Articles | Volume 15, issue 20
Atmos. Chem. Phys., 15, 11999–12009, 2015
https://doi.org/10.5194/acp-15-11999-2015
Atmos. Chem. Phys., 15, 11999–12009, 2015
https://doi.org/10.5194/acp-15-11999-2015

Research article 28 Oct 2015

Research article | 28 Oct 2015

Relating the hygroscopic properties of submicron aerosol to both gas- and particle-phase chemical composition in a boreal forest environment

J. Hong et al.

Related authors

The impact of chlorine chemistry combined with heterogeneous N2O5 reactions on air quality in China
Xiajie Yang, Qiaoqiao Wang, Nan Ma, Weiwei Hu, Yang Gao, Zhijiong Huang, Junyu Zheng, Bin Yuan, Ning Yang, Jiangchuan Tao, Juan Hong, Yafang Cheng, and Hang Su
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2021-850,https://doi.org/10.5194/acp-2021-850, 2021
Preprint under review for ACP
Short summary
Multi-dimensional satellite observations of aerosol properties and aerosol types over three major urban clusters in eastern China
Yuqin Liu, Tao Lin, Juan Hong, Yonghong Wang, Lamei Shi, Yiyi Huang, Xian Wu, Hao Zhou, Jiahua Zhang, and Gerrit de Leeuw
Atmos. Chem. Phys., 21, 12331–12358, https://doi.org/10.5194/acp-21-12331-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-12331-2021, 2021
Short summary
Hygroscopicity of organic compounds as a function of organic functionality, water solubility, molecular weight and oxidation level
Shuang Han, Juan Hong, Qingwei Luo, Hanbing Xu, Haobo Tan, Qiaoqiao Wang, Jiangchuan Tao, Yaqing Zhou, Long Peng, Yao He, Jingnan Shi, Nan Ma, Yafang Cheng, and Hang Su
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2021-486,https://doi.org/10.5194/acp-2021-486, 2021
Revised manuscript under review for ACP
Short summary
Bimodal distribution of size-resolved particle effective density in a rural environment in the North China Plain
Yaqing Zhou, Nan Ma, Qiaoqiao Wang, Zhibin Wang, Chunrong Chen, Jiangchuan Tao, Juan Hong, Long Peng, Yao He, Linhong Xie, Shaowen Zhu, Yuxuan Zhang, Guo Li, Wanyun Xu, Peng Cheng, Uwe Kuhn, Guangsheng Zhou, Pingqing Fu, Qiang Zhang, Hang Su, and Yafang Cheng
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2021-463,https://doi.org/10.5194/acp-2021-463, 2021
Revised manuscript under review for ACP
Short summary
Secondary aerosol formation alters CCN activity in the North China Plain
Jiangchuan Tao, Ye Kuang, Nan Ma, Juan Hong, Yele Sun, Wanyun Xu, Yanyan Zhang, Yao He, Qingwei Luo, Linhong Xie, Hang Su, and Yafang Cheng
Atmos. Chem. Phys., 21, 7409–7427, https://doi.org/10.5194/acp-21-7409-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-7409-2021, 2021
Short summary