Articles | Volume 19, issue 4
Atmos. Chem. Phys., 19, 2283–2298, 2019
https://doi.org/10.5194/acp-19-2283-2019
Atmos. Chem. Phys., 19, 2283–2298, 2019
https://doi.org/10.5194/acp-19-2283-2019
Research article
21 Feb 2019
Research article | 21 Feb 2019

Primary emissions versus secondary formation of fine particulate matter in the most polluted city (Shijiazhuang) in North China

Ru-Jin Huang et al.

Related authors

Seasonal variation of aerosol iron solubility in coarse and fine particles at an inland city in northwestern China
Huanhuan Zhang, Rui Li, Chengpeng Huang, Xiaofei Li, Shuwei Dong, Fu Wang, Tingting Li, Yizhu Chen, Guohua Zhang, Yan Ren, Qingcai Chen, Ru-jin Huang, Siyu Chen, Tao Xue, Xinming Wang, and Mingjin Tang
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2022-725,https://doi.org/10.5194/acp-2022-725, 2022
Preprint under review for ACP
Short summary
Multiple pathways for the formation of secondary organic aerosol in North China Plain in summer
Yifang Gu, Ru-Jin Huang, Jing Duan, Wei Xu, Chunshui Lin, Haobin Zhong, Ying Wang, Haiyan Ni, Quan Liu, Ruiguang Xu, Litao Wang, and Yong Jie Li
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2022-573,https://doi.org/10.5194/acp-2022-573, 2022
Preprint under review for ACP
Short summary
Measurement report: Large contribution of biomass burning and aqueous-phase processes to the wintertime secondary organic aerosol formation in Xi'an, Northwest China
Jing Duan, Ru-Jin Huang, Yifang Gu, Chunshui Lin, Haobin Zhong, Wei Xu, Quan Liu, Yan You, Jurgita Ovadnevaite, Darius Ceburnis, Thorsten Hoffmann, and Colin O'Dowd
Atmos. Chem. Phys., 22, 10139–10153, https://doi.org/10.5194/acp-22-10139-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-10139-2022, 2022
Short summary
Measurement report: On the contribution of long-distance transport to the secondary aerosol formation and aging
Haobin Zhong, Ru-Jin Huang, Chunshui Lin, Wei Xu, Jing Duan, Yifang Gu, Wei Huang, Haiyan Ni, Chongshu Zhu, Yan You, Yunfei Wu, Renjian Zhang, Jurgita Ovadnevaite, Darius Ceburnis, and Colin D. O'Dowd
Atmos. Chem. Phys., 22, 9513–9524, https://doi.org/10.5194/acp-22-9513-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-9513-2022, 2022
Short summary
Quantification of solid fuel combustion and aqueous chemistry contributions to secondary organic aerosol during wintertime haze events in Beijing
Yandong Tong, Veronika Pospisilova, Lu Qi, Jing Duan, Yifang Gu, Varun Kumar, Pragati Rai, Giulia Stefenelli, Liwei Wang, Ying Wang, Haobin Zhong, Urs Baltensperger, Junji Cao, Ru-Jin Huang, André S. H. Prévôt, and Jay G. Slowik
Atmos. Chem. Phys., 21, 9859–9886, https://doi.org/10.5194/acp-21-9859-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-9859-2021, 2021
Short summary