
Preprint under review for ACP
Short summary
Amplified role of potential HONO sources in O3 formation in North China Plain during autumn haze aggravating processes
Jingwei Zhang, Chaofan Lian, Weigang Wang, Maofa Ge, Yitian Guo, Haiyan Ran, Yusheng Zhang, Feixue Zheng, Xiaolong Fan, Chao Yan, Kaspar R. Daellenbach, Yongchun Liu, Markku Kulmala, and Junling An
Atmos. Chem. Phys., 22, 3275–3302, https://doi.org/10.5194/acp-22-3275-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-3275-2022, 2022
Short summary