Articles | Volume 16, issue 13
https://doi.org/10.5194/acp-16-8309-2016
https://doi.org/10.5194/acp-16-8309-2016
Research article
 | 
11 Jul 2016
Research article |  | 11 Jul 2016

Primary and secondary aerosols in Beijing in winter: sources, variations and processes

Yele Sun, Wei Du, Pingqing Fu, Qingqing Wang, Jie Li, Xinlei Ge, Qi Zhang, Chunmao Zhu, Lujie Ren, Weiqi Xu, Jian Zhao, Tingting Han, Douglas R. Worsnop, and Zifa Wang

Related authors

Mixing state and effective density of aerosol particles during the Beijing 2022 Olympic Winter Games
Aodong Du, Jiaxing Sun, Hang Liu, Weiqi Xu, Wei Zhou, Yuting Zhang, Lei Li, Xubing Du, Yan Li, Xiaole Pan, Zifa Wang, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys., 23, 13597–13611, https://doi.org/10.5194/acp-23-13597-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-13597-2023, 2023
Short summary
A two-way coupled regional urban–street network air quality model system for Beijing, China
Tao Wang, Hang Liu, Jie Li, Shuai Wang, Youngseob Kim, Yele Sun, Wenyi Yang, Huiyun Du, Zhe Wang, and Zifa Wang
Geosci. Model Dev., 16, 5585–5599, https://doi.org/10.5194/gmd-16-5585-2023,https://doi.org/10.5194/gmd-16-5585-2023, 2023
Short summary
High-time-resolution chemical composition and source apportionment of PM2.5 in northern Chinese cities: implications for policy
Yong Zhang, Jie Tian, Qiyuan Wang, Lu Qi, Manousos Ioannis Manousakas, Yuemei Han, Weikang Ran, Yele Sun, Huikun Liu, Renjian Zhang, Yunfei Wu, Tianqu Cui, Kaspar Rudolf Daellenbach, Jay Gates Slowik, André S. H. Prévôt, and Junji Cao
Atmos. Chem. Phys., 23, 9455–9471, https://doi.org/10.5194/acp-23-9455-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-9455-2023, 2023
Short summary
Investigating the contribution of grown new particles to cloud condensation nuclei with largely varying pre-existing particles – Part 2: Modeling chemical drivers and 3-D NPF occurrence
Ming Chu, Xing Wei, Shangfei Hai, Yang Gao, Huiwang Gao, Yujiao Zhu, Biwu Chu, Nan Ma, Juan Hong, Yele Sun, and Xiaohong Yao
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-540,https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-540, 2023
Short summary
Phase state and viscosity of secondary organic aerosols over China simulated by WRF-Chem
Zhiqiang Zhang, Ying Li, Haiyan Ran, Junling An, Yu Qu, Wei Zhou, Weiqi Xu, Weiwei Hu, Hongbin Xie, Zifa Wang, Yele Sun, and Manabu Shiraiwa
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-1444,https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-1444, 2023
This preprint is open for discussion and under review for Atmospheric Chemistry and Physics (ACP).
Short summary