Journal cover Journal topic
Atmospheric Chemistry and Physics An interactive open-access journal of the European Geosciences Union
Journal topic

Journal metrics

IF value: 5.414
IF5.414
IF 5-year value: 5.958
IF 5-year
5.958
CiteScore value: 9.7
CiteScore
9.7
SNIP value: 1.517
SNIP1.517
IPP value: 5.61
IPP5.61
SJR value: 2.601
SJR2.601
Scimago H <br class='widget-line-break'>index value: 191
Scimago H
index
191
h5-index value: 89
h5-index89
Volume 16, issue 13
Atmos. Chem. Phys., 16, 8309–8329, 2016
https://doi.org/10.5194/acp-16-8309-2016
© Author(s) 2016. This work is distributed under
the Creative Commons Attribution 3.0 License.

Special issue: Pan-Eurasian Experiment (PEEX)

Atmos. Chem. Phys., 16, 8309–8329, 2016
https://doi.org/10.5194/acp-16-8309-2016
© Author(s) 2016. This work is distributed under
the Creative Commons Attribution 3.0 License.

Research article 11 Jul 2016

Research article | 11 Jul 2016

Primary and secondary aerosols in Beijing in winter: sources, variations and processes

Yele Sun et al.

Related authors

Vertical distribution of particle-phase dicarboxylic acids, oxoacids and α-dicarbonyls in the urban boundary layer based on the 325 m tower in Beijing
Wanyu Zhao, Hong Ren, Kimitaka Kawamura, Huiyun Du, Xueshun Chen, Siyao Yue, Qiaorong Xie, Lianfang Wei, Ping Li, Xin Zeng, Shaofei Kong, Yele Sun, Zifa Wang, and Pingqing Fu
Atmos. Chem. Phys., 20, 10331–10350, https://doi.org/10.5194/acp-20-10331-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-10331-2020, 2020
Short summary
Evaluating the sensitivity of radical chemistry and ozone formation to ambient VOCs and NOx in Beijing
Lisa K. Whalley, Eloise J. Slater, Robert Woodward-Massey, Chunxiang Ye, James D. Lee, Freya Squires, James R. Hopkins, Rachel E. Dunmore, Marvin Shaw, Jacqueline F. Hamilton, Alastair C. Lewis, Archit Mehra, Stephen D. Worrall, Asan Bacak, Thomas J. Bannan, Hugh Coe, Bin Ouyang, Roderic L. Jones, Leigh R. Crilley, Louisa J. Kramer, William J. Bloss, Tuan Vu, Simone Kotthaus, Sue Grimmond, Yele Sun, Weiqi Xu, Siyao Yue, Lujie Ren, W. Joe F. Acton, C. Nicholas Hewitt, Xinming Wang, Pingqing Fu, and Dwayne E. Heard
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2020-785,https://doi.org/10.5194/acp-2020-785, 2020
Preprint under review for ACP
Short summary
Global-regional nested simulation of particle number concentration by combing microphysical processes with an evolving organic aerosol module
Xueshun Chen, Fangqun Yu, Wenyi Yang, Yele Sun, Huansheng Chen, Wei Du, Jian Zhao, Ying Wei, Lianfang Wei, Huiyun Du, Zhe Wang, Qizhong Wu, Jie Li, Junling An, and Zifa Wang
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2020-759,https://doi.org/10.5194/acp-2020-759, 2020
Preprint under review for ACP
Short summary
Characterization of Submicron Organic Particles in Beijing During Summertime: Comparison Between SP-AMS and HR-AMS
Junfeng Wang, Jianhuai Ye, Dantong Liu, Yangzhou Wu, Jian Zhao, Weiqi Xu, Conghui Xie, Fuzhen Shen, Jie Zhang, Paul E. Ohno, Yiming Qin, Xiuyong Zhao, Scot T. Martin, Alex K. Y. Lee, Pingqing Fu, Daniel J. Jacob, Qi Zhang, Yele Sun, Mindong Chen, and Xinlei Ge
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2020-750,https://doi.org/10.5194/acp-2020-750, 2020
Preprint under review for ACP
Characterization of submicron particles by time-of-flight aerosol chemical speciation monitor (ToF-ACSM) during wintertime: aerosol composition, sources, and chemical processes in Guangzhou, China
Junchen Guo, Shengzhen Zhou, Mingfu Cai, Jun Zhao, Wei Song, Weixiong Zhao, Weiwei Hu, Yele Sun, Yao He, Chengqiang Yang, Xuezhe Xu, Zhisheng Zhang, Peng Cheng, Qi Fan, Jian Hang, Shaojia Fan, Xinming Wang, and Xuemei Wang
Atmos. Chem. Phys., 20, 7595–7615, https://doi.org/10.5194/acp-20-7595-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-7595-2020, 2020
Short summary