Journal cover Journal topic
Atmospheric Chemistry and Physics An interactive open-access journal of the European Geosciences Union
Journal topic

Journal metrics

IF value: 5.414
IF5.414
IF 5-year value: 5.958
IF 5-year
5.958
CiteScore value: 9.7
CiteScore
9.7
SNIP value: 1.517
SNIP1.517
IPP value: 5.61
IPP5.61
SJR value: 2.601
SJR2.601
Scimago H <br class='widget-line-break'>index value: 191
Scimago H
index
191
h5-index value: 89
h5-index89
ACP | Articles | Volume 20, issue 2
Atmos. Chem. Phys., 20, 1201–1216, 2020
https://doi.org/10.5194/acp-20-1201-2020
© Author(s) 2020. This work is distributed under
the Creative Commons Attribution 4.0 License.
Atmos. Chem. Phys., 20, 1201–1216, 2020
https://doi.org/10.5194/acp-20-1201-2020
© Author(s) 2020. This work is distributed under
the Creative Commons Attribution 4.0 License.

Research article 31 Jan 2020

Research article | 31 Jan 2020

Variation of size-segregated particle number concentrations in wintertime Beijing

Ying Zhou et al.

Related authors

Size segregated particle number and mass emissions in urban Beijing
Jing Cai, Biwu Chu, Lei Yao, Chao Yan, Liine M. Heikkinen, Feixue Zheng, Chang Li, Xiaolong Fan, Shaojun Zhang, Daoyuan Yang, Yonghong Wang, Tom V. Kokkonen, Tommy Chan, Ying Zhou, Lubna Dada, Yongchun Liu, Hong He, Pauli Paasonen, Joni T. Kujansuu, Tuukka Petäjä, Claudia Mohr, Juha Kangasluoma, Federico Bianchi, Yele Sun, Philip L. Croteau, Douglas R. Worsnop, Veli-Matti Kerminen, Wei Du, Markku Kulmala, and Kaspar R. Daellenbach
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2020-248,https://doi.org/10.5194/acp-2020-248, 2020
Revised manuscript accepted for ACP
Short summary
Formation of Nighttime Sulfuric Acid from the Ozonolysis of Alkenes in Beijing
Yishuo Guo, Chao Yan, Chang Li, Zemin Feng, Ying Zhou, Zhuohui Lin, Lubna Dada, Dominik Stolzenburg, Rujing Yin, Jenni Kontkanen, Kaspar R. Daellenbach, Juha Kangasluoma, Lei Yao, Biwu Chu, Yonghong Wang, Runlong Cai, Federico Bianchi, Yongchun Liu, and Markku Kulmala
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2019-1111,https://doi.org/10.5194/acp-2019-1111, 2020
Revised manuscript under review for ACP
Short summary
Size-resolved particle number emissions in Beijing determined from measured particle size distributions
Jenni Kontkanen, Chenjuan Deng, Yueyun Fu, Lubna Dada, Ying Zhou, Jing Cai, Kaspar R. Dällenbach, Simo Hakala, Tom V. Kokkonen, Zhuohui Lin, Yongchun Liu, Yonghong Wang, Chao Yan, Tuukka Petäjä, Jingkun Jiang, Markku Kulmala, and Pauli Paasonen
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2020-215,https://doi.org/10.5194/acp-2020-215, 2020
Revised manuscript accepted for ACP
Short summary