Articles | Volume 23, issue 3
https://doi.org/10.5194/acp-23-2061-2023
https://doi.org/10.5194/acp-23-2061-2023
Research article
 | 
09 Feb 2023
Research article |  | 09 Feb 2023

Impact of biogenic secondary organic aerosol (SOA) loading on the molecular composition of wintertime PM2.5 in urban Tianjin: an insight from Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry

Shujun Zhong, Shuang Chen, Junjun Deng, Yanbing Fan, Qiang Zhang, Qiaorong Xie, Yulin Qi, Wei Hu, Libin Wu, Xiaodong Li, Chandra Mouli Pavuluri, Jialei Zhu, Xin Wang, Di Liu, Xiaole Pan, Yele Sun, Zifa Wang, Yisheng Xu, Haijie Tong, Hang Su, Yafang Cheng, Kimitaka Kawamura, and Pingqing Fu

Related authors

Large differences of highly oxygenated organic molecules (HOMs) and low-volatile species in secondary organic aerosols (SOAs) formed from ozonolysis of β-pinene and limonene
Dandan Liu, Yun Zhang, Shujun Zhong, Shuang Chen, Qiaorong Xie, Donghuan Zhang, Qiang Zhang, Wei Hu, Junjun Deng, Libin Wu, Chao Ma, Haijie Tong, and Pingqing Fu
Atmos. Chem. Phys., 23, 8383–8402, https://doi.org/10.5194/acp-23-8383-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-8383-2023, 2023
Short summary
Measurement report: Optical properties and sources of water-soluble brown carbon in Tianjin, North China – insights from organic molecular compositions
Junjun Deng, Hao Ma, Xinfeng Wang, Shujun Zhong, Zhimin Zhang, Jialei Zhu, Yanbing Fan, Wei Hu, Libin Wu, Xiaodong Li, Lujie Ren, Chandra Mouli Pavuluri, Xiaole Pan, Yele Sun, Zifa Wang, Kimitaka Kawamura, and Pingqing Fu
Atmos. Chem. Phys., 22, 6449–6470, https://doi.org/10.5194/acp-22-6449-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-6449-2022, 2022
Short summary
Large contributions of biogenic and anthropogenic sources to fine organic aerosols in Tianjin, North China
Yanbing Fan, Cong-Qiang Liu, Linjie Li, Lujie Ren, Hong Ren, Zhimin Zhang, Qinkai Li, Shuang Wang, Wei Hu, Junjun Deng, Libin Wu, Shujun Zhong, Yue Zhao, Chandra Mouli Pavuluri, Xiaodong Li, Xiaole Pan, Yele Sun, Zifa Wang, Kimitaka Kawamura, Zongbo Shi, and Pingqing Fu
Atmos. Chem. Phys., 20, 117–137, https://doi.org/10.5194/acp-20-117-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-117-2020, 2020
Short summary