Articles | Volume 24, issue 3
https://doi.org/10.5194/acp-24-1873-2024
https://doi.org/10.5194/acp-24-1873-2024
Research article
 | 
12 Feb 2024
Research article |  | 12 Feb 2024

Iodine oxoacids and their roles in sub-3 nm particle growth in polluted urban environments

Ying Zhang, Duzitian Li, Xu-Cheng He, Wei Nie, Chenjuan Deng, Runlong Cai, Yuliang Liu, Yishuo Guo, Chong Liu, Yiran Li, Liangduo Chen, Yuanyuan Li, Chenjie Hua, Tingyu Liu, Zongcheng Wang, Jiali Xie, Lei Wang, Tuukka Petäjä, Federico Bianchi, Ximeng Qi, Xuguang Chi, Pauli Paasonen, Yongchun Liu, Chao Yan, Jingkun Jiang, Aijun Ding, and Markku Kulmala

Related authors

Applicability of small-scale black carbon sensors to explore high resolution spatial variability of ambient black carbon
Tapio Elomaa, Krista Luoma, Sami Harni, Aki Virkkula, Hilkka Timonen, and Tuukka Petäjä
Aerosol Research Discuss., https://doi.org/10.5194/ar-2024-12,https://doi.org/10.5194/ar-2024-12, 2024
Preprint under review for AR
Short summary
Ice-nucleating particles active below -24 °C in a Finnish boreal forest and their relationship to bioaerosols
Franziska Vogel, Michael P. Adams, Larissa Lacher, Polly Foster, Grace C. E. Porter, Barbara Bertozzi, Kristina Höhler, Julia Schneider, Tobias Schorr, Nsikanabasi S. Umo, Jens Nadolny, Zoé Brasseur, Paavo Heikkilä, Erik S. Thomson, Nicole Büttner, Martin I. Daily, Romy Fösig, Alexander D. Harrison, Jorma Keskinen, Ulrike Proske, Jonathan Duplissy, Markku Kulmala, Tuukka Petäjä, Ottmar Möhler, and Benjamin J. Murray
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-853,https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-853, 2024
This preprint is open for discussion and under review for Atmospheric Chemistry and Physics (ACP).
Short summary
Cluster Dynamics-based Parameterization for Sulfuric Acid-Dimethylamine Nucleation: Comparison and Selection through Box- and Three-Dimensional- Modeling
Jiewen Shen, Bin Zhao, Shuxiao Wang, An Ning, Yuyang Li, Runlong Cai, Da Gao, Biwu Chu, Yang Gao, Manish Shrivastava, Jingkun Jiang, Xiuhui Zhang, and Hong He
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-642,https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-642, 2024
This preprint is open for discussion and under review for Atmospheric Chemistry and Physics (ACP).
Short summary
Atmospheric Black Carbon in the metropolitan area of La Paz and El Alto, Bolivia: concentration levels and emission sources
Valeria Mardoñez-Balderrama, Griša Močnik, Marco Pandolfi, Robin Modini, Fernando Velarde, Laura Renzi, Angela Marinoni, Jean-Luc Jaffrezo, Isabel Moreno R., Diego Aliaga, Federico Bianchi, Claudia Mohr, Martin Gysel-Beer, Patrick Ginot, Radovan Krejci, Alfred Widensohler, Gaëlle Uzu, Marcos Andrade, and Paolo Laj
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-770,https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-770, 2024
This preprint is open for discussion and under review for Atmospheric Chemistry and Physics (ACP).
Short summary
Impacts of elevated anthropogenic emissions on physicochemical characteristics of BC-containing particles over the Tibetan Plateau
Jinbo Wang, Jiaping Wang, Yuxuan Zhang, Tengyu Liu, Xuguang Chi, Xin Huang, Dafeng Ge, Shiyi Lai, Caijun Zhu, Lei Wang, Qiaozhi Zha, Ximeng Qi, Wei Nie, Congbin Fu, and Aijun Ding
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-879,https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-879, 2024
This preprint is open for discussion and under review for Atmospheric Chemistry and Physics (ACP).
Short summary