Articles | Volume 14, issue 9
Atmos. Chem. Phys., 14, 4733–4748, 2014
https://doi.org/10.5194/acp-14-4733-2014

Special issue: Interactions between climate change and the Cryosphere: SVALI,...

Atmos. Chem. Phys., 14, 4733–4748, 2014
https://doi.org/10.5194/acp-14-4733-2014
Research article
13 May 2014
Research article | 13 May 2014

Hygroscopicity, CCN and volatility properties of submicron atmospheric aerosol in a boreal forest environment during the summer of 2010

J. Hong et al.

Related authors

Measurement report: On the difference in aerosol hygroscopicity between high and low relative humidity conditions in the North China Plain
Jingnan Shi, Juan Hong, Nan Ma, Qingwei Luo, Yao He, Hanbing Xu, Haobo Tan, Qiaoqiao Wang, Jiangchuan Tao, Yaqing Zhou, Shuang Han, Long Peng, Linhong Xie, Guangsheng Zhou, Wanyun Xu, Yele Sun, Yafang Cheng, and Hang Su
Atmos. Chem. Phys., 22, 4599–4613, https://doi.org/10.5194/acp-22-4599-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-4599-2022, 2022
Short summary
Hygroscopicity of organic compounds as a function of organic functionality, water solubility, molecular weight, and oxidation level
Shuang Han, Juan Hong, Qingwei Luo, Hanbing Xu, Haobo Tan, Qiaoqiao Wang, Jiangchuan Tao, Yaqing Zhou, Long Peng, Yao He, Jingnan Shi, Nan Ma, Yafang Cheng, and Hang Su
Atmos. Chem. Phys., 22, 3985–4004, https://doi.org/10.5194/acp-22-3985-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-3985-2022, 2022
Short summary
The impact of chlorine chemistry combined with heterogeneous N2O5 reactions on air quality in China
Xiajie Yang, Qiaoqiao Wang, Nan Ma, Weiwei Hu, Yang Gao, Zhijiong Huang, Junyu Zheng, Bin Yuan, Ning Yang, Jiangchuan Tao, Juan Hong, Yafang Cheng, and Hang Su
Atmos. Chem. Phys., 22, 3743–3762, https://doi.org/10.5194/acp-22-3743-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-3743-2022, 2022
Short summary
Bimodal distribution of size-resolved particle effective density: results from a short campaign in a rural environment over the North China Plain
Yaqing Zhou, Nan Ma, Qiaoqiao Wang, Zhibin Wang, Chunrong Chen, Jiangchuan Tao, Juan Hong, Long Peng, Yao He, Linhong Xie, Shaowen Zhu, Yuxuan Zhang, Guo Li, Wanyun Xu, Peng Cheng, Uwe Kuhn, Guangsheng Zhou​​​​​​​, Pingqing Fu, Qiang Zhang, Hang Su, and Yafang Cheng
Atmos. Chem. Phys., 22, 2029–2047, https://doi.org/10.5194/acp-22-2029-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-2029-2022, 2022
Short summary
Multi-dimensional satellite observations of aerosol properties and aerosol types over three major urban clusters in eastern China
Yuqin Liu, Tao Lin, Juan Hong, Yonghong Wang, Lamei Shi, Yiyi Huang, Xian Wu, Hao Zhou, Jiahua Zhang, and Gerrit de Leeuw
Atmos. Chem. Phys., 21, 12331–12358, https://doi.org/10.5194/acp-21-12331-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-12331-2021, 2021
Short summary