Articles | Volume 19, issue 4
https://doi.org/10.5194/acp-19-2283-2019
https://doi.org/10.5194/acp-19-2283-2019
Research article
 | 
21 Feb 2019
Research article |  | 21 Feb 2019

Primary emissions versus secondary formation of fine particulate matter in the most polluted city (Shijiazhuang) in North China

Ru-Jin Huang, Yichen Wang, Junji Cao, Chunshui Lin, Jing Duan, Qi Chen, Yongjie Li, Yifang Gu, Jin Yan, Wei Xu, Roman Fröhlich, Francesco Canonaco, Carlo Bozzetti, Jurgita Ovadnevaite, Darius Ceburnis, Manjula R. Canagaratna, John Jayne, Douglas R. Worsnop, Imad El-Haddad, André S. H. Prévôt, and Colin D. O'Dowd

Related authors

Measurement report: Size-resolved secondary organic aerosol formation modulated by aerosol water uptake in wintertime haze
Jing Duan, Ru-Jin Huang, Ying Wang, Wei Xu, Haobin Zhong, Chunshui Lin, Wei Huang, Yifang Gu, Jurgita Ovadnevaite, Darius Ceburnis, and Colin O'Dowd
Atmos. Chem. Phys., 24, 7687–7698, https://doi.org/10.5194/acp-24-7687-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-7687-2024, 2024
Short summary
Organic vapors from wood, straw, cow dung, and coal burning using Vocus PTR-TOF
Tiantian Wang, Jun Zhang, Houssni Lamkaddam, Kun Li, Ka Yuen Cheung, Lisa Kattner, Erlend Gammelsæter, Michael Bauer, Zachary C. J. Decker, Deepika Bhattu, Rujin Huang, Rob L. Modini, Jay G. Slowik, Imad El Haddad, Andre S. H. Prevot, and David M. Bell
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-1161,https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-1161, 2024
This preprint is open for discussion and under review for Atmospheric Chemistry and Physics (ACP).
Short summary
Measurement report: Oxidation potential of water-soluble aerosol components in the southern and northern of Beijing
Wei Yuan, Ru-Jin Huang, Chao Luo, Lu Yang, Wenjuan Cao, Jie Guo, and Huinan Yang
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-680,https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-680, 2024
Short summary
Measurement report: Evaluation of the TOF-ACSM-CV for PM1.0 and PM2.5 measurements during the RITA-2021 field campaign
Xinya Liu, Bas Henzing, Arjan Hensen, Jan Mulder, Peng Yao, Danielle van Dinther, Jerry van Bronckhorst, Rujin Huang, and Ulrike Dusek
Atmos. Chem. Phys., 24, 3405–3420, https://doi.org/10.5194/acp-24-3405-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-3405-2024, 2024
Short summary
Frequent haze events associated with transport and stagnation over the corridor between the North China Plain and Yangtze River Delta
Feifan Yan, Hang Su, Yafang Cheng, Rujin Huang, Hong Liao, Ting Yang, Yuanyuan Zhu, Shaoqing Zhang, Lifang Sheng, Wenbin Kou, Xinran Zeng, Shengnan Xiang, Xiaohong Yao, Huiwang Gao, and Yang Gao
Atmos. Chem. Phys., 24, 2365–2376, https://doi.org/10.5194/acp-24-2365-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-2365-2024, 2024
Short summary