Regional transport and transformation of air pollution in eastern China
Regional transport and transformation of air pollution in eastern China
Editor(s): T. Zhu, Y. Zhang, J. Chen, D. E. Heard, Z. Li, L. T. Molina, L. Morawska, D. Parrish, H. Su, R. Zhang, and Y. Wang
Eastern China is experiencing serious air pollution. North China Plain, including the megacities Beijing and Tianjin, is the region with the worst air pollution in China, followed by cities such as Shanghai, Nanjing and Wuhan along the Yangtze River basin. To understand the transport and transformation processes of atmospheric pollution, as well as to evaluate the impacts of aerosol on climate and cloud formation, many studies have been conducted in eastern China. As a follow up to CAREBEIJING 2006/2007/2008, the CAREBEIJING-NCP (Campaigns of Air Pollution Research in Megacity Beijing and North China Plain) and the Yangtze River campaign were conduced in 2013, 2014 and 2015 to address critical scientific questions, such as HOx chemistry, atmospheric oxidative capacity, chemical composition of fine particles, formation processes of new particle and secondary aerosol, multiphase reaction on the surface of fine particles, optical and hygroscopic properties of aerosol and their implications for air quality and climate impacts. The major findings from studies in this region will be reported in this special issue.

Download citations of all papers

06 Jan 2020
Local and synoptic meteorological influences on daily variability in summertime surface ozone in eastern China
Han Han, Jane Liu, Lei Shu, Tijian Wang, and Huiling Yuan
Atmos. Chem. Phys., 20, 203–222, https://doi.org/10.5194/acp-20-203-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-203-2020, 2020
Short summary
27 Nov 2019
Wintertime aerosol properties in Beijing
Misti Levy Zamora, Jianfei Peng, Min Hu, Song Guo, Wilmarie Marrero-Ortiz, Dongjie Shang, Jing Zheng, Zhuofei Du, Zhijun Wu, and Renyi Zhang
Atmos. Chem. Phys., 19, 14329–14338, https://doi.org/10.5194/acp-19-14329-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-14329-2019, 2019
Short summary
18 Nov 2019
Using wavelet transform to analyse on-road mobile measurements of air pollutants: a case study to evaluate vehicle emission control policies during the 2014 APEC summit
Yingruo Li, Ziqiang Tan, Chunxiang Ye, Junxia Wang, Yanwen Wang, Yi Zhu, Pengfei Liang, Xi Chen, Yanhua Fang, Yiqun Han, Qi Wang, Di He, Yao Wang, and Tong Zhu
Atmos. Chem. Phys., 19, 13841–13857, https://doi.org/10.5194/acp-19-13841-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-13841-2019, 2019
Short summary
14 Nov 2019
A typical weather pattern for ozone pollution events in North China
Cheng Gong and Hong Liao
Atmos. Chem. Phys., 19, 13725–13740, https://doi.org/10.5194/acp-19-13725-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-13725-2019, 2019
Short summary
30 Oct 2019
Effects of stabilized Criegee intermediates (sCIs) on sulfate formation: a sensitivity analysis during summertime in Beijing–Tianjin–Hebei (BTH), China
Lang Liu, Naifang Bei, Jiarui Wu, Suixin Liu, Jiamao Zhou, Xia Li, Qingchuan Yang, Tian Feng, Junji Cao, Xuexi Tie, and Guohui Li
Atmos. Chem. Phys., 19, 13341–13354, https://doi.org/10.5194/acp-19-13341-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-13341-2019, 2019
08 Oct 2019
Foreign influences on tropospheric ozone over East Asia through global atmospheric transport
Han Han, Jane Liu, Huiling Yuan, Tijian Wang, Bingliang Zhuang, and Xun Zhang
Atmos. Chem. Phys., 19, 12495–12514, https://doi.org/10.5194/acp-19-12495-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-12495-2019, 2019
Short summary
02 Oct 2019
Isotopic constraints on the atmospheric sources and formation of nitrogenous species in clouds influenced by biomass burning
Yunhua Chang, Yan-Lin Zhang, Jiarong Li, Chongguo Tian, Linlin Song, Xiaoyao Zhai, Wenqi Zhang, Tong Huang, Yu-Chi Lin, Chao Zhu, Yunting Fang, Moritz F. Lehmann, and Jianmin Chen
Atmos. Chem. Phys., 19, 12221–12234, https://doi.org/10.5194/acp-19-12221-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-12221-2019, 2019
Short summary
02 Oct 2019
Relative humidity and O3 concentration as two prerequisites for sulfate formation
Yanhua Fang, Chunxiang Ye, Junxia Wang, Yusheng Wu, Min Hu, Weili Lin, Fanfan Xu, and Tong Zhu
Atmos. Chem. Phys., 19, 12295–12307, https://doi.org/10.5194/acp-19-12295-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-12295-2019, 2019
Short summary
04 Sep 2019
Impact of the Green Light Program on haze in the North China Plain, China
Xin Long, Xuexi Tie, Jiamao Zhou, Wenting Dai, Xueke Li, Tian Feng, Guohui Li, Junji Cao, and Zhisheng An
Atmos. Chem. Phys., 19, 11185–11197, https://doi.org/10.5194/acp-19-11185-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-11185-2019, 2019
Short summary
04 Sep 2019
Chemical and optical properties of carbonaceous aerosols in Nanjing, eastern China: regionally transported biomass burning contribution
Xiaoyan Liu, Yan-Lin Zhang, Yiran Peng, Lulu Xu, Chunmao Zhu, Fang Cao, Xiaoyao Zhai, M. Mozammel Haque, Chi Yang, Yunhua Chang, Tong Huang, Zufei Xu, Mengying Bao, Wenqi Zhang, Meiyi Fan, and Xuhui Lee
Atmos. Chem. Phys., 19, 11213–11233, https://doi.org/10.5194/acp-19-11213-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-11213-2019, 2019
Short summary
28 Aug 2019
| Highlight paper
Assessing the formation and evolution mechanisms of severe haze pollution in the Beijing–Tianjin–Hebei region using process analysis
Lei Chen, Jia Zhu, Hong Liao, Yi Gao, Yulu Qiu, Meigen Zhang, Zirui Liu, Nan Li, and Yuesi Wang
Atmos. Chem. Phys., 19, 10845–10864, https://doi.org/10.5194/acp-19-10845-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-10845-2019, 2019
Short summary
27 Aug 2019
Severe winter haze days in the Beijing–Tianjin–Hebei region from 1985 to 2017 and the roles of anthropogenic emissions and meteorology
Ruijun Dang and Hong Liao
Atmos. Chem. Phys., 19, 10801–10816, https://doi.org/10.5194/acp-19-10801-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-10801-2019, 2019
Short summary
21 Aug 2019
Molecular characteristics and diurnal variations of organic aerosols at a rural site in the North China Plain with implications for the influence of regional biomass burning
Jianjun Li, Gehui Wang, Qi Zhang, Jin Li, Can Wu, Wenqing Jiang, Tong Zhu, and Limin Zeng
Atmos. Chem. Phys., 19, 10481–10496, https://doi.org/10.5194/acp-19-10481-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-10481-2019, 2019
Short summary
14 Aug 2019
Distinctions in source regions and formation mechanisms of secondary aerosol in Beijing from summer to winter
Jing Duan, Ru-Jin Huang, Chunshui Lin, Wenting Dai, Meng Wang, Yifang Gu, Ying Wang, Haobin Zhong, Yan Zheng, Haiyan Ni, Uli Dusek, Yang Chen, Yongjie Li, Qi Chen, Douglas R. Worsnop, Colin D. O'Dowd, and Junji Cao
Atmos. Chem. Phys., 19, 10319–10334, https://doi.org/10.5194/acp-19-10319-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-10319-2019, 2019
Short summary
09 Aug 2019
MAX-DOAS measurements of tropospheric NO2 and HCHO in Nanjing and a comparison to ozone monitoring instrument observations
Ka Lok Chan, Zhuoru Wang, Aijun Ding, Klaus-Peter Heue, Yicheng Shen, Jing Wang, Feng Zhang, Yining Shi, Nan Hao, and Mark Wenig
Atmos. Chem. Phys., 19, 10051–10071, https://doi.org/10.5194/acp-19-10051-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-10051-2019, 2019
Short summary
29 Jul 2019
Mixing layer transport flux of particulate matter in Beijing, China
Yusi Liu, Guiqian Tang, Libo Zhou, Bo Hu, Baoxian Liu, Yunting Li, Shu Liu, and Yuesi Wang
Atmos. Chem. Phys., 19, 9531–9540, https://doi.org/10.5194/acp-19-9531-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-9531-2019, 2019
Short summary
17 Jul 2019
Evaluation of the effect of regional joint-control measures on changing photochemical transformation: a comprehensive study of the optimization scenario analysis
Li Li, Shuhui Zhu, Jingyu An, Min Zhou, Hongli Wang, Rusha Yan, Liping Qiao, Xudong Tian, Lijuan Shen, Ling Huang, Yangjun Wang, Cheng Huang, Jeremy C. Avise, and Joshua S. Fu
Atmos. Chem. Phys., 19, 9037–9060, https://doi.org/10.5194/acp-19-9037-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-9037-2019, 2019
Short summary
10 Jul 2019
Aerosol–radiation feedback deteriorates the wintertime haze in the North China Plain
Jiarui Wu, Naifang Bei, Bo Hu, Suixin Liu, Meng Zhou, Qiyuan Wang, Xia Li, Lang Liu, Tian Feng, Zirui Liu, Yichen Wang, Junji Cao, Xuexi Tie, Jun Wang, Luisa T. Molina, and Guohui Li
Atmos. Chem. Phys., 19, 8703–8719, https://doi.org/10.5194/acp-19-8703-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-8703-2019, 2019
Short summary
10 Jul 2019
Is water vapor a key player of the wintertime haze in North China Plain?
Jiarui Wu, Naifang Bei, Bo Hu, Suixin Liu, Meng Zhou, Qiyuan Wang, Xia Li, Lang Liu, Tian Feng, Zirui Liu, Yichen Wang, Junji Cao, Xuexi Tie, Jun Wang, Luisa T. Molina, and Guohui Li
Atmos. Chem. Phys., 19, 8721–8739, https://doi.org/10.5194/acp-19-8721-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-8721-2019, 2019
Short summary
05 Jul 2019
Impact of air pollution control measures and regional transport on carbonaceous aerosols in fine particulate matter in urban Beijing, China: insights gained from long-term measurement
Dongsheng Ji, Wenkang Gao, Willy Maenhaut, Jun He, Zhe Wang, Jiwei Li, Wupeng Du, Lili Wang, Yang Sun, Jinyuan Xin, Bo Hu, and Yuesi Wang
Atmos. Chem. Phys., 19, 8569–8590, https://doi.org/10.5194/acp-19-8569-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-8569-2019, 2019
Short summary
24 Jun 2019
Emission inventory of semi-volatile and intermediate-volatility organic compounds and their effects on secondary organic aerosol over the Pearl River Delta region
Liqing Wu, Xuemei Wang, Sihua Lu, Min Shao, and Zhenhao Ling
Atmos. Chem. Phys., 19, 8141–8161, https://doi.org/10.5194/acp-19-8141-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-8141-2019, 2019
Short summary
24 Jun 2019
Effects of organic coating on the nitrate formation by suppressing the N2O5 heterogeneous hydrolysis: a case study during wintertime in Beijing–Tianjin–Hebei (BTH)
Lang Liu, Jiarui Wu, Suixin Liu, Xia Li, Jiamao Zhou, Tian Feng, Yang Qian, Junji Cao, Xuexi Tie, and Guohui Li
Atmos. Chem. Phys., 19, 8189–8207, https://doi.org/10.5194/acp-19-8189-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-8189-2019, 2019
19 Jun 2019
Characteristics of wintertime VOCs in suburban and urban Beijing: concentrations, emission ratios, and festival effects
Kun Li, Junling Li, Shengrui Tong, Weigang Wang, Ru-Jin Huang, and Maofa Ge
Atmos. Chem. Phys., 19, 8021–8036, https://doi.org/10.5194/acp-19-8021-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-8021-2019, 2019
Short summary
23 May 2019
Evaluating the “2+26” regional strategy for air quality improvement during two air pollution alerts in Beijing: variations in PM2.5 concentrations, source apportionment, and the relative contribution of local emission and regional transport
Ziyue Chen, Danlu Chen, Wei Wen, Yan Zhuang, Mei-Po Kwan, Bin Chen, Bo Zhao, Lin Yang, Bingbo Gao, Ruiyuan Li, and Bing Xu
Atmos. Chem. Phys., 19, 6879–6891, https://doi.org/10.5194/acp-19-6879-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-6879-2019, 2019
Short summary
06 May 2019
Characteristics of atmospheric mercury in a suburban area of east China: sources, formation mechanisms, and regional transport
Xiaofei Qin, Xiaohao Wang, Yijie Shi, Guangyuan Yu, Na Zhao, Yanfen Lin, Qingyan Fu, Dongfang Wang, Zhouqing Xie, Congrui Deng, and Kan Huang
Atmos. Chem. Phys., 19, 5923–5940, https://doi.org/10.5194/acp-19-5923-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-5923-2019, 2019
Short summary
03 May 2019
Local and regional contributions to fine particulate matter in the 18 cities of Sichuan Basin, southwestern China
Xue Qiao, Hao Guo, Ya Tang, Pengfei Wang, Wenye Deng, Xing Zhao, Jianlin Hu, Qi Ying, and Hongliang Zhang
Atmos. Chem. Phys., 19, 5791–5803, https://doi.org/10.5194/acp-19-5791-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-5791-2019, 2019
Short summary
24 Apr 2019
Vertical profiles of NO2, SO2, HONO, HCHO, CHOCHO and aerosols derived from MAX-DOAS measurements at a rural site in the central western North China Plain and their relation to emission sources and effects of regional transport
Yang Wang, Steffen Dörner, Sebastian Donner, Sebastian Böhnke, Isabelle De Smedt, Russell R. Dickerson, Zipeng Dong, Hao He, Zhanqing Li, Zhengqiang Li, Donghui Li, Dong Liu, Xinrong Ren, Nicolas Theys, Yuying Wang, Yang Wang, Zhenzhu Wang, Hua Xu, Jiwei Xu, and Thomas Wagner
Atmos. Chem. Phys., 19, 5417–5449, https://doi.org/10.5194/acp-19-5417-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-5417-2019, 2019
Short summary
16 Apr 2019
Characterization of organic aerosols from a Chinese megacity during winter: predominance of fossil fuel combustion
Md. Mozammel Haque, Kimitaka Kawamura, Dhananjay K. Deshmukh, Cao Fang, Wenhuai Song, Bao Mengying, and Yan-Lin Zhang
Atmos. Chem. Phys., 19, 5147–5164, https://doi.org/10.5194/acp-19-5147-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-5147-2019, 2019
05 Apr 2019
Intra-regional transport of black carbon between the south edge of the North China Plain and central China during winter haze episodes
Huang Zheng, Shaofei Kong, Fangqi Wu, Yi Cheng, Zhenzhen Niu, Shurui Zheng, Guowei Yang, Liquan Yao, Qin Yan, Jian Wu, Mingming Zheng, Nan Chen, Ke Xu, Yingying Yan, Dantong Liu, Delong Zhao, Tianliang Zhao, Yongqing Bai, Shuanglin Li, and Shihua Qi
Atmos. Chem. Phys., 19, 4499–4516, https://doi.org/10.5194/acp-19-4499-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-4499-2019, 2019
Short summary
03 Apr 2019
Characteristics of ozone and particles in the near-surface atmosphere in the urban area of the Yangtze River Delta, China
Huimin Chen, Bingliang Zhuang, Jane Liu, Tijian Wang, Shu Li, Min Xie, Mengmeng Li, Pulong Chen, and Ming Zhao
Atmos. Chem. Phys., 19, 4153–4175, https://doi.org/10.5194/acp-19-4153-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-4153-2019, 2019
Short summary
21 Mar 2019
Potential impacts of cold frontal passage on air quality over the Yangtze River Delta, China
Hanqing Kang, Bin Zhu, Jinhui Gao, Yao He, Honglei Wang, Jifeng Su, Chen Pan, Tong Zhu, and Bu Yu
Atmos. Chem. Phys., 19, 3673–3685, https://doi.org/10.5194/acp-19-3673-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-3673-2019, 2019
Short summary
20 Mar 2019
Daytime atmospheric oxidation capacity in four Chinese megacities during the photochemically polluted season: a case study based on box model simulation
Zhaofeng Tan, Keding Lu, Meiqing Jiang, Rong Su, Hongli Wang, Shengrong Lou, Qingyan Fu, Chongzhi Zhai, Qinwen Tan, Dingli Yue, Duohong Chen, Zhanshan Wang, Shaodong Xie, Limin Zeng, and Yuanhang Zhang
Atmos. Chem. Phys., 19, 3493–3513, https://doi.org/10.5194/acp-19-3493-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-3493-2019, 2019
Short summary
15 Mar 2019
Ground-based MAX-DOAS observations of tropospheric formaldehyde VCDs and comparisons with the CAMS model at a rural site near Beijing during APEC 2014
Xin Tian, Pinhua Xie, Jin Xu, Yang Wang, Ang Li, Fengcheng Wu, Zhaokun Hu, Cheng Liu, and Qiong Zhang
Atmos. Chem. Phys., 19, 3375–3393, https://doi.org/10.5194/acp-19-3375-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-3375-2019, 2019
Short summary
18 Feb 2019
A comprehensive study of hygroscopic properties of calcium- and magnesium-containing salts: implication for hygroscopicity of mineral dust and sea salt aerosols
Liya Guo, Wenjun Gu, Chao Peng, Weigang Wang, Yong Jie Li, Taomou Zong, Yujing Tang, Zhijun Wu, Qinhao Lin, Maofa Ge, Guohua Zhang, Min Hu, Xinhui Bi, Xinming Wang, and Mingjin Tang
Atmos. Chem. Phys., 19, 2115–2133, https://doi.org/10.5194/acp-19-2115-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-2115-2019, 2019
Short summary
12 Feb 2019
Impacts of short-term mitigation measures on PM2.5 and radiative effects: a case study at a regional background site near Beijing, China
Qiyuan Wang, Suixin Liu, Nan Li, Wenting Dai, Yunfei Wu, Jie Tian, Yaqing Zhou, Meng Wang, Steven Sai Hang Ho, Yang Chen, Renjian Zhang, Shuyu Zhao, Chongshu Zhu, Yongming Han, Xuexi Tie, and Junji Cao
Atmos. Chem. Phys., 19, 1881–1899, https://doi.org/10.5194/acp-19-1881-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-1881-2019, 2019
04 Feb 2019
Impacts of meteorology and emissions on summertime surface ozone increases over central eastern China between 2003 and 2015
Lei Sun, Likun Xue, Yuhang Wang, Longlei Li, Jintai Lin, Ruijing Ni, Yingying Yan, Lulu Chen, Juan Li, Qingzhu Zhang, and Wenxing Wang
Atmos. Chem. Phys., 19, 1455–1469, https://doi.org/10.5194/acp-19-1455-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-1455-2019, 2019
Short summary
31 Jan 2019
Aerosol hygroscopic growth, contributing factors, and impact on haze events in a severely polluted region in northern China
Jun Chen, Zhanqing Li, Min Lv, Yuying Wang, Wei Wang, Yingjie Zhang, Haofei Wang, Xing Yan, Yele Sun, and Maureen Cribb
Atmos. Chem. Phys., 19, 1327–1342, https://doi.org/10.5194/acp-19-1327-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-1327-2019, 2019
Short summary
15 Jan 2019
Seesaw haze pollution in North China modulated by the sub-seasonal variability of atmospheric circulation
Ge Zhang, Yang Gao, Wenju Cai, L. Ruby Leung, Shuxiao Wang, Bin Zhao, Minghuai Wang, Huayao Shan, Xiaohong Yao, and Huiwang Gao
Atmos. Chem. Phys., 19, 565–576, https://doi.org/10.5194/acp-19-565-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-565-2019, 2019
Short summary
02 Jan 2019
The significant contribution of HONO to secondary pollutants during a severe winter pollution event in southern China
Xiao Fu, Tao Wang, Li Zhang, Qinyi Li, Zhe Wang, Men Xia, Hui Yun, Weihao Wang, Chuan Yu, Dingli Yue, Yan Zhou, Junyun Zheng, and Rui Han
Atmos. Chem. Phys., 19, 1–14, https://doi.org/10.5194/acp-19-1-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-1-2019, 2019
Short summary
10 Dec 2018
Evaluating the performance of two surface layer schemes for the momentum and heat exchange processes during severe haze pollution in Jing-Jin-Ji in eastern China
Yue Peng, Hong Wang, Yubin Li, Changwei Liu, Tianliang Zhao, Xiaoye Zhang, Zhiqiu Gao, Tong Jiang, Huizheng Che, and Meng Zhang
Atmos. Chem. Phys., 18, 17421–17435, https://doi.org/10.5194/acp-18-17421-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-17421-2018, 2018
Short summary
07 Dec 2018
The impact of multi-species surface chemical observation assimilation on air quality forecasts in China
Zhen Peng, Lili Lei, Zhiquan Liu, Jianning Sun, Aijun Ding, Junmei Ban, Dan Chen, Xingxia Kou, and Kekuan Chu
Atmos. Chem. Phys., 18, 17387–17404, https://doi.org/10.5194/acp-18-17387-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-17387-2018, 2018
Short summary
15 Nov 2018
An important mechanism of regional O3 transport for summer smog over the Yangtze River Delta in eastern China
Jun Hu, Yichen Li, Tianliang Zhao, Jane Liu, Xiao-Ming Hu, Duanyang Liu, Yongcheng Jiang, Jianming Xu, and Luyu Chang
Atmos. Chem. Phys., 18, 16239–16251, https://doi.org/10.5194/acp-18-16239-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-16239-2018, 2018
Short summary
07 Nov 2018
Relationships between the planetary boundary layer height and surface pollutants derived from lidar observations over China: regional pattern and influencing factors
Tianning Su, Zhanqing Li, and Ralph Kahn
Atmos. Chem. Phys., 18, 15921–15935, https://doi.org/10.5194/acp-18-15921-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-15921-2018, 2018
Short summary
26 Oct 2018
Tropospheric NO2, SO2, and HCHO over the East China Sea, using ship-based MAX-DOAS observations and comparison with OMI and OMPS satellite data
Wei Tan, Cheng Liu, Shanshan Wang, Chengzhi Xing, Wenjing Su, Chengxin Zhang, Congzi Xia, Haoran Liu, Zhaonan Cai, and Jianguo Liu
Atmos. Chem. Phys., 18, 15387–15402, https://doi.org/10.5194/acp-18-15387-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-15387-2018, 2018
Short summary
19 Oct 2018
Molecular distribution and stable carbon isotopic compositions of dicarboxylic acids and related SOA from biogenic sources in the summertime atmosphere of Mt. Tai in the North China Plain
Jingjing Meng, Gehui Wang, Zhanfang Hou, Xiaodi Liu, Benjie Wei, Can Wu, Cong Cao, Jiayuan Wang, Jianjun Li, Junji Cao, Erxun Zhang, Jie Dong, Jiazhen Liu, Shuangshuang Ge, and Yuning Xie
Atmos. Chem. Phys., 18, 15069–15086, https://doi.org/10.5194/acp-18-15069-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-15069-2018, 2018
12 Oct 2018
Aerosol chemistry and particle growth events at an urban downwind site in North China Plain
Yingjie Zhang, Wei Du, Yuying Wang, Qingqing Wang, Haofei Wang, Haitao Zheng, Fang Zhang, Hongrong Shi, Yuxuan Bian, Yongxiang Han, Pingqing Fu, Francesco Canonaco, André S. H. Prévôt, Tong Zhu, Pucai Wang, Zhanqing Li, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys., 18, 14637–14651, https://doi.org/10.5194/acp-18-14637-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-14637-2018, 2018
Short summary
12 Oct 2018
Cloud scavenging of anthropogenic refractory particles at a mountain site in North China
Lei Liu, Jian Zhang, Liang Xu, Qi Yuan, Dao Huang, Jianmin Chen, Zongbo Shi, Yele Sun, Pingqing Fu, Zifa Wang, Daizhou Zhang, and Weijun Li
Atmos. Chem. Phys., 18, 14681–14693, https://doi.org/10.5194/acp-18-14681-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-14681-2018, 2018
Short summary
10 Oct 2018
Air quality in the middle and lower reaches of the Yangtze River channel: a cruise campaign
Zhong Li, Chunlin Li, Xingnan Ye, Hongbo Fu, Lin Wang, Xin Yang, Xinke Wang, Zhuohui Zhao, Haidong Kan, Abdelwahid Mellouki, and Jianmin Chen
Atmos. Chem. Phys., 18, 14445–14464, https://doi.org/10.5194/acp-18-14445-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-14445-2018, 2018
Short summary
09 Oct 2018
Low-level summertime isoprene observed at a forested mountaintop site in southern China: implications for strong regional atmospheric oxidative capacity
Daocheng Gong, Hao Wang, Shenyang Zhang, Yu Wang, Shaw Chen Liu, Hai Guo, Min Shao, Congrong He, Duohong Chen, Lingyan He, Lei Zhou, Lidia Morawska, Yuanhang Zhang, and Boguang Wang
Atmos. Chem. Phys., 18, 14417–14432, https://doi.org/10.5194/acp-18-14417-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-14417-2018, 2018
Short summary
25 Sep 2018
Counteractive effects of regional transport and emission control on the formation of fine particles: a case study during the Hangzhou G20 summit
Ying Ji, Xiaofei Qin, Bo Wang, Jian Xu, Jiandong Shen, Jianmin Chen, Kan Huang, Congrui Deng, Renchang Yan, Kaier Xu, and Tian Zhang
Atmos. Chem. Phys., 18, 13581–13600, https://doi.org/10.5194/acp-18-13581-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-13581-2018, 2018
Short summary
25 Sep 2018
Impact of low-pressure systems on winter heavy air pollution in the northwest Sichuan Basin, China
Guicai Ning, Shigong Wang, Steve Hung Lam Yim, Jixiang Li, Yuling Hu, Ziwei Shang, Jinyan Wang, and Jiaxin Wang
Atmos. Chem. Phys., 18, 13601–13615, https://doi.org/10.5194/acp-18-13601-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-13601-2018, 2018
Short summary
12 Sep 2018
Heterogeneous N2O5 uptake coefficient and production yield of ClNO2 in polluted northern China: roles of aerosol water content and chemical composition
Yee Jun Tham, Zhe Wang, Qinyi Li, Weihao Wang, Xinfeng Wang, Keding Lu, Nan Ma, Chao Yan, Simonas Kecorius, Alfred Wiedensohler, Yuanhang Zhang, and Tao Wang
Atmos. Chem. Phys., 18, 13155–13171, https://doi.org/10.5194/acp-18-13155-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-13155-2018, 2018
Short summary
07 Sep 2018
Spatiotemporal variability of NO2 and PM2.5 over Eastern China: observational and model analyses with a novel statistical method
Mengyao Liu, Jintai Lin, Yuchen Wang, Yang Sun, Bo Zheng, Jingyuan Shao, Lulu Chen, Yixuan Zheng, Jinxuan Chen, Tzung-May Fu, Yingying Yan, Qiang Zhang, and Zhaohua Wu
Atmos. Chem. Phys., 18, 12933–12952, https://doi.org/10.5194/acp-18-12933-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-12933-2018, 2018
Short summary
17 Aug 2018
Characterization of aerosol hygroscopicity, mixing state, and CCN activity at a suburban site in the central North China Plain
Yuying Wang, Zhanqing Li, Yingjie Zhang, Wei Du, Fang Zhang, Haobo Tan, Hanbing Xu, Tianyi Fan, Xiaoai Jin, Xinxin Fan, Zipeng Dong, Qiuyan Wang, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys., 18, 11739–11752, https://doi.org/10.5194/acp-18-11739-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-11739-2018, 2018
Short summary
15 Aug 2018
Foreign and domestic contributions to springtime ozone over China
Ruijing Ni, Jintai Lin, Yingying Yan, and Weili Lin
Atmos. Chem. Phys., 18, 11447–11469, https://doi.org/10.5194/acp-18-11447-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-11447-2018, 2018
Short summary
13 Aug 2018
Summertime fine particulate nitrate pollution in the North China Plain: increasing trends, formation mechanisms and implications for control policy
Liang Wen, Likun Xue, Xinfeng Wang, Caihong Xu, Tianshu Chen, Lingxiao Yang, Tao Wang, Qingzhu Zhang, and Wenxing Wang
Atmos. Chem. Phys., 18, 11261–11275, https://doi.org/10.5194/acp-18-11261-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-11261-2018, 2018
Short summary
03 Aug 2018
Does afforestation deteriorate haze pollution in Beijing–Tianjin–Hebei (BTH), China?
Xin Long, Naifang Bei, Jiarui Wu, Xia Li, Tian Feng, Li Xing, Shuyu Zhao, Junji Cao, Xuexi Tie, Zhisheng An, and Guohui Li
Atmos. Chem. Phys., 18, 10869–10879, https://doi.org/10.5194/acp-18-10869-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-10869-2018, 2018
27 Jul 2018
Molecular distributions of dicarboxylic acids, oxocarboxylic acids and α-dicarbonyls in PM2.5 collected at the top of Mt. Tai, North China, during the wheat burning season of 2014
Yanhong Zhu, Lingxiao Yang, Jianmin Chen, Kimitaka Kawamura, Mamiko Sato, Andreas Tilgner, Dominik van Pinxteren, Ying Chen, Likun Xue, Xinfeng Wang, Isobel J. Simpson, Hartmut Herrmann, Donald R. Blake, and Wenxing Wang
Atmos. Chem. Phys., 18, 10741–10758, https://doi.org/10.5194/acp-18-10741-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-10741-2018, 2018
Short summary
26 Jul 2018
Contributions of residential coal combustion to the air quality in Beijing–Tianjin–Hebei (BTH), China: a case study
Xia Li, Jiarui Wu, Miriam Elser, Tian Feng, Junji Cao, Imad El-Haddad, Rujin Huang, Xuexi Tie, André S. H. Prévôt, and Guohui Li
Atmos. Chem. Phys., 18, 10675–10691, https://doi.org/10.5194/acp-18-10675-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-10675-2018, 2018
25 Jul 2018
Comparison of air quality at different altitudes from multi-platform measurements in Beijing
Hongzhu Ji, Siying Chen, Yinchao Zhang, He Chen, Pan Guo, and Peitao Zhao
Atmos. Chem. Phys., 18, 10645–10653, https://doi.org/10.5194/acp-18-10645-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-10645-2018, 2018
Short summary
17 Jul 2018
Particle acidity and sulfate production during severe haze events in China cannot be reliably inferred by assuming a mixture of inorganic salts
Gehui Wang, Fang Zhang, Jianfei Peng, Lian Duan, Yuemeng Ji, Wilmarie Marrero-Ortiz, Jiayuan Wang, Jianjun Li, Can Wu, Cong Cao, Yuan Wang, Jun Zheng, Jeremiah Secrest, Yixin Li, Yuying Wang, Hong Li, Na Li, and Renyi Zhang
Atmos. Chem. Phys., 18, 10123–10132, https://doi.org/10.5194/acp-18-10123-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-10123-2018, 2018
Short summary
04 Jul 2018
Non-polar organic compounds in autumn and winter aerosols in a typical city of eastern China: size distribution and impact of gas–particle partitioning on PM2.5 source apportionment
Deming Han, Qingyan Fu, Song Gao, Li Li, Yingge Ma, Liping Qiao, Hao Xu, Shan Liang, Pengfei Cheng, Xiaojia Chen, Yong Zhou, Jian Zhen Yu, and Jinping Cheng
Atmos. Chem. Phys., 18, 9375–9391, https://doi.org/10.5194/acp-18-9375-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-9375-2018, 2018
Short summary
22 Jun 2018
Characteristics of PM2.5 mass concentrations and chemical species in urban and background areas of China: emerging results from the CARE-China network
Zirui Liu, Wenkang Gao, Yangchun Yu, Bo Hu, Jinyuan Xin, Yang Sun, Lili Wang, Gehui Wang, Xinhui Bi, Guohua Zhang, Honghui Xu, Zhiyuan Cong, Jun He, Jingsha Xu, and Yuesi Wang
Atmos. Chem. Phys., 18, 8849–8871, https://doi.org/10.5194/acp-18-8849-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-8849-2018, 2018
Short summary
18 Jun 2018
Widespread air pollutants of the North China Plain during the Asian summer monsoon season: a case study
Jiarui Wu, Naifang Bei, Xia Li, Junji Cao, Tian Feng, Yichen Wang, Xuexi Tie, and Guohui Li
Atmos. Chem. Phys., 18, 8491–8504, https://doi.org/10.5194/acp-18-8491-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-8491-2018, 2018
04 Jun 2018
Radiative absorption enhancement of dust mixed with anthropogenic pollution over East Asia
Pengfei Tian, Lei Zhang, Jianmin Ma, Kai Tang, Lili Xu, Yuan Wang, Xianjie Cao, Jiening Liang, Yuemeng Ji, Jonathan H. Jiang, Yuk L. Yung, and Renyi Zhang
Atmos. Chem. Phys., 18, 7815–7825, https://doi.org/10.5194/acp-18-7815-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-7815-2018, 2018
Short summary
31 May 2018
Climatological study of the Boundary-layer air Stagnation Index for China and its relationship with air pollution
Qianqian Huang, Xuhui Cai, Jian Wang, Yu Song, and Tong Zhu
Atmos. Chem. Phys., 18, 7573–7593, https://doi.org/10.5194/acp-18-7573-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-7573-2018, 2018
Short summary
16 May 2018
Using different assumptions of aerosol mixing state and chemical composition to predict CCN concentrations based on field measurements in urban Beijing
Jingye Ren, Fang Zhang, Yuying Wang, Don Collins, Xinxin Fan, Xiaoai Jin, Weiqi Xu, Yele Sun, Maureen Cribb, and Zhanqing Li
Atmos. Chem. Phys., 18, 6907–6921, https://doi.org/10.5194/acp-18-6907-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-6907-2018, 2018
04 May 2018
Effect of ecological restoration programs on dust concentrations in the North China Plain: a case study
Xin Long, Xuexi Tie, Guohui Li, Junji Cao, Tian Feng, Shuyu Zhao, Li Xing, and Zhisheng An
Atmos. Chem. Phys., 18, 6353–6366, https://doi.org/10.5194/acp-18-6353-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-6353-2018, 2018
Short summary
03 May 2018
Detection of critical PM2.5 emission sources and their contributions to a heavy haze episode in Beijing, China, using an adjoint model
Shixian Zhai, Xingqin An, Tianliang Zhao, Zhaobin Sun, Wei Wang, Qing Hou, Zengyuan Guo, and Chao Wang
Atmos. Chem. Phys., 18, 6241–6258, https://doi.org/10.5194/acp-18-6241-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-6241-2018, 2018
Short summary
27 Apr 2018
Ship-based MAX-DOAS measurements of tropospheric NO2, SO2, and HCHO distribution along the Yangtze River
Qianqian Hong, Cheng Liu, Ka Lok Chan, Qihou Hu, Zhouqing Xie, Haoran Liu, Fuqi Si, and Jianguo Liu
Atmos. Chem. Phys., 18, 5931–5951, https://doi.org/10.5194/acp-18-5931-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-5931-2018, 2018
Short summary
24 Apr 2018
Sources and oxidative potential of water-soluble humic-like substances (HULISWS) in fine particulate matter (PM2.5) in Beijing
Yiqiu Ma, Yubo Cheng, Xinghua Qiu, Gang Cao, Yanhua Fang, Junxia Wang, Tong Zhu, Jianzhen Yu, and Di Hu
Atmos. Chem. Phys., 18, 5607–5617, https://doi.org/10.5194/acp-18-5607-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-5607-2018, 2018
Short summary
11 Apr 2018
Mixing layer height on the North China Plain and meteorological evidence of serious air pollution in southern Hebei
Xiaowan Zhu, Guiqian Tang, Jianping Guo, Bo Hu, Tao Song, Lili Wang, Jinyuan Xin, Wenkang Gao, Christoph Münkel, Klaus Schäfer, Xin Li, and Yuesi Wang
Atmos. Chem. Phys., 18, 4897–4910, https://doi.org/10.5194/acp-18-4897-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-4897-2018, 2018
Short summary
10 Apr 2018
Assessment of inter-city transport of particulate matter in the Beijing–Tianjin–Hebei region
Xing Chang, Shuxiao Wang, Bin Zhao, Siyi Cai, and Jiming Hao
Atmos. Chem. Phys., 18, 4843–4858, https://doi.org/10.5194/acp-18-4843-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-4843-2018, 2018
Short summary
29 Mar 2018
Observations of fine particulate nitrated phenols in four sites in northern China: concentrations, source apportionment, and secondary formation
Liwei Wang, Xinfeng Wang, Rongrong Gu, Hao Wang, Lan Yao, Liang Wen, Fanping Zhu, Weihao Wang, Likun Xue, Lingxiao Yang, Keding Lu, Jianmin Chen, Tao Wang, Yuanghang Zhang, and Wenxing Wang
Atmos. Chem. Phys., 18, 4349–4359, https://doi.org/10.5194/acp-18-4349-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-4349-2018, 2018
Short summary
23 Mar 2018
Primary and secondary organic aerosols in summer 2016 in Beijing
Rongzhi Tang, Zepeng Wu, Xiao Li, Yujue Wang, Dongjie Shang, Yao Xiao, Mengren Li, Limin Zeng, Zhijun Wu, Mattias Hallquist, Min Hu, and Song Guo
Atmos. Chem. Phys., 18, 4055–4068, https://doi.org/10.5194/acp-18-4055-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-4055-2018, 2018
Short summary
01 Mar 2018
Aerosol optical characteristics and their vertical distributions under enhanced haze pollution events: effect of the regional transport of different aerosol types over eastern China
Tianze Sun, Huizheng Che, Bing Qi, Yaqiang Wang, Yunsheng Dong, Xiangao Xia, Hong Wang, Ke Gui, Yu Zheng, Hujia Zhao, Qianli Ma, Rongguang Du, and Xiaoye Zhang
Atmos. Chem. Phys., 18, 2949–2971, https://doi.org/10.5194/acp-18-2949-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-2949-2018, 2018
Short summary
27 Feb 2018
Molecular distribution and compound-specific stable carbon isotopic composition of dicarboxylic acids, oxocarboxylic acids and α-dicarbonyls in PM2.5 from Beijing, China
Wanyu Zhao, Kimitaka Kawamura, Siyao Yue, Lianfang Wei, Hong Ren, Yu Yan, Mingjie Kang, Linjie Li, Lujie Ren, Senchao Lai, Jie Li, Yele Sun, Zifa Wang, and Pingqing Fu
Atmos. Chem. Phys., 18, 2749–2767, https://doi.org/10.5194/acp-18-2749-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-2749-2018, 2018
Short summary
15 Feb 2018
Investigation of new particle formation at the summit of Mt. Tai, China
Ganglin Lv, Xiao Sui, Jianmin Chen, Rohan Jayaratne, and Abdelwahid Mellouki
Atmos. Chem. Phys., 18, 2243–2258, https://doi.org/10.5194/acp-18-2243-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-2243-2018, 2018
Short summary
13 Feb 2018
High-resolution sampling and analysis of ambient particulate matter in the Pearl River Delta region of southern China: source apportionment and health risk implications
Shengzhen Zhou, Perry K. Davy, Minjuan Huang, Jingbo Duan, Xuemei Wang, Qi Fan, Ming Chang, Yiming Liu, Weihua Chen, Shanju Xie, Travis Ancelet, and William J. Trompetter
Atmos. Chem. Phys., 18, 2049–2064, https://doi.org/10.5194/acp-18-2049-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-2049-2018, 2018
Short summary
13 Feb 2018
Updated emission inventories of power plants in simulating air quality during haze periods over East China
Lei Zhang, Tianliang Zhao, Sunling Gong, Shaofei Kong, Lili Tang, Duanyang Liu, Yongwei Wang, Lianji Jin, Yunpeng Shan, Chenghao Tan, Yingjie Zhang, and Xiaomei Guo
Atmos. Chem. Phys., 18, 2065–2079, https://doi.org/10.5194/acp-18-2065-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-2065-2018, 2018
Short summary
02 Feb 2018
Investigations of temporal and spatial distribution of precursors SO2 and NO2 vertical columns in the North China Plain using mobile DOAS
Fengcheng Wu, Pinhua Xie, Ang Li, Fusheng Mou, Hao Chen, Yi Zhu, Tong Zhu, Jianguo Liu, and Wenqing Liu
Atmos. Chem. Phys., 18, 1535–1554, https://doi.org/10.5194/acp-18-1535-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-1535-2018, 2018
Short summary
01 Feb 2018
Emission or atmospheric processes? An attempt to attribute the source of large bias of aerosols in eastern China simulated by global climate models
Tianyi Fan, Xiaohong Liu, Po-Lun Ma, Qiang Zhang, Zhanqing Li, Yiquan Jiang, Fang Zhang, Chuanfeng Zhao, Xin Yang, Fang Wu, and Yuying Wang
Atmos. Chem. Phys., 18, 1395–1417, https://doi.org/10.5194/acp-18-1395-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-1395-2018, 2018
Short summary
01 Feb 2018
The optical properties, physical properties and direct radiative forcing of urban columnar aerosols in the Yangtze River Delta, China
Bingliang Zhuang, Tijian Wang, Jane Liu, Huizheng Che, Yong Han, Yu Fu, Shu Li, Min Xie, Mengmeng Li, Pulong Chen, Huimin Chen, Xiu-qun Yang, and Jianning Sun
Atmos. Chem. Phys., 18, 1419–1436, https://doi.org/10.5194/acp-18-1419-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-1419-2018, 2018
Short summary
15 Jan 2018
Aerosol optical properties and direct radiative forcing based on measurements from the China Aerosol Remote Sensing Network (CARSNET) in eastern China
Huizheng Che, Bing Qi, Hujia Zhao, Xiangao Xia, Thomas F. Eck, Philippe Goloub, Oleg Dubovik, Victor Estelles, Emilio Cuevas-Agulló, Luc Blarel, Yunfei Wu, Jun Zhu, Rongguang Du, Yaqiang Wang, Hong Wang, Ke Gui, Jie Yu, Yu Zheng, Tianze Sun, Quanliang Chen, Guangyu Shi, and Xiaoye Zhang
Atmos. Chem. Phys., 18, 405–425, https://doi.org/10.5194/acp-18-405-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-405-2018, 2018
Short summary
12 Jan 2018
| Highlight paper
Agricultural ammonia emissions in China: reconciling bottom-up and top-down estimates
Lin Zhang, Youfan Chen, Yuanhong Zhao, Daven K. Henze, Liye Zhu, Yu Song, Fabien Paulot, Xuejun Liu, Yuepeng Pan, Yi Lin, and Binxiang Huang
Atmos. Chem. Phys., 18, 339–355, https://doi.org/10.5194/acp-18-339-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-339-2018, 2018
Short summary
07 Dec 2017
Impacts of meteorological uncertainties on the haze formation in Beijing–Tianjin–Hebei (BTH) during wintertime: a case study
Naifang Bei, Jiarui Wu, Miriam Elser, Tian Feng, Junji Cao, Imad El-Haddad, Xia Li, Rujin Huang, Zhengqiang Li, Xin Long, Li Xing, Shuyu Zhao, Xuexi Tie, André S. H. Prévôt, and Guohui Li
Atmos. Chem. Phys., 17, 14579–14591, https://doi.org/10.5194/acp-17-14579-2017,https://doi.org/10.5194/acp-17-14579-2017, 2017
01 Dec 2017
Observations of the vertical distributions of summertime atmospheric pollutants and the corresponding ozone production in Shanghai, China
Chengzhi Xing, Cheng Liu, Shanshan Wang, Ka Lok Chan, Yang Gao, Xin Huang, Wenjing Su, Chengxin Zhang, Yunsheng Dong, Guangqiang Fan, Tianshu Zhang, Zhenyi Chen, Qihou Hu, Hang Su, Zhouqing Xie, and Jianguo Liu
Atmos. Chem. Phys., 17, 14275–14289, https://doi.org/10.5194/acp-17-14275-2017,https://doi.org/10.5194/acp-17-14275-2017, 2017
Short summary
23 Nov 2017
| Highlight paper
The role of meteorological conditions and pollution control strategies in reducing air pollution in Beijing during APEC 2014 and Victory Parade 2015
Pengfei Liang, Tong Zhu, Yanhua Fang, Yingruo Li, Yiqun Han, Yusheng Wu, Min Hu, and Junxia Wang
Atmos. Chem. Phys., 17, 13921–13940, https://doi.org/10.5194/acp-17-13921-2017,https://doi.org/10.5194/acp-17-13921-2017, 2017
Short summary
23 Nov 2017
Potential influences of neglecting aerosol effects on the NCEP GFS precipitation forecast
Mengjiao Jiang, Jinqin Feng, Zhanqing Li, Ruiyu Sun, Yu-Tai Hou, Yuejian Zhu, Bingcheng Wan, Jianping Guo, and Maureen Cribb
Atmos. Chem. Phys., 17, 13967–13982, https://doi.org/10.5194/acp-17-13967-2017,https://doi.org/10.5194/acp-17-13967-2017, 2017
Short summary
22 Nov 2017
Insight into the in-cloud formation of oxalate based on in situ measurement by single particle mass spectrometry
Guohua Zhang, Qinhao Lin, Long Peng, Yuxiang Yang, Yuzhen Fu, Xinhui Bi, Mei Li, Duohong Chen, Jianxin Chen, Zhang Cai, Xinming Wang, Ping'an Peng, Guoying Sheng, and Zhen Zhou
Atmos. Chem. Phys., 17, 13891–13901, https://doi.org/10.5194/acp-17-13891-2017,https://doi.org/10.5194/acp-17-13891-2017, 2017
Short summary
13 Nov 2017
Impacts of emission reduction and meteorological conditions on air quality improvement during the 2014 Youth Olympic Games in Nanjing, China
Qian Huang, Tijian Wang, Pulong Chen, Xiaoxian Huang, Jialei Zhu, and Bingliang Zhuang
Atmos. Chem. Phys., 17, 13457–13471, https://doi.org/10.5194/acp-17-13457-2017,https://doi.org/10.5194/acp-17-13457-2017, 2017
Short summary
03 Nov 2017
Chemical characterization and source identification of PM2.5 at multiple sites in the Beijing–Tianjin–Hebei region, China
Xiaojuan Huang, Zirui Liu, Jingyun Liu, Bo Hu, Tianxue Wen, Guiqian Tang, Junke Zhang, Fangkun Wu, Dongsheng Ji, Lili Wang, and Yuesi Wang
Atmos. Chem. Phys., 17, 12941–12962, https://doi.org/10.5194/acp-17-12941-2017,https://doi.org/10.5194/acp-17-12941-2017, 2017
Short summary
01 Nov 2017
Regional severe particle pollution and its association with synoptic weather patterns in the Yangtze River Delta region, China
Lei Shu, Min Xie, Da Gao, Tijian Wang, Dexian Fang, Qian Liu, Anning Huang, and Liwen Peng
Atmos. Chem. Phys., 17, 12871–12891, https://doi.org/10.5194/acp-17-12871-2017,https://doi.org/10.5194/acp-17-12871-2017, 2017
Short summary
17 Oct 2017
Fast heterogeneous N2O5 uptake and ClNO2 production in power plant and industrial plumes observed in the nocturnal residual layer over the North China Plain
Zhe Wang, Weihao Wang, Yee Jun Tham, Qinyi Li, Hao Wang, Liang Wen, Xinfeng Wang, and Tao Wang
Atmos. Chem. Phys., 17, 12361–12378, https://doi.org/10.5194/acp-17-12361-2017,https://doi.org/10.5194/acp-17-12361-2017, 2017
Short summary
10 Oct 2017
A modeling study of the nonlinear response of fine particles to air pollutant emissions in the Beijing–Tianjin–Hebei region
Bin Zhao, Wenjing Wu, Shuxiao Wang, Jia Xing, Xing Chang, Kuo-Nan Liou, Jonathan H. Jiang, Yu Gu, Carey Jang, Joshua S. Fu, Yun Zhu, Jiandong Wang, Yan Lin, and Jiming Hao
Atmos. Chem. Phys., 17, 12031–12050, https://doi.org/10.5194/acp-17-12031-2017,https://doi.org/10.5194/acp-17-12031-2017, 2017
Short summary
05 Oct 2017
Heterogeneous reactions of mineral dust aerosol: implications for tropospheric oxidation capacity
Mingjin Tang, Xin Huang, Keding Lu, Maofa Ge, Yongjie Li, Peng Cheng, Tong Zhu, Aijun Ding, Yuanhang Zhang, Sasho Gligorovski, Wei Song, Xiang Ding, Xinhui Bi, and Xinming Wang
Atmos. Chem. Phys., 17, 11727–11777, https://doi.org/10.5194/acp-17-11727-2017,https://doi.org/10.5194/acp-17-11727-2017, 2017
Short summary
22 Sep 2017
Fungi diversity in PM2. 5 and PM1 at the summit of Mt. Tai: abundance, size distribution, and seasonal variation
Caihong Xu, Min Wei, Jianmin Chen, Chao Zhu, Jiarong Li, Ganglin Lv, Xianmang Xu, Lulu Zheng, Guodong Sui, Weijun Li, Bing Chen, Wenxing Wang, Qingzhu Zhang, Aijun Ding, and Abdelwahid Mellouki
Atmos. Chem. Phys., 17, 11247–11260, https://doi.org/10.5194/acp-17-11247-2017,https://doi.org/10.5194/acp-17-11247-2017, 2017
Short summary
06 Sep 2017
The variability in the relationship between black carbon and carbon monoxide over the eastern coast of China: BC aging during transport
Qingfeng Guo, Min Hu, Song Guo, Zhijun Wu, Jianfei Peng, and Yusheng Wu
Atmos. Chem. Phys., 17, 10395–10403, https://doi.org/10.5194/acp-17-10395-2017,https://doi.org/10.5194/acp-17-10395-2017, 2017
Short summary
04 Sep 2017
Ageing and hygroscopicity variation of black carbon particles in Beijing measured by a quasi-atmospheric aerosol evolution study (QUALITY) chamber
Jianfei Peng, Min Hu, Song Guo, Zhuofei Du, Dongjie Shang, Jing Zheng, Jun Zheng, Limin Zeng, Min Shao, Yusheng Wu, Don Collins, and Renyi Zhang
Atmos. Chem. Phys., 17, 10333–10348, https://doi.org/10.5194/acp-17-10333-2017,https://doi.org/10.5194/acp-17-10333-2017, 2017
Short summary
23 Aug 2017
Chemical composition and droplet size distribution of cloud at the summit of Mount Tai, China
Jiarong Li, Xinfeng Wang, Jianmin Chen, Chao Zhu, Weijun Li, Chengbao Li, Lu Liu, Caihong Xu, Liang Wen, Likun Xue, Wenxing Wang, Aijun Ding, and Hartmut Herrmann
Atmos. Chem. Phys., 17, 9885–9896, https://doi.org/10.5194/acp-17-9885-2017,https://doi.org/10.5194/acp-17-9885-2017, 2017
Short summary
08 Aug 2017
| Highlight paper
Simultaneous measurements of new particle formation at 1 s time resolution at a street site and a rooftop site
Yujiao Zhu, Caiqing Yan, Renyi Zhang, Zifa Wang, Mei Zheng, Huiwang Gao, Yang Gao, and Xiaohong Yao
Atmos. Chem. Phys., 17, 9469–9484, https://doi.org/10.5194/acp-17-9469-2017,https://doi.org/10.5194/acp-17-9469-2017, 2017
Short summary
30 Jun 2017
| Highlight paper
Opposite long-term trends in aerosols between low and high altitudes: a testimony to the aerosol–PBL feedback
Zipeng Dong, Zhanqing Li, Xing Yu, Maureen Cribb, Xingmin Li, and Jin Dai
Atmos. Chem. Phys., 17, 7997–8009, https://doi.org/10.5194/acp-17-7997-2017,https://doi.org/10.5194/acp-17-7997-2017, 2017
Short summary
28 Jun 2017
Air stagnation in China (1985–2014): climatological mean features and trends
Qianqian Huang, Xuhui Cai, Yu Song, and Tong Zhu
Atmos. Chem. Phys., 17, 7793–7805, https://doi.org/10.5194/acp-17-7793-2017,https://doi.org/10.5194/acp-17-7793-2017, 2017
Short summary
20 Jun 2017
Aerosol effects on the development of cumulus clouds over the Tibetan Plateau
Xu Zhou, Naifang Bei, Hongli Liu, Junji Cao, Li Xing, Wenfang Lei, Luisa T. Molina, and Guohui Li
Atmos. Chem. Phys., 17, 7423–7434, https://doi.org/10.5194/acp-17-7423-2017,https://doi.org/10.5194/acp-17-7423-2017, 2017
16 Jun 2017
Insight into winter haze formation mechanisms based on aerosol hygroscopicity and effective density measurements
Yuanyuan Xie, Xingnan Ye, Zhen Ma, Ye Tao, Ruyu Wang, Ci Zhang, Xin Yang, Jianmin Chen, and Hong Chen
Atmos. Chem. Phys., 17, 7277–7290, https://doi.org/10.5194/acp-17-7277-2017,https://doi.org/10.5194/acp-17-7277-2017, 2017
Short summary
15 Jun 2017
How the OH reactivity affects the ozone production efficiency: case studies in Beijing and Heshan, China
Yudong Yang, Min Shao, Stephan Keßel, Yue Li, Keding Lu, Sihua Lu, Jonathan Williams, Yuanhang Zhang, Liming Zeng, Anke C. Nölscher, Yusheng Wu, Xuemei Wang, and Junyu Zheng
Atmos. Chem. Phys., 17, 7127–7142, https://doi.org/10.5194/acp-17-7127-2017,https://doi.org/10.5194/acp-17-7127-2017, 2017
Short summary
09 Jun 2017
Simultaneous measurements of particle number size distributions at ground level and 260 m on a meteorological tower in urban Beijing, China
Wei Du, Jian Zhao, Yuying Wang, Yingjie Zhang, Qingqing Wang, Weiqi Xu, Chen Chen, Tingting Han, Fang Zhang, Zhanqing Li, Pingqing Fu, Jie Li, Zifa Wang, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys., 17, 6797–6811, https://doi.org/10.5194/acp-17-6797-2017,https://doi.org/10.5194/acp-17-6797-2017, 2017
Short summary
24 Apr 2017
Enhanced hydrophobicity and volatility of submicron aerosols under severe emission control conditions in Beijing
Yuying Wang, Fang Zhang, Zhanqing Li, Haobo Tan, Hanbing Xu, Jingye Ren, Jian Zhao, Wei Du, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys., 17, 5239–5251, https://doi.org/10.5194/acp-17-5239-2017,https://doi.org/10.5194/acp-17-5239-2017, 2017
Short summary
24 Apr 2017
Characteristics of bacterial community in cloud water at Mt Tai: similarity and disparity under polluted and non-polluted cloud episodes
Min Wei, Caihong Xu, Jianmin Chen, Chao Zhu, Jiarong Li, and Ganglin Lv
Atmos. Chem. Phys., 17, 5253–5270, https://doi.org/10.5194/acp-17-5253-2017,https://doi.org/10.5194/acp-17-5253-2017, 2017
Short summary
21 Apr 2017
Direct radiative effect of carbonaceous aerosols from crop residue burning during the summer harvest season in East China
Huan Yao, Yu Song, Mingxu Liu, Scott Archer-Nicholls, Douglas Lowe, Gordon McFiggans, Tingting Xu, Pin Du, Jianfeng Li, Yusheng Wu, Min Hu, Chun Zhao, and Tong Zhu
Atmos. Chem. Phys., 17, 5205–5219, https://doi.org/10.5194/acp-17-5205-2017,https://doi.org/10.5194/acp-17-5205-2017, 2017
19 Apr 2017
Real-time aerosol optical properties, morphology and mixing states under clear, haze and fog episodes in the summer of urban Beijing
Rui Li, Yunjie Hu, Ling Li, Hongbo Fu, and Jianmin Chen
Atmos. Chem. Phys., 17, 5079–5093, https://doi.org/10.5194/acp-17-5079-2017,https://doi.org/10.5194/acp-17-5079-2017, 2017
Short summary
07 Mar 2017
A possible pathway for rapid growth of sulfate during haze days in China
Guohui Li, Naifang Bei, Junji Cao, Rujin Huang, Jiarui Wu, Tian Feng, Yichen Wang, Suixin Liu, Qiang Zhang, Xuexi Tie, and Luisa T. Molina
Atmos. Chem. Phys., 17, 3301–3316, https://doi.org/10.5194/acp-17-3301-2017,https://doi.org/10.5194/acp-17-3301-2017, 2017
03 Mar 2017
Insights into aerosol chemistry during the 2015 China Victory Day parade: results from simultaneous measurements at ground level and 260 m in Beijing
Jian Zhao, Wei Du, Yingjie Zhang, Qingqing Wang, Chen Chen, Weiqi Xu, Tingting Han, Yuying Wang, Pingqing Fu, Zifa Wang, Zhanqing Li, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys., 17, 3215–3232, https://doi.org/10.5194/acp-17-3215-2017,https://doi.org/10.5194/acp-17-3215-2017, 2017
Short summary
28 Feb 2017
Classification of summertime synoptic patterns in Beijing and their associations with boundary layer structure affecting aerosol pollution
Yucong Miao, Jianping Guo, Shuhua Liu, Huan Liu, Zhanqing Li, Wanchun Zhang, and Panmao Zhai
Atmos. Chem. Phys., 17, 3097–3110, https://doi.org/10.5194/acp-17-3097-2017,https://doi.org/10.5194/acp-17-3097-2017, 2017
Short summary
27 Feb 2017
Attributions of meteorological and emission factors to the 2015 winter severe haze pollution episodes in China's Jing-Jin-Ji area
Tingting Liu, Sunling Gong, Jianjun He, Meng Yu, Qifeng Wang, Huairui Li, Wei Liu, Jie Zhang, Lei Li, Xuguan Wang, Shuli Li, Yanli Lu, Haitao Du, Yaqiang Wang, Chunhong Zhou, Hongli Liu, and Qichao Zhao
Atmos. Chem. Phys., 17, 2971–2980, https://doi.org/10.5194/acp-17-2971-2017,https://doi.org/10.5194/acp-17-2971-2017, 2017
Short summary
23 Feb 2017
Widespread and persistent ozone pollution in eastern China during the non-winter season of 2015: observations and source attributions
Guohui Li, Naifang Bei, Junji Cao, Jiarui Wu, Xin Long, Tian Feng, Wenting Dai, Suixin Liu, Qiang Zhang, and Xuexi Tie
Atmos. Chem. Phys., 17, 2759–2774, https://doi.org/10.5194/acp-17-2759-2017,https://doi.org/10.5194/acp-17-2759-2017, 2017
17 Feb 2017
Aerosol vertical distribution and optical properties over China from long-term satellite and ground-based remote sensing
Pengfei Tian, Xianjie Cao, Lei Zhang, Naixiu Sun, Lu Sun, Timothy Logan, Jinsen Shi, Yuan Wang, Yuemeng Ji, Yun Lin, Zhongwei Huang, Tian Zhou, Yingying Shi, and Renyi Zhang
Atmos. Chem. Phys., 17, 2509–2523, https://doi.org/10.5194/acp-17-2509-2017,https://doi.org/10.5194/acp-17-2509-2017, 2017
Short summary
10 Feb 2017
Contributions of trans-boundary transport to summertime air quality in Beijing, China
Jiarui Wu, Guohui Li, Junji Cao, Naifang Bei, Yichen Wang, Tian Feng, Rujin Huang, Suixin Liu, Qiang Zhang, and Xuexi Tie
Atmos. Chem. Phys., 17, 2035–2051, https://doi.org/10.5194/acp-17-2035-2017,https://doi.org/10.5194/acp-17-2035-2017, 2017
27 Jan 2017
Direct observations of organic aerosols in common wintertime hazes in North China: insights into direct emissions from Chinese residential stoves
Shurui Chen, Liang Xu, Yinxiao Zhang, Bing Chen, Xinfeng Wang, Xiaoye Zhang, Mei Zheng, Jianmin Chen, Wenxing Wang, Yele Sun, Pingqing Fu, Zifa Wang, and Weijun Li
Atmos. Chem. Phys., 17, 1259–1270, https://doi.org/10.5194/acp-17-1259-2017,https://doi.org/10.5194/acp-17-1259-2017, 2017
Short summary
25 Jan 2017
The surface aerosol optical properties in the urban area of Nanjing, west Yangtze River Delta, China
Bingliang Zhuang, Tijian Wang, Jane Liu, Shu Li, Min Xie, Yong Han, Pulong Chen, Qiduo Hu, Xiu-qun Yang, Congbin Fu, and Jialei Zhu
Atmos. Chem. Phys., 17, 1143–1160, https://doi.org/10.5194/acp-17-1143-2017,https://doi.org/10.5194/acp-17-1143-2017, 2017
Short summary
23 Jan 2017
Concentrations and stable carbon isotope compositions of oxalic acid and related SOA in Beijing before, during, and after the 2014 APEC
Jiayuan Wang, Gehui Wang, Jian Gao, Han Wang, Yanqin Ren, Jianjun Li, Bianhong Zhou, Can Wu, Lu Zhang, Shulan Wang, and Fahe Chai
Atmos. Chem. Phys., 17, 981–992, https://doi.org/10.5194/acp-17-981-2017,https://doi.org/10.5194/acp-17-981-2017, 2017
Short summary
13 Jan 2017
OH reactivity at a rural site (Wangdu) in the North China Plain: contributions from OH reactants and experimental OH budget
Hendrik Fuchs, Zhaofeng Tan, Keding Lu, Birger Bohn, Sebastian Broch, Steven S. Brown, Huabin Dong, Sebastian Gomm, Rolf Häseler, Lingyan He, Andreas Hofzumahaus, Frank Holland, Xin Li, Ying Liu, Sihua Lu, Kyung-Eun Min, Franz Rohrer, Min Shao, Baolin Wang, Ming Wang, Yusheng Wu, Limin Zeng, Yinson Zhang, Andreas Wahner, and Yuanhang Zhang
Atmos. Chem. Phys., 17, 645–661, https://doi.org/10.5194/acp-17-645-2017,https://doi.org/10.5194/acp-17-645-2017, 2017
Short summary
13 Jan 2017
| Highlight paper
Radical chemistry at a rural site (Wangdu) in the North China Plain: observation and model calculations of OH, HO2 and RO2 radicals
Zhaofeng Tan, Hendrik Fuchs, Keding Lu, Andreas Hofzumahaus, Birger Bohn, Sebastian Broch, Huabin Dong, Sebastian Gomm, Rolf Häseler, Lingyan He, Frank Holland, Xin Li, Ying Liu, Sihua Lu, Franz Rohrer, Min Shao, Baolin Wang, Ming Wang, Yusheng Wu, Limin Zeng, Yinsong Zhang, Andreas Wahner, and Yuanhang Zhang
Atmos. Chem. Phys., 17, 663–690, https://doi.org/10.5194/acp-17-663-2017,https://doi.org/10.5194/acp-17-663-2017, 2017
Short summary
23 Dec 2016
Integrated studies of a regional ozone pollution synthetically affected by subtropical high and typhoon system in the Yangtze River Delta region, China
Lei Shu, Min Xie, Tijian Wang, Da Gao, Pulong Chen, Yong Han, Shu Li, Bingliang Zhuang, and Mengmeng Li
Atmos. Chem. Phys., 16, 15801–15819, https://doi.org/10.5194/acp-16-15801-2016,https://doi.org/10.5194/acp-16-15801-2016, 2016
Short summary
05 Dec 2016
| Highlight paper
Significant concentrations of nitryl chloride sustained in the morning: investigations of the causes and impacts on ozone production in a polluted region of northern China
Yee Jun Tham, Zhe Wang, Qinyi Li, Hui Yun, Weihao Wang, Xinfeng Wang, Likun Xue, Keding Lu, Nan Ma, Birger Bohn, Xin Li, Simonas Kecorius, Johannes Größ, Min Shao, Alfred Wiedensohler, Yuanhang Zhang, and Tao Wang
Atmos. Chem. Phys., 16, 14959–14977, https://doi.org/10.5194/acp-16-14959-2016,https://doi.org/10.5194/acp-16-14959-2016, 2016
Short summary
16 Nov 2016
Observation of regional air pollutant transport between the megacity Beijing and the North China Plain
Yingruo Li, Chunxiang Ye, Jun Liu, Yi Zhu, Junxia Wang, Ziqiang Tan, Weili Lin, Limin Zeng, and Tong Zhu
Atmos. Chem. Phys., 16, 14265–14283, https://doi.org/10.5194/acp-16-14265-2016,https://doi.org/10.5194/acp-16-14265-2016, 2016
Short summary
28 Oct 2016
The climatology of planetary boundary layer height in China derived from radiosonde and reanalysis data
Jianping Guo, Yucong Miao, Yong Zhang, Huan Liu, Zhanqing Li, Wanchun Zhang, Jing He, Mengyun Lou, Yan Yan, Lingen Bian, and Panmao Zhai
Atmos. Chem. Phys., 16, 13309–13319, https://doi.org/10.5194/acp-16-13309-2016,https://doi.org/10.5194/acp-16-13309-2016, 2016
Short summary
07 Oct 2016
Distribution and sources of air pollutants in the North China Plain based on on-road mobile measurements
Yi Zhu, Jiping Zhang, Junxia Wang, Wenyuan Chen, Yiqun Han, Chunxiang Ye, Yingruo Li, Jun Liu, Limin Zeng, Yusheng Wu, Xinfeng Wang, Wenxing Wang, Jianmin Chen, and Tong Zhu
Atmos. Chem. Phys., 16, 12551–12565, https://doi.org/10.5194/acp-16-12551-2016,https://doi.org/10.5194/acp-16-12551-2016, 2016
Short summary
CC BY 4.0