Articles | Volume 19, issue 20
https://doi.org/10.5194/acp-19-12993-2019
https://doi.org/10.5194/acp-19-12993-2019
Research article
 | 
21 Oct 2019
Research article |  | 21 Oct 2019

Model evaluation and intercomparison of surface-level ozone and relevant species in East Asia in the context of MICS-Asia Phase III – Part 1: Overview

Jie Li, Tatsuya Nagashima, Lei Kong, Baozhu Ge, Kazuyo Yamaji, Joshua S. Fu, Xuemei Wang, Qi Fan, Syuichi Itahashi, Hyo-Jung Lee, Cheol-Hee Kim, Chuan-Yao Lin, Meigen Zhang, Zhining Tao, Mizuo Kajino, Hong Liao, Meng Li, Jung-Hun Woo, Jun-ichi Kurokawa, Zhe Wang, Qizhong Wu, Hajime Akimoto, Gregory R. Carmichael, and Zifa Wang

Related authors

A two-way coupled regional urban–street network air quality model system for Beijing, China
Tao Wang, Hang Liu, Jie Li, Shuai Wang, Youngseob Kim, Yele Sun, Wenyi Yang, Huiyun Du, Zhe Wang, and Zifa Wang
Geosci. Model Dev., 16, 5585–5599, https://doi.org/10.5194/gmd-16-5585-2023,https://doi.org/10.5194/gmd-16-5585-2023, 2023
Short summary
Vertical distribution of black carbon and its mixing state in the urban boundary layer in summer
Hang Liu, Xiaole Pan, Shandong Lei, Yuting Zhang, Aodong Du, Weijie Yao, Guiqian Tang, Tao Wang, Jinyuan Xin, Jie Li, Yele Sun, Junji Cao, and Zifa Wang
Atmos. Chem. Phys., 23, 7225–7239, https://doi.org/10.5194/acp-23-7225-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-7225-2023, 2023
Short summary
Parameterized minimum eddy diffusivity in WRF-Chem(v3.9.1.1) for improving PM2.5 simulation in the stable boundary layer over eastern China
Wen Lu, Bin Zhu, Shuqi Yan, Jie Li, and Zifa Wang
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-1089,https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-1089, 2023
Preprint archived
Short summary
Unbalanced emission reductions of different species and sectors in China during COVID-19 lockdown derived by multi-species surface observation assimilation
Lei Kong, Xiao Tang, Jiang Zhu, Zifa Wang, Yele Sun, Pingqing Fu, Meng Gao, Huangjian Wu, Miaomiao Lu, Qian Wu, Shuyuan Huang, Wenxuan Sui, Jie Li, Xiaole Pan, Lin Wu, Hajime Akimoto, and Gregory R. Carmichael
Atmos. Chem. Phys., 23, 6217–6240, https://doi.org/10.5194/acp-23-6217-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-6217-2023, 2023
Short summary
A quantitative decoupling analysis (QDA v1.0) method for assessing the contributions of meteorology, emissions, and chemistry to fine particulate pollution
Junhua Wang, Baozhu Ge, Xueshun Chen, Jie Li, Keding Lu, Yayuan Dong, Lei Kong, Zifa Wang, and Yuanhang Zhang
Geosci. Model Dev. Discuss., https://doi.org/10.5194/gmd-2023-22,https://doi.org/10.5194/gmd-2023-22, 2023
Revised manuscript not accepted
Short summary