Articles | Volume 20, issue 2
https://doi.org/10.5194/acp-20-865-2020
https://doi.org/10.5194/acp-20-865-2020
Research article
 | 
23 Jan 2020
Research article |  | 23 Jan 2020

Distinct diurnal variation in organic aerosol hygroscopicity and its relationship with oxygenated organic aerosol

Ye Kuang, Yao He, Wanyun Xu, Pusheng Zhao, Yafang Cheng, Gang Zhao, Jiangchuan Tao, Nan Ma, Hang Su, Yanyan Zhang, Jiayin Sun, Peng Cheng, Wenda Yang, Shaobin Zhang, Cheng Wu, Yele Sun, and Chunsheng Zhao

Related authors

Black carbon content of traffic emissions significantly impacts black carbon mass size distributions and mixing states
Fei Li, Biao Luo, Miaomiao Zhai, Li Liu, Gang Zhao, Hanbing Xu, Tao Deng, Xuejiao Deng, Haobo Tan, Ye Kuang, and Jun Zhao
Atmos. Chem. Phys., 23, 6545–6558, https://doi.org/10.5194/acp-23-6545-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-6545-2023, 2023
Short summary
Measurement Report: Wintertime new particle formation in the rural area of the North China Plain – influencing factors and possible formation mechanism
Juan Hong, Min Tang, Qiaoqiao Wang, Nan Ma, Shaowen Zhu, Shaobin Zhang, Xihao Pan, Linhong Xie, Guo Li, Uwe Kuhn, Chao Yan, Jiangchuan Tao, Ye Kuang, Yao He, Wanyun Xu, Runlong Cai, Yaqing Zhou, Zhibin Wang, Guangsheng Zhou, Bin Yuan, Yafang Cheng, and Hang Su
Atmos. Chem. Phys., 23, 5699–5713, https://doi.org/10.5194/acp-23-5699-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-5699-2023, 2023
Short summary
Insights into characteristics and formation mechanisms of secondary organic aerosols in the Guangzhou urban area
Miaomiao Zhai, Ye Kuang, Li Liu, Yao He, Biao Luo, Wanyun Xu, Jiangchuan Tao, Yu Zou, Fei Li, Changqin Yin, Chunhui Li, Hanbing Xu, and Xuejiao Deng
Atmos. Chem. Phys., 23, 5119–5133, https://doi.org/10.5194/acp-23-5119-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-5119-2023, 2023
Short summary
Markedly different impacts of primary emissions and secondary aerosol formations on aerosol mixing states revealed by simultaneous measurements of CCNC, V/HTDMA and SP2
Jiangchuan Tao, Biao Luo, Weiqi Xu, Gang Zhao, Hanbin Xu, Biao Xue, Miaomiao Zhai, Wanyun Xu, Huarong Zhao, Sanxue Ren, Guangsheng Zhou, Li Liu, Ye Kuang, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2022-840,https://doi.org/10.5194/acp-2022-840, 2023
Revised manuscript under review for ACP
Short summary
Parameterizations of size distribution and refractive index of biomass burning organic aerosol with black carbon content
Biao Luo, Ye Kuang, Shan Huang, Qicong Song, Weiwei Hu, Wei Li, Yuwen Peng, Duohong Chen, Dingli Yue, Bin Yuan, and Min Shao
Atmos. Chem. Phys., 22, 12401–12415, https://doi.org/10.5194/acp-22-12401-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-12401-2022, 2022
Short summary