Articles | Volume 20, issue 11
Atmos. Chem. Phys., 20, 6435–6453, 2020
https://doi.org/10.5194/acp-20-6435-2020
Atmos. Chem. Phys., 20, 6435–6453, 2020
https://doi.org/10.5194/acp-20-6435-2020
Measurement report
04 Jun 2020
Measurement report | 04 Jun 2020

Measurement report: Vertical distribution of atmospheric particulate matter within the urban boundary layer in southern China – size-segregated chemical composition and secondary formation through cloud processing and heterogeneous reactions

Shengzhen Zhou et al.

Related authors

A comprehensive study about the in-cloud processing of nitrate through coupled measurements of individual cloud residuals and cloud water
Guohua Zhang, Xiaodong Hu, Wei Sun, Yuxiang Yang, Ziyong Guo, Yuzhen Fu, Haichao Wang, Shengzhen Zhou, Lei Li, Mingjin Tang, Zongbo Shi, Duohong Chen, Xinhui Bi, and Xinming Wang
Atmos. Chem. Phys., 22, 9571–9582, https://doi.org/10.5194/acp-22-9571-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-9571-2022, 2022
Short summary
Effects of continental emissions on cloud condensation nuclei (CCN) activity in the northern South China Sea during summertime 2018
Mingfu Cai, Baoling Liang, Qibin Sun, Shengzhen Zhou, Xiaoyang Chen, Bin Yuan, Min Shao, Haobo Tan, and Jun Zhao
Atmos. Chem. Phys., 20, 9153–9167, https://doi.org/10.5194/acp-20-9153-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-9153-2020, 2020
Short summary
Characterization of submicron particles by time-of-flight aerosol chemical speciation monitor (ToF-ACSM) during wintertime: aerosol composition, sources, and chemical processes in Guangzhou, China
Junchen Guo, Shengzhen Zhou, Mingfu Cai, Jun Zhao, Wei Song, Weixiong Zhao, Weiwei Hu, Yele Sun, Yao He, Chengqiang Yang, Xuezhe Xu, Zhisheng Zhang, Peng Cheng, Qi Fan, Jian Hang, Shaojia Fan, Xinming Wang, and Xuemei Wang
Atmos. Chem. Phys., 20, 7595–7615, https://doi.org/10.5194/acp-20-7595-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-7595-2020, 2020
Short summary
High-resolution sampling and analysis of ambient particulate matter in the Pearl River Delta region of southern China: source apportionment and health risk implications
Shengzhen Zhou, Perry K. Davy, Minjuan Huang, Jingbo Duan, Xuemei Wang, Qi Fan, Ming Chang, Yiming Liu, Weihua Chen, Shanju Xie, Travis Ancelet, and William J. Trompetter
Atmos. Chem. Phys., 18, 2049–2064, https://doi.org/10.5194/acp-18-2049-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-2049-2018, 2018
Short summary