Journal cover Journal topic
Atmospheric Chemistry and Physics An interactive open-access journal of the European Geosciences Union
Journal topic

Journal metrics

IF value: 5.414
IF5.414
IF 5-year value: 5.958
IF 5-year
5.958
CiteScore value: 9.7
CiteScore
9.7
SNIP value: 1.517
SNIP1.517
IPP value: 5.61
IPP5.61
SJR value: 2.601
SJR2.601
Scimago H <br class='widget-line-break'>index value: 191
Scimago H
index
191
h5-index value: 89
h5-index89
Volume 17, issue 11
Atmos. Chem. Phys., 17, 6797–6811, 2017
https://doi.org/10.5194/acp-17-6797-2017
© Author(s) 2017. This work is distributed under
the Creative Commons Attribution 3.0 License.

Special issue: Regional transport and transformation of air pollution in...

Atmos. Chem. Phys., 17, 6797–6811, 2017
https://doi.org/10.5194/acp-17-6797-2017
© Author(s) 2017. This work is distributed under
the Creative Commons Attribution 3.0 License.

Research article 09 Jun 2017

Research article | 09 Jun 2017

Simultaneous measurements of particle number size distributions at ground level and 260 m on a meteorological tower in urban Beijing, China

Wei Du et al.

Related authors

Summertime aerosol volatility measurements in Beijing, China
Weiqi Xu, Conghui Xie, Eleni Karnezi, Qi Zhang, Junfeng Wang, Spyros N. Pandis, Xinlei Ge, Jingwei Zhang, Junling An, Qingqing Wang, Jian Zhao, Wei Du, Yanmei Qiu, Wei Zhou, Yao He, Ying Li, Jie Li, Pingqing Fu, Zifa Wang, Douglas R. Worsnop, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys., 19, 10205–10216, https://doi.org/10.5194/acp-19-10205-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-10205-2019, 2019
Short summary
Aerosol chemistry and particle growth events at an urban downwind site in North China Plain
Yingjie Zhang, Wei Du, Yuying Wang, Qingqing Wang, Haofei Wang, Haitao Zheng, Fang Zhang, Hongrong Shi, Yuxuan Bian, Yongxiang Han, Pingqing Fu, Francesco Canonaco, André S. H. Prévôt, Tong Zhu, Pucai Wang, Zhanqing Li, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys., 18, 14637–14651, https://doi.org/10.5194/acp-18-14637-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-14637-2018, 2018
Short summary
Characterization of aerosol hygroscopicity, mixing state, and CCN activity at a suburban site in the central North China Plain
Yuying Wang, Zhanqing Li, Yingjie Zhang, Wei Du, Fang Zhang, Haobo Tan, Hanbing Xu, Tianyi Fan, Xiaoai Jin, Xinxin Fan, Zipeng Dong, Qiuyan Wang, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys., 18, 11739–11752, https://doi.org/10.5194/acp-18-11739-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-11739-2018, 2018
Short summary
Production of N2O5 and ClNO2 in summer in urban Beijing, China
Wei Zhou, Jian Zhao, Bin Ouyang, Archit Mehra, Weiqi Xu, Yuying Wang, Thomas J. Bannan, Stephen D. Worrall, Michael Priestley, Asan Bacak, Qi Chen, Conghui Xie, Qingqing Wang, Junfeng Wang, Wei Du, Yingjie Zhang, Xinlei Ge, Penglin Ye, James D. Lee, Pingqing Fu, Zifa Wang, Douglas Worsnop, Roderic Jones, Carl J. Percival, Hugh Coe, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys., 18, 11581–11597, https://doi.org/10.5194/acp-18-11581-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-11581-2018, 2018
Short summary
Characterization and source apportionment of organic aerosol at 260 m on a meteorological tower in Beijing, China
Wei Zhou, Qingqing Wang, Xiujuan Zhao, Weiqi Xu, Chen Chen, Wei Du, Jian Zhao, Francesco Canonaco, André S. H. Prévôt, Pingqing Fu, Zifa Wang, Douglas R. Worsnop, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys., 18, 3951–3968, https://doi.org/10.5194/acp-18-3951-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-3951-2018, 2018
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Nationwide increase of polycyclic aromatic hydrocarbons in ultrafine particles during winter over China revealed by size-segregated measurements
Qingqing Yu, Xiang Ding, Quanfu He, Weiqiang Yang, Ming Zhu, Sheng Li, Runqi Zhang, Ruqin Shen, Yanli Zhang, Xinhui Bi, Yuesi Wang, Ping'an Peng, and Xinming Wang
Atmos. Chem. Phys., 20, 14581–14595, https://doi.org/10.5194/acp-20-14581-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-14581-2020, 2020
Short summary
Size-resolved exposure risk of persistent free radicals (PFRs) in atmospheric aerosols and their potential sources
Qingcai Chen, Haoyao Sun, Wenhuai Song, Fang Cao, Chongguo Tian, and Yan-Lin Zhang
Atmos. Chem. Phys., 20, 14407–14417, https://doi.org/10.5194/acp-20-14407-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-14407-2020, 2020
Short summary
Source apportionment of black carbon aerosols from light absorption observation and source-oriented modeling: an implication in a coastal city in China
Junjun Deng, Hao Guo, Hongliang Zhang, Jialei Zhu, Xin Wang, and Pingqing Fu
Atmos. Chem. Phys., 20, 14419–14435, https://doi.org/10.5194/acp-20-14419-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-14419-2020, 2020
Short summary
Tracing the evolution of morphology and mixing state of soot particles along with the movement of an Asian dust storm
Liang Xu, Satoshi Fukushima, Sophie Sobanska, Kotaro Murata, Ayumi Naganuma, Lei Liu, Yuanyuan Wang, Hongya Niu, Zongbo Shi, Tomoko Kojima, Daizhou Zhang, and Weijun Li
Atmos. Chem. Phys., 20, 14321–14332, https://doi.org/10.5194/acp-20-14321-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-14321-2020, 2020
Short summary
A comparison of PM2.5-bound polycyclic aromatic hydrocarbons in summer Beijing (China) and Delhi (India)
Atallah Elzein, Gareth J. Stewart, Stefan J. Swift, Beth S. Nelson, Leigh R. Crilley, Mohammed S. Alam, Ernesto Reyes-Villegas, Ranu Gadi, Roy M. Harrison, Jacqueline F. Hamilton, and Alastair C. Lewis
Atmos. Chem. Phys., 20, 14303–14319, https://doi.org/10.5194/acp-20-14303-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-14303-2020, 2020
Short summary

Cited articles

Buonanno, G., Johnson, G., Morawska, L., and Stabile, L.: Volatility Characterization of Cooking-Generated Aerosol Particles, Aerosol Sci. Tech., 45, 1069–1077, https://doi.org/10.1080/02786826.2011.580797, 2011.
Chen, C., Sun, Y. L., Xu, W. Q., Du, W., Zhou, L. B., Han, T. T., Wang, Q. Q., Fu, P. Q., Wang, Z. F., Gao, Z. Q., Zhang, Q., and Worsnop, D. R.: Characteristics and sources of submicron aerosols above the urban canopy (260 m) in Beijing, China, during the 2014 APEC summit, Atmos. Chem. Phys., 15, 12879–12895, https://doi.org/10.5194/acp-15-12879-2015, 2015.
Elser, M., Huang, R.-J., Wolf, R., Slowik, J. G., Wang, Q., Canonaco, F., Li, G., Bozzetti, C., Daellenbach, K. R., Huang, Y., Zhang, R., Li, Z., Cao, J., Baltensperger, U., El-Haddad, I., and Prévôt, A. S. H.: New insights into PM2. 5 chemical composition and sources in two major cities in China during extreme haze events using aerosol mass spectrometry, Atmos. Chem. Phys., 16, 3207–3225, https://doi.org/10.5194/acp-16-3207-2016, 2016.
Gao, J., Chai, F., Wang, T., Wang, S., and Wang, W.: Particle number size distribution and new particle formation: New characteristics during the special pollution control period in Beijing, J. Environ. Sci., 24, 14–21, https://doi.org/10.1016/s1001-0742(11)60725-0, 2012.
Guo, S., Hu, M., Zamora, M. L., Peng, J., Shang, D., Zheng, J., Du, Z., Wu, Z., Shao, M., Zeng, L., Molina, M. J., and Zhang, R.: Elucidating severe urban haze formation in China, P. Natl. Acad. Sci. USA, 111, 17373–17378, https://doi.org/10.1073/pnas.1419604111, 2014.