Articles | Volume 15, issue 22
Atmos. Chem. Phys., 15, 12879–12895, 2015
https://doi.org/10.5194/acp-15-12879-2015
Atmos. Chem. Phys., 15, 12879–12895, 2015
https://doi.org/10.5194/acp-15-12879-2015

Research article 19 Nov 2015

Research article | 19 Nov 2015

Characteristics and sources of submicron aerosols above the urban canopy (260 m) in Beijing, China, during the 2014 APEC summit

C. Chen et al.

Related authors

Vertically resolved characteristics of air pollution during two severe winter haze episodes in urban Beijing, China
Qingqing Wang, Yele Sun, Weiqi Xu, Wei Du, Libo Zhou, Guiqian Tang, Chen Chen, Xueling Cheng, Xiujuan Zhao, Dongsheng Ji, Tingting Han, Zhe Wang, Jie Li, and Zifa Wang
Atmos. Chem. Phys., 18, 2495–2509, https://doi.org/10.5194/acp-18-2495-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-2495-2018, 2018
Short summary
Simultaneous measurements of particle number size distributions at ground level and 260 m on a meteorological tower in urban Beijing, China
Wei Du, Jian Zhao, Yuying Wang, Yingjie Zhang, Qingqing Wang, Weiqi Xu, Chen Chen, Tingting Han, Fang Zhang, Zhanqing Li, Pingqing Fu, Jie Li, Zifa Wang, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys., 17, 6797–6811, https://doi.org/10.5194/acp-17-6797-2017,https://doi.org/10.5194/acp-17-6797-2017, 2017
Short summary
Insights into aerosol chemistry during the 2015 China Victory Day parade: results from simultaneous measurements at ground level and 260 m in Beijing
Jian Zhao, Wei Du, Yingjie Zhang, Qingqing Wang, Chen Chen, Weiqi Xu, Tingting Han, Yuying Wang, Pingqing Fu, Zifa Wang, Zhanqing Li, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys., 17, 3215–3232, https://doi.org/10.5194/acp-17-3215-2017,https://doi.org/10.5194/acp-17-3215-2017, 2017
Short summary
Aerosol composition, oxidation properties, and sources in Beijing: results from the 2014 Asia-Pacific Economic Cooperation summit study
W. Q. Xu, Y. L. Sun, C. Chen, W. Du, T. T. Han, Q. Q. Wang, P. Q. Fu, Z. F. Wang, X. J. Zhao, L. B. Zhou, D. S. Ji, P. C. Wang, and D. R. Worsnop
Atmos. Chem. Phys., 15, 13681–13698, https://doi.org/10.5194/acp-15-13681-2015,https://doi.org/10.5194/acp-15-13681-2015, 2015
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Measurement report: Chemical characteristics of PM2.5 during typical biomass burning season at an agricultural site of the North China Plain
Linlin Liang, Guenter Engling, Chang Liu, Wanyun Xu, Xuyan Liu, Yuan Cheng, Zhenyu Du, Gen Zhang, Junying Sun, and Xiaoye Zhang
Atmos. Chem. Phys., 21, 3181–3192, https://doi.org/10.5194/acp-21-3181-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-3181-2021, 2021
Short summary
Measurement report: Spatial variations in ionic chemistry and water-stable isotopes in the snowpack on glaciers across Svalbard during the 2015–2016 snow accumulation season
Elena Barbaro, Krystyna Koziol, Mats P. Björkman, Carmen P. Vega, Christian Zdanowicz, Tonu Martma, Jean-Charles Gallet, Daniel Kępski, Catherine Larose, Bartłomiej Luks, Florian Tolle, Thomas V. Schuler, Aleksander Uszczyk, and Andrea Spolaor
Atmos. Chem. Phys., 21, 3163–3180, https://doi.org/10.5194/acp-21-3163-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-3163-2021, 2021
Short summary
Organosulfates in atmospheric aerosols in Shanghai, China: seasonal and interannual variability, origin, and formation mechanisms
Yao Wang, Yue Zhao, Yuchen Wang, Jian-Zhen Yu, Jingyuan Shao, Ping Liu, Wenfei Zhu, Zhen Cheng, Ziyue Li, Naiqiang Yan, and Huayun Xiao
Atmos. Chem. Phys., 21, 2959–2980, https://doi.org/10.5194/acp-21-2959-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-2959-2021, 2021
Short summary
Measurement report: Hydrolyzed amino acids in fine and coarse atmospheric aerosol in Nanchang, China: concentrations, compositions, sources and possible bacterial degradation state
Ren-Guo Zhu, Hua-Yun Xiao, Li Luo, Hongwei Xiao, Zequn Wen, Yuwen Zhu, Xiaozheng Fang, Yuanyuan Pan, and Zhenping Chen
Atmos. Chem. Phys., 21, 2585–2600, https://doi.org/10.5194/acp-21-2585-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-2585-2021, 2021
Short summary
Sulfuric acid–amine nucleation in urban Beijing
Runlong Cai, Chao Yan, Dongsen Yang, Rujing Yin, Yiqun Lu, Chenjuan Deng, Yueyun Fu, Jiaxin Ruan, Xiaoxiao Li, Jenni Kontkanen, Qiang Zhang, Juha Kangasluoma, Yan Ma, Jiming Hao, Douglas R. Worsnop, Federico Bianchi, Pauli Paasonen, Veli-Matti Kerminen, Yongchun Liu, Lin Wang, Jun Zheng, Markku Kulmala, and Jingkun Jiang
Atmos. Chem. Phys., 21, 2457–2468, https://doi.org/10.5194/acp-21-2457-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-2457-2021, 2021
Short summary