Articles | Volume 17, issue 2
Atmos. Chem. Phys., 17, 935–963, 2017
https://doi.org/10.5194/acp-17-935-2017

Special issue: East Asia emissions assessment (EA2)

Special issue: Global and regional assessment of intercontinental transport...

Atmos. Chem. Phys., 17, 935–963, 2017
https://doi.org/10.5194/acp-17-935-2017

Research article 20 Jan 2017

Research article | 20 Jan 2017

MIX: a mosaic Asian anthropogenic emission inventory under the international collaboration framework of the MICS-Asia and HTAP

Meng Li et al.

Related authors

A mass-balance-based emission inventory of non-methane volatile organic compounds (NMVOCs) for solvent use in China
Ziwei Mo, Ru Cui, Bin Yuan, Huihua Cai, Brian C. McDonald, Meng Li, Junyu Zheng, and Min Shao
Atmos. Chem. Phys., 21, 13655–13666, https://doi.org/10.5194/acp-21-13655-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-13655-2021, 2021
Short summary
Secondary organic aerosols from anthropogenic volatile organic compounds contribute substantially to air pollution mortality
Benjamin A. Nault, Duseong S. Jo, Brian C. McDonald, Pedro Campuzano-Jost, Douglas A. Day, Weiwei Hu, Jason C. Schroder, James Allan, Donald R. Blake, Manjula R. Canagaratna, Hugh Coe, Matthew M. Coggon, Peter F. DeCarlo, Glenn S. Diskin, Rachel Dunmore, Frank Flocke, Alan Fried, Jessica B. Gilman, Georgios Gkatzelis, Jacqui F. Hamilton, Thomas F. Hanisco, Patrick L. Hayes, Daven K. Henze, Alma Hodzic, James Hopkins, Min Hu, L. Greggory Huey, B. Thomas Jobson, William C. Kuster, Alastair Lewis, Meng Li, Jin Liao, M. Omar Nawaz, Ilana B. Pollack, Jeffrey Peischl, Bernhard Rappenglück, Claire E. Reeves, Dirk Richter, James M. Roberts, Thomas B. Ryerson, Min Shao, Jacob M. Sommers, James Walega, Carsten Warneke, Petter Weibring, Glenn M. Wolfe, Dominique E. Young, Bin Yuan, Qiang Zhang, Joost A. de Gouw, and Jose L. Jimenez
Atmos. Chem. Phys., 21, 11201–11224, https://doi.org/10.5194/acp-21-11201-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-11201-2021, 2021
Short summary
Long-term measurements (2009–2015) of non-methane hydrocarbons (NMHCs) in a megacity of China: implication for emission validation and source control
Yarong Peng, Hongli Wang, Qian Wang, Shengao Jing, Jingyu An, Yaqin Gao, Cheng Huang, Rusha Yan, Haixia Dai, Tiantao Cheng, Qiang Zhang, Meng Li, Li Li, Shengrong Lou, Shikang Tao, Qinyao Hu, Jun Lu, and Changhong Chen
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2020-1108,https://doi.org/10.5194/acp-2020-1108, 2020
Revised manuscript under review for ACP
Short summary
Aerosol pH and chemical regimes of sulfate formation in aerosol water during winter haze in the North China Plain
Wei Tao, Hang Su, Guangjie Zheng, Jiandong Wang, Chao Wei, Lixia Liu, Nan Ma, Meng Li, Qiang Zhang, Ulrich Pöschl, and Yafang Cheng
Atmos. Chem. Phys., 20, 11729–11746, https://doi.org/10.5194/acp-20-11729-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-11729-2020, 2020
Short summary
Model Inter-Comparison Study for Asia (MICS-Asia) phase III: multimodel comparison of reactive nitrogen deposition over China
Baozhu Ge, Syuichi Itahashi, Keiichi Sato, Danhui Xu, Junhua Wang, Fan Fan, Qixin Tan, Joshua S. Fu, Xuemei Wang, Kazuyo Yamaji, Tatsuya Nagashima, Jie Li, Mizuo Kajino, Hong Liao, Meigen Zhang, Zhe Wang, Meng Li, Jung-Hun Woo, Junichi Kurokawa, Yuepeng Pan, Qizhong Wu, Xuejun Liu, and Zifa Wang
Atmos. Chem. Phys., 20, 10587–10610, https://doi.org/10.5194/acp-20-10587-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-10587-2020, 2020
Short summary