Journal cover Journal topic
Atmospheric Chemistry and Physics An interactive open-access journal of the European Geosciences Union
Journal topic

Journal metrics

IF value: 5.414
IF5.414
IF 5-year value: 5.958
IF 5-year
5.958
CiteScore value: 9.7
CiteScore
9.7
SNIP value: 1.517
SNIP1.517
IPP value: 5.61
IPP5.61
SJR value: 2.601
SJR2.601
Scimago H <br class='widget-line-break'>index value: 191
Scimago H
index
191
h5-index value: 89
h5-index89
Volume 14, issue 11
Atmos. Chem. Phys., 14, 5617–5638, 2014
https://doi.org/10.5194/acp-14-5617-2014
© Author(s) 2014. This work is distributed under
the Creative Commons Attribution 3.0 License.

Special issue: East Asia emissions assessment (EA2)

Atmos. Chem. Phys., 14, 5617–5638, 2014
https://doi.org/10.5194/acp-14-5617-2014
© Author(s) 2014. This work is distributed under
the Creative Commons Attribution 3.0 License.

Research article 05 Jun 2014

Research article | 05 Jun 2014

Mapping Asian anthropogenic emissions of non-methane volatile organic compounds to multiple chemical mechanisms

M. Li et al.

Related authors

Aerosol pH and chemical regimes of sulfate formation in aerosol water during winter haze in the North China Plain
Wei Tao, Hang Su, Guangjie Zheng, Jiandong Wang, Chao Wei, Lixia Liu, Nan Ma, Meng Li, Qiang Zhang, Ulrich Pöschl, and Yafang Cheng
Atmos. Chem. Phys., 20, 11729–11746, https://doi.org/10.5194/acp-20-11729-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-11729-2020, 2020
Short summary
Contribution of hydroxymethanesulfonate (HMS) to severe winter haze in the North China Plain
Tao Ma, Hiroshi Furutani, Fengkui Duan, Takashi Kimoto, Jingkun Jiang, Qiang Zhang, Xiaobin Xu, Ying Wang, Jian Gao, Guannan Geng, Meng Li, Shaojie Song, Yongliang Ma, Fei Che, Jie Wang, Lidan Zhu, Tao Huang, Michisato Toyoda, and Kebin He
Atmos. Chem. Phys., 20, 5887–5897, https://doi.org/10.5194/acp-20-5887-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-5887-2020, 2020
Short summary
Evaluation and uncertainty investigation of the NO2, CO and NH3 modeling over China under the framework of MICS-Asia III
Lei Kong, Xiao Tang, Jiang Zhu, Zifa Wang, Joshua S. Fu, Xuemei Wang, Syuichi Itahashi, Kazuyo Yamaji, Tatsuya Nagashima, Hyo-Jung Lee, Cheol-Hee Kim, Chuan-Yao Lin, Lei Chen, Meigen Zhang, Zhining Tao, Jie Li, Mizuo Kajino, Hong Liao, Zhe Wang, Kengo Sudo, Yuesi Wang, Yuepeng Pan, Guiqian Tang, Meng Li, Qizhong Wu, Baozhu Ge, and Gregory R. Carmichael
Atmos. Chem. Phys., 20, 181–202, https://doi.org/10.5194/acp-20-181-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-181-2020, 2020
Short summary
Model evaluation and intercomparison of surface-level ozone and relevant species in East Asia in the context of MICS-Asia Phase III – Part 1: Overview
Jie Li, Tatsuya Nagashima, Lei Kong, Baozhu Ge, Kazuyo Yamaji, Joshua S. Fu, Xuemei Wang, Qi Fan, Syuichi Itahashi, Hyo-Jung Lee, Cheol-Hee Kim, Chuan-Yao Lin, Meigen Zhang, Zhining Tao, Mizuo Kajino, Hong Liao, Meng Li, Jung-Hun Woo, Jun-ichi Kurokawa, Zhe Wang, Qizhong Wu, Hajime Akimoto, Gregory R. Carmichael, and Zifa Wang
Atmos. Chem. Phys., 19, 12993–13015, https://doi.org/10.5194/acp-19-12993-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-12993-2019, 2019
Short summary
Relative importance of gas uptake on aerosol and ground surfaces characterized by equivalent uptake coefficients
Meng Li, Hang Su, Guo Li, Nan Ma, Ulrich Pöschl, and Yafang Cheng
Atmos. Chem. Phys., 19, 10981–11011, https://doi.org/10.5194/acp-19-10981-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-10981-2019, 2019
Short summary

Related subject area

Subject: Gases | Research Activity: Atmospheric Modelling | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Northwestward cropland expansion and growing urea-based fertilizer use enhanced NH3 emission loss in the contiguous United States
Peiyu Cao, Chaoqun Lu, Jien Zhang, and Avani Khadilkar
Atmos. Chem. Phys., 20, 11907–11922, https://doi.org/10.5194/acp-20-11907-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-11907-2020, 2020
Short summary