Regional assessment of air pollution and climate change over East and Southeast Asia: results from MICS-Asia Phase III
Regional assessment of air pollution and climate change over East and Southeast Asia: results from MICS-Asia Phase III
Editor(s): ACP co-editors | Coordinators: Joshua Fu, Yafang Cheng, and Qiang Zhang | Co-organizers: Zifa Wang, Gregory R. Carmichael, and Jun-ichi Kurokaw More information

Download citations of all papers

01 Sep 2021
Development of a new emission reallocation method for industrial sources in China
Yun Fat Lam, Chi Chiu Cheung, Xuguo Zhang, Joshua S. Fu, and Jimmy Chi Hung Fung
Atmos. Chem. Phys., 21, 12895–12908, https://doi.org/10.5194/acp-21-12895-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-12895-2021, 2021
Short summary
20 Aug 2021
Improving prediction of trans-boundary biomass burning plume dispersion: from northern peninsular Southeast Asia to downwind western North Pacific Ocean
Maggie Chel-Gee Ooi, Ming-Tung Chuang, Joshua S. Fu, Steven S. Kong, Wei-Syun Huang, Sheng-Hsiang Wang, Sittichai Pimonsree, Andy Chan, Shantanu Kumar Pani, and Neng-Huei Lin
Atmos. Chem. Phys., 21, 12521–12541, https://doi.org/10.5194/acp-21-12521-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-12521-2021, 2021
Short summary
09 Jun 2021
Insights into seasonal variation of wet deposition over southeast Asia via precipitation adjustment from the findings of MICS-Asia III
Syuichi Itahashi, Baozhu Ge, Keiichi Sato, Zhe Wang, Junichi Kurokawa, Jiani Tan, Kan Huang, Joshua S. Fu, Xuemei Wang, Kazuyo Yamaji, Tatsuya Nagashima, Jie Li, Mizuo Kajino, Gregory R. Carmichael, and Zifa Wang
Atmos. Chem. Phys., 21, 8709–8734, https://doi.org/10.5194/acp-21-8709-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-8709-2021, 2021
Short summary
12 May 2021
Spatial and temporal changes of the ozone sensitivity in China based on satellite and ground-based observations
Wannan Wang, Ronald van der A, Jieying Ding, Michiel van Weele, and Tianhai Cheng
Atmos. Chem. Phys., 21, 7253–7269, https://doi.org/10.5194/acp-21-7253-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-7253-2021, 2021
Short summary
11 May 2021
Convergent evidence for the pervasive but limited contribution of biomass burning to atmospheric ammonia in peninsular Southeast Asia
Yunhua Chang, Yan-Lin Zhang, Sawaeng Kawichai, Qian Wang, Martin Van Damme, Lieven Clarisse, Tippawan Prapamontol, and Moritz F. Lehmann
Atmos. Chem. Phys., 21, 7187–7198, https://doi.org/10.5194/acp-21-7187-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-7187-2021, 2021
Short summary
25 Feb 2021
Improving regional air quality predictions in the Indo-Gangetic Plain – case study of an intensive pollution episode in November 2017
Behrooz Roozitalab, Gregory R. Carmichael, and Sarath K. Guttikunda
Atmos. Chem. Phys., 21, 2837–2860, https://doi.org/10.5194/acp-21-2837-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-2837-2021, 2021
Short summary
24 Feb 2021
Recommendations on benchmarks for numerical air quality model applications in China – Part 1: PM2.5 and chemical species
Ling Huang, Yonghui Zhu, Hehe Zhai, Shuhui Xue, Tianyi Zhu, Yun Shao, Ziyi Liu, Chris Emery, Greg Yarwood, Yangjun Wang, Joshua Fu, Kun Zhang, and Li Li
Atmos. Chem. Phys., 21, 2725–2743, https://doi.org/10.5194/acp-21-2725-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-2725-2021, 2021
Short summary
28 Jan 2021
Improvement of the satellite-derived NOx emissions on air quality modeling and its effect on ozone and secondary inorganic aerosol formation in the Yangtze River Delta, China
Yang Yang, Yu Zhao, Lei Zhang, Jie Zhang, Xin Huang, Xuefen Zhao, Yan Zhang, Mengxiao Xi, and Yi Lu
Atmos. Chem. Phys., 21, 1191–1209, https://doi.org/10.5194/acp-21-1191-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-1191-2021, 2021
Short summary
04 Dec 2020
Study on the impact of three Asian industrial regions on PM2.5 in Taiwan and the process analysis during transport
Ming-Tung Chuang, Maggie Chel Gee Ooi, Neng-Huei Lin, Joshua S. Fu, Chung-Te Lee, Sheng-Hsiang Wang, Ming-Cheng Yen, Steven Soon-Kai Kong, and Wei-Syun Huang
Atmos. Chem. Phys., 20, 14947–14967, https://doi.org/10.5194/acp-20-14947-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-14947-2020, 2020
Short summary
04 Dec 2020
Discrepancies between MICS-Asia III simulation and observation for surface ozone in the marine atmosphere over the northwestern Pacific Asian Rim region
Hajime Akimoto, Tatsuya Nagashima, Natsumi Kawano, Li Jie, Joshua S. Fu, and Zifa Wang
Atmos. Chem. Phys., 20, 15003–15014, https://doi.org/10.5194/acp-20-15003-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-15003-2020, 2020
Short summary
10 Sep 2020
Model Inter-Comparison Study for Asia (MICS-Asia) phase III: multimodel comparison of reactive nitrogen deposition over China
Baozhu Ge, Syuichi Itahashi, Keiichi Sato, Danhui Xu, Junhua Wang, Fan Fan, Qixin Tan, Joshua S. Fu, Xuemei Wang, Kazuyo Yamaji, Tatsuya Nagashima, Jie Li, Mizuo Kajino, Hong Liao, Meigen Zhang, Zhe Wang, Meng Li, Jung-Hun Woo, Junichi Kurokawa, Yuepeng Pan, Qizhong Wu, Xuejun Liu, and Zifa Wang
Atmos. Chem. Phys., 20, 10587–10610, https://doi.org/10.5194/acp-20-10587-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-10587-2020, 2020
Short summary
22 Jul 2020
Aerosol radiative effects and feedbacks on boundary layer meteorology and PM2.5 chemical components during winter haze events over the Beijing-Tianjin-Hebei region
Jiawei Li, Zhiwei Han, Yunfei Wu, Zhe Xiong, Xiangao Xia, Jie Li, Lin Liang, and Renjian Zhang
Atmos. Chem. Phys., 20, 8659–8690, https://doi.org/10.5194/acp-20-8659-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-8659-2020, 2020
Short summary
25 Jun 2020
Why do models perform differently on particulate matter over East Asia? A multi-model intercomparison study for MICS-Asia III
Jiani Tan, Joshua S. Fu, Gregory R. Carmichael, Syuichi Itahashi, Zhining Tao, Kan Huang, Xinyi Dong, Kazuyo Yamaji, Tatsuya Nagashima, Xuemei Wang, Yiming Liu, Hyo-Jung Lee, Chuan-Yao Lin, Baozhu Ge, Mizuo Kajino, Jia Zhu, Meigen Zhang, Hong Liao, and Zifa Wang
Atmos. Chem. Phys., 20, 7393–7410, https://doi.org/10.5194/acp-20-7393-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-7393-2020, 2020
Short summary
11 Jun 2020
Effects of fertilization and stand age on N2O and NO emissions from tea plantations: a site-scale study in a subtropical region using a modified biogeochemical model
Wei Zhang, Zhisheng Yao, Xunhua Zheng, Chunyan Liu, Rui Wang, Kai Wang, Siqi Li, Shenghui Han, Qiang Zuo, and Jianchu Shi
Atmos. Chem. Phys., 20, 6903–6919, https://doi.org/10.5194/acp-20-6903-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-6903-2020, 2020
Short summary
19 May 2020
Spatial–temporal variations and process analysis of O3 pollution in Hangzhou during the G20 summit
Zhi-Zhen Ni, Kun Luo, Yang Gao, Xiang Gao, Fei Jiang, Cheng Huang, Jian-Ren Fan, Joshua S. Fu, and Chang-Hong Chen
Atmos. Chem. Phys., 20, 5963–5976, https://doi.org/10.5194/acp-20-5963-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-5963-2020, 2020
Short summary
09 Apr 2020
Quantification and evaluation of atmospheric ammonia emissions with different methods: a case study for the Yangtze River Delta region, China
Yu Zhao, Mengchen Yuan, Xin Huang, Feng Chen, and Jie Zhang
Atmos. Chem. Phys., 20, 4275–4294, https://doi.org/10.5194/acp-20-4275-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-4275-2020, 2020
Short summary
04 Mar 2020
MICS-Asia III: overview of model intercomparison and evaluation of acid deposition over Asia
Syuichi Itahashi, Baozhu Ge, Keiichi Sato, Joshua S. Fu, Xuemei Wang, Kazuyo Yamaji, Tatsuya Nagashima, Jie Li, Mizuo Kajino, Hong Liao, Meigen Zhang, Zhe Wang, Meng Li, Junichi Kurokawa, Gregory R. Carmichael, and Zifa Wang
Atmos. Chem. Phys., 20, 2667–2693, https://doi.org/10.5194/acp-20-2667-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-2667-2020, 2020
Short summary
27 Feb 2020
Evaluation of NU-WRF model performance on air quality simulation under various model resolutions – an investigation within the framework of MICS-Asia Phase III
Zhining Tao, Mian Chin, Meng Gao, Tom Kucsera, Dongchul Kim, Huisheng Bian, Jun-ichi Kurokawa, Yuesi Wang, Zirui Liu, Gregory R. Carmichael, Zifa Wang, and Hajime Akimoto
Atmos. Chem. Phys., 20, 2319–2339, https://doi.org/10.5194/acp-20-2319-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-2319-2020, 2020
Short summary
30 Jan 2020
Air quality and climate change, Topic 3 of the Model Inter-Comparison Study for Asia Phase III (MICS-Asia III) – Part 2: aerosol radiative effects and aerosol feedbacks
Meng Gao, Zhiwei Han, Zhining Tao, Jiawei Li, Jeong-Eon Kang, Kan Huang, Xinyi Dong, Bingliang Zhuang, Shu Li, Baozhu Ge, Qizhong Wu, Hyo-Jung Lee, Cheol-Hee Kim, Joshua S. Fu, Tijian Wang, Mian Chin, Meng Li, Jung-Hun Woo, Qiang Zhang, Yafang Cheng, Zifa Wang, and Gregory R. Carmichael
Atmos. Chem. Phys., 20, 1147–1161, https://doi.org/10.5194/acp-20-1147-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-1147-2020, 2020
Short summary
06 Jan 2020
Evaluation and uncertainty investigation of the NO2, CO and NH3 modeling over China under the framework of MICS-Asia III
Lei Kong, Xiao Tang, Jiang Zhu, Zifa Wang, Joshua S. Fu, Xuemei Wang, Syuichi Itahashi, Kazuyo Yamaji, Tatsuya Nagashima, Hyo-Jung Lee, Cheol-Hee Kim, Chuan-Yao Lin, Lei Chen, Meigen Zhang, Zhining Tao, Jie Li, Mizuo Kajino, Hong Liao, Zhe Wang, Kengo Sudo, Yuesi Wang, Yuepeng Pan, Guiqian Tang, Meng Li, Qizhong Wu, Baozhu Ge, and Gregory R. Carmichael
Atmos. Chem. Phys., 20, 181–202, https://doi.org/10.5194/acp-20-181-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-181-2020, 2020
Short summary
21 Oct 2019
Model evaluation and intercomparison of surface-level ozone and relevant species in East Asia in the context of MICS-Asia Phase III – Part 1: Overview
Jie Li, Tatsuya Nagashima, Lei Kong, Baozhu Ge, Kazuyo Yamaji, Joshua S. Fu, Xuemei Wang, Qi Fan, Syuichi Itahashi, Hyo-Jung Lee, Cheol-Hee Kim, Chuan-Yao Lin, Meigen Zhang, Zhining Tao, Mizuo Kajino, Hong Liao, Meng Li, Jung-Hun Woo, Jun-ichi Kurokawa, Zhe Wang, Qizhong Wu, Hajime Akimoto, Gregory R. Carmichael, and Zifa Wang
Atmos. Chem. Phys., 19, 12993–13015, https://doi.org/10.5194/acp-19-12993-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-12993-2019, 2019
Short summary
25 Sep 2019
MICS-Asia III: multi-model comparison and evaluation of aerosol over East Asia
Lei Chen, Yi Gao, Meigen Zhang, Joshua S. Fu, Jia Zhu, Hong Liao, Jialin Li, Kan Huang, Baozhu Ge, Xuemei Wang, Yun Fat Lam, Chuan-Yao Lin, Syuichi Itahashi, Tatsuya Nagashima, Mizuo Kajino, Kazuyo Yamaji, Zifa Wang, and Jun-ichi Kurokawa
Atmos. Chem. Phys., 19, 11911–11937, https://doi.org/10.5194/acp-19-11911-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-11911-2019, 2019
Short summary
02 Sep 2019
Wet deposition of inorganic ions in 320 cities across China: spatio-temporal variation, source apportionment, and dominant factors
Rui Li, Lulu Cui, Yilong Zhao, Ziyu Zhang, Tianming Sun, Junlin Li, Wenhui Zhou, Ya Meng, Kan Huang, and Hongbo Fu
Atmos. Chem. Phys., 19, 11043–11070, https://doi.org/10.5194/acp-19-11043-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-11043-2019, 2019
Short summary
26 Jun 2019
IAP-AACM v1.0: a global to regional evaluation of the atmospheric chemistry model in CAS-ESM
Ying Wei, Xueshun Chen, Huansheng Chen, Jie Li, Zifa Wang, Wenyi Yang, Baozhu Ge, Huiyun Du, Jianqi Hao, Wei Wang, Jianjun Li, Yele Sun, and Huili Huang
Atmos. Chem. Phys., 19, 8269–8296, https://doi.org/10.5194/acp-19-8269-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-8269-2019, 2019
Short summary
19 Mar 2019
Development of a unit-based industrial emission inventory in the Beijing–Tianjin–Hebei region and resulting improvement in air quality modeling
Haotian Zheng, Siyi Cai, Shuxiao Wang, Bin Zhao, Xing Chang, and Jiming Hao
Atmos. Chem. Phys., 19, 3447–3462, https://doi.org/10.5194/acp-19-3447-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-3447-2019, 2019
Short summary
16 Jan 2019
Comparison of surface ozone simulation among selected regional models in MICS-Asia III – effects of chemistry and vertical transport for the causes of difference
Hajime Akimoto, Tatsuya Nagashima, Jie Li, Joshua S. Fu, Dongsheng Ji, Jiani Tan, and Zifa Wang
Atmos. Chem. Phys., 19, 603–615, https://doi.org/10.5194/acp-19-603-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-603-2019, 2019
Short summary
CC BY 4.0