Articles | Volume 20, issue 6
Atmos. Chem. Phys., 20, 3623–3644, 2020
https://doi.org/10.5194/acp-20-3623-2020
Atmos. Chem. Phys., 20, 3623–3644, 2020
https://doi.org/10.5194/acp-20-3623-2020

Research article 26 Mar 2020

Research article | 26 Mar 2020

Molecular markers of biomass burning and primary biological aerosols in urban Beijing: size distribution and seasonal variation

Shaofeng Xu et al.

Related authors

Evaluation of the contribution of new particle formation to cloud droplet in urban atmosphere
Sihui Jiang, Fang Zhang, Jingye Ren, Lu Chen, Xing Yan, Jieyao Liu, Yele Sun, and Zhanqing Li
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2021-23,https://doi.org/10.5194/acp-2021-23, 2021
Preprint under review for ACP
Short summary
A 6-year-long (2013–2018) high-resolution air quality reanalysis dataset in China based on the assimilation of surface observations from CNEMC
Lei Kong, Xiao Tang, Jiang Zhu, Zifa Wang, Jianjun Li, Huangjian Wu, Qizhong Wu, Huansheng Chen, Lili Zhu, Wei Wang, Bing Liu, Qian Wang, Duohong Chen, Yuepeng Pan, Tao Song, Fei Li, Haitao Zheng, Guanglin Jia, Miaomiao Lu, Lin Wu, and Gregory R. Carmichael
Earth Syst. Sci. Data, 13, 529–570, https://doi.org/10.5194/essd-13-529-2021,https://doi.org/10.5194/essd-13-529-2021, 2021
Short summary
Measurement report: Vertical distribution of biogenic and anthropogenic secondary organic aerosols in the urban boundary layer over Beijing during late summer
Hong Ren, Wei Hu, Lianfang Wei, Siyao Yue, Jian Zhao, Linjie Li, Libin Wu, Wanyu Zhao, Lujie Ren, Mingjie Kang, Qiaorong Xie, Sihui Su, Xiaole Pan, Zifa Wang, Yele Sun, Kimitaka Kawamura, and Pingqing Fu
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2021-136,https://doi.org/10.5194/acp-2021-136, 2021
Preprint under review for ACP
Short summary
Impact of firework on nitrooxy-organosulfates in urban aerosols during Chinese New Year Eve
Qiaorong Xie, Sihui Su, Jing Chen, Yuqing Dai, Siyao Yue, Hang Su, Haijie Tong, Wanyu Zhao, Lujie Ren, Yisheng Xu, Dong Cao, Ying Li, Yele Sun, Zifa Wang, Cong-Qiang Liu, Kimitaka Kawamura, Guibin Jiang, Yafang Cheng, and Pingqing Fu
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2021-67,https://doi.org/10.5194/acp-2021-67, 2021
Preprint under review for ACP
Short summary
Persistent residential burning-related primary organic particles during wintertime hazes in North China: insights into their aging and optical changes
Lei Liu, Jian Zhang, Yinxiao Zhang, Yuanyuan Wang, Liang Xu, Qi Yuan, Dantong Liu, Yele Sun, Pingqing Fu, Zongbo Shi, and Weijun Li
Atmos. Chem. Phys., 21, 2251–2265, https://doi.org/10.5194/acp-21-2251-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-2251-2021, 2021
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Organosulfates in atmospheric aerosols in Shanghai, China: seasonal and interannual variability, origin, and formation mechanisms
Yao Wang, Yue Zhao, Yuchen Wang, Jian-Zhen Yu, Jingyuan Shao, Ping Liu, Wenfei Zhu, Zhen Cheng, Ziyue Li, Naiqiang Yan, and Huayun Xiao
Atmos. Chem. Phys., 21, 2959–2980, https://doi.org/10.5194/acp-21-2959-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-2959-2021, 2021
Short summary
Measurement report: Hydrolyzed amino acids in fine and coarse atmospheric aerosol in Nanchang, China: concentrations, compositions, sources and possible bacterial degradation state
Ren-Guo Zhu, Hua-Yun Xiao, Li Luo, Hongwei Xiao, Zequn Wen, Yuwen Zhu, Xiaozheng Fang, Yuanyuan Pan, and Zhenping Chen
Atmos. Chem. Phys., 21, 2585–2600, https://doi.org/10.5194/acp-21-2585-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-2585-2021, 2021
Short summary
Sulfuric acid–amine nucleation in urban Beijing
Runlong Cai, Chao Yan, Dongsen Yang, Rujing Yin, Yiqun Lu, Chenjuan Deng, Yueyun Fu, Jiaxin Ruan, Xiaoxiao Li, Jenni Kontkanen, Qiang Zhang, Juha Kangasluoma, Yan Ma, Jiming Hao, Douglas R. Worsnop, Federico Bianchi, Pauli Paasonen, Veli-Matti Kerminen, Yongchun Liu, Lin Wang, Jun Zheng, Markku Kulmala, and Jingkun Jiang
Atmos. Chem. Phys., 21, 2457–2468, https://doi.org/10.5194/acp-21-2457-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-2457-2021, 2021
Short summary
Persistent residential burning-related primary organic particles during wintertime hazes in North China: insights into their aging and optical changes
Lei Liu, Jian Zhang, Yinxiao Zhang, Yuanyuan Wang, Liang Xu, Qi Yuan, Dantong Liu, Yele Sun, Pingqing Fu, Zongbo Shi, and Weijun Li
Atmos. Chem. Phys., 21, 2251–2265, https://doi.org/10.5194/acp-21-2251-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-2251-2021, 2021
Short summary
Concentrations, particle-size distributions, and dry deposition fluxes of aerosol trace elements over the Antarctic Peninsula in austral summer
Songyun Fan, Yuan Gao, Robert M. Sherrell, Shun Yu, and Kaixuan Bu
Atmos. Chem. Phys., 21, 2105–2124, https://doi.org/10.5194/acp-21-2105-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-2105-2021, 2021
Short summary