Journal cover Journal topic
Atmospheric Chemistry and Physics An interactive open-access journal of the European Geosciences Union
Journal topic

Journal metrics

IF value: 5.414
IF5.414
IF 5-year value: 5.958
IF 5-year
5.958
CiteScore value: 9.7
CiteScore
9.7
SNIP value: 1.517
SNIP1.517
IPP value: 5.61
IPP5.61
SJR value: 2.601
SJR2.601
Scimago H <br class='widget-line-break'>index value: 191
Scimago H
index
191
h5-index value: 89
h5-index89
Download
Altmetrics
Final-revised paper
Preprint
Articles | Volume 14, issue 11
Atmos. Chem. Phys., 14, 5617–5638, 2014
https://doi.org/10.5194/acp-14-5617-2014

Special issue: East Asia emissions assessment (EA2)

Atmos. Chem. Phys., 14, 5617–5638, 2014
https://doi.org/10.5194/acp-14-5617-2014

Research article 05 Jun 2014

Research article | 05 Jun 2014

Mapping Asian anthropogenic emissions of non-methane volatile organic compounds to multiple chemical mechanisms

M. Li et al.

Related authors

Long-term measurements (2009–2015) of non-methane hydrocarbons (NMHCs) in a megacity of China: implication for emission validation and source control
Yarong Peng, Hongli Wang, Qian Wang, Shengao Jing, Jingyu An, Yaqin Gao, Cheng Huang, Rusha Yan, Haixia Dai, Tiantao Cheng, Qiang Zhang, Meng Li, Li Li, Shengrong Lou, Shikang Tao, Qinyao Hu, Jun Lu, and Changhong Chen
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2020-1108,https://doi.org/10.5194/acp-2020-1108, 2020
Preprint under review for ACP
Short summary
Anthropogenic Secondary Organic Aerosols Contribute Substantially to Air Pollution Mortality
Benjamin A. Nault, Duseong S. Jo, Brian C. McDonald, Pedro Campuzano-Jost, Douglas A. Day, Weiwei Hu, Jason C. Schroder, James Allan, Donald R. Blake, Manjula R. Canagaratna, Hugh Coe, Matthew M. Coggon, Peter F. DeCarlo, Glenn S. Diskin, Rachel Dunmore, Frank Flocke, Alan Fried, Jessica B. Gilman, Georgios Gkatzelis, Jacqui F. Hamilton, Thomas F. Hanisco, Patrick L. Hayes, Daven K. Henze, Alma Hodzic, James Hopkins, Min Hu, L. Greggory Huey, B. Thomas Jobson, William C. Kuster, Alastair Lewis, Meng Li, Jin Liao, M. Omar Nawaz, Ilana B. Pollack, Jeffrey Peischl, Bernhard Rappenglück, Claire E. Reeves, Dirk Richter, James M. Roberts, Thomas B. Ryerson, Min Shao, Jacob M. Sommers, James Walega, Carsten Warneke, Petter Weibring, Glenn M. Wolfe, Dominique E. Young, Bin Yuan, Qiang Zhang, Joost A. de Gouw, and Jose L. Jimenez
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2020-914,https://doi.org/10.5194/acp-2020-914, 2020
Preprint under review for ACP
Short summary
Aerosol pH and chemical regimes of sulfate formation in aerosol water during winter haze in the North China Plain
Wei Tao, Hang Su, Guangjie Zheng, Jiandong Wang, Chao Wei, Lixia Liu, Nan Ma, Meng Li, Qiang Zhang, Ulrich Pöschl, and Yafang Cheng
Atmos. Chem. Phys., 20, 11729–11746, https://doi.org/10.5194/acp-20-11729-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-11729-2020, 2020
Short summary
Model Inter-Comparison Study for Asia (MICS-Asia) phase III: multimodel comparison of reactive nitrogen deposition over China
Baozhu Ge, Syuichi Itahashi, Keiichi Sato, Danhui Xu, Junhua Wang, Fan Fan, Qixin Tan, Joshua S. Fu, Xuemei Wang, Kazuyo Yamaji, Tatsuya Nagashima, Jie Li, Mizuo Kajino, Hong Liao, Meigen Zhang, Zhe Wang, Meng Li, Jung-Hun Woo, Junichi Kurokawa, Yuepeng Pan, Qizhong Wu, Xuejun Liu, and Zifa Wang
Atmos. Chem. Phys., 20, 10587–10610, https://doi.org/10.5194/acp-20-10587-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-10587-2020, 2020
Short summary
Contribution of hydroxymethanesulfonate (HMS) to severe winter haze in the North China Plain
Tao Ma, Hiroshi Furutani, Fengkui Duan, Takashi Kimoto, Jingkun Jiang, Qiang Zhang, Xiaobin Xu, Ying Wang, Jian Gao, Guannan Geng, Meng Li, Shaojie Song, Yongliang Ma, Fei Che, Jie Wang, Lidan Zhu, Tao Huang, Michisato Toyoda, and Kebin He
Atmos. Chem. Phys., 20, 5887–5897, https://doi.org/10.5194/acp-20-5887-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-5887-2020, 2020
Short summary