Articles | Volume 16, issue 13
Atmos. Chem. Phys., 16, 8309–8329, 2016
https://doi.org/10.5194/acp-16-8309-2016

Special issue: Pan-Eurasian Experiment (PEEX)

Atmos. Chem. Phys., 16, 8309–8329, 2016
https://doi.org/10.5194/acp-16-8309-2016

Research article 11 Jul 2016

Research article | 11 Jul 2016

Primary and secondary aerosols in Beijing in winter: sources, variations and processes

Yele Sun et al.

Related authors

Evaluation of the contribution of new particle formation to cloud droplet in urban atmosphere
Sihui Jiang, Fang Zhang, Jingye Ren, Lu Chen, Xing Yan, Jieyao Liu, Yele Sun, and Zhanqing Li
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2021-23,https://doi.org/10.5194/acp-2021-23, 2021
Preprint under review for ACP
Short summary
Measurement report: Vertical distribution of biogenic and anthropogenic secondary organic aerosols in the urban boundary layer over Beijing during late summer
Hong Ren, Wei Hu, Lianfang Wei, Siyao Yue, Jian Zhao, Linjie Li, Libin Wu, Wanyu Zhao, Lujie Ren, Mingjie Kang, Qiaorong Xie, Sihui Su, Xiaole Pan, Zifa Wang, Yele Sun, Kimitaka Kawamura, and Pingqing Fu
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2021-136,https://doi.org/10.5194/acp-2021-136, 2021
Preprint under review for ACP
Short summary
Impact of firework on nitrooxy-organosulfates in urban aerosols during Chinese New Year Eve
Qiaorong Xie, Sihui Su, Jing Chen, Yuqing Dai, Siyao Yue, Hang Su, Haijie Tong, Wanyu Zhao, Lujie Ren, Yisheng Xu, Dong Cao, Ying Li, Yele Sun, Zifa Wang, Cong-Qiang Liu, Kimitaka Kawamura, Guibin Jiang, Yafang Cheng, and Pingqing Fu
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2021-67,https://doi.org/10.5194/acp-2021-67, 2021
Preprint under review for ACP
Short summary
Persistent residential burning-related primary organic particles during wintertime hazes in North China: insights into their aging and optical changes
Lei Liu, Jian Zhang, Yinxiao Zhang, Yuanyuan Wang, Liang Xu, Qi Yuan, Dantong Liu, Yele Sun, Pingqing Fu, Zongbo Shi, and Weijun Li
Atmos. Chem. Phys., 21, 2251–2265, https://doi.org/10.5194/acp-21-2251-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-2251-2021, 2021
Short summary
Evaluating the sensitivity of radical chemistry and ozone formation to ambient VOCs and NOx in Beijing
Lisa K. Whalley, Eloise J. Slater, Robert Woodward-Massey, Chunxiang Ye, James D. Lee, Freya Squires, James R. Hopkins, Rachel E. Dunmore, Marvin Shaw, Jacqueline F. Hamilton, Alastair C. Lewis, Archit Mehra, Stephen D. Worrall, Asan Bacak, Thomas J. Bannan, Hugh Coe, Carl J. Percival, Bin Ouyang, Roderic L. Jones, Leigh R. Crilley, Louisa J. Kramer, William J. Bloss, Tuan Vu, Simone Kotthaus, Sue Grimmond, Yele Sun, Weiqi Xu, Siyao Yue, Lujie Ren, W. Joe F. Acton, C. Nicholas Hewitt, Xinming Wang, Pingqing Fu, and Dwayne E. Heard
Atmos. Chem. Phys., 21, 2125–2147, https://doi.org/10.5194/acp-21-2125-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-2125-2021, 2021
Short summary