Articles | Volume 20, issue 21
Atmos. Chem. Phys., 20, 12721–12740, 2020
https://doi.org/10.5194/acp-20-12721-2020
Atmos. Chem. Phys., 20, 12721–12740, 2020
https://doi.org/10.5194/acp-20-12721-2020

Research article 04 Nov 2020

Research article | 04 Nov 2020

Size-segregated particle number and mass concentrations from different emission sources in urban Beijing

Jing Cai et al.

Related authors

Ammonium nitrate promotes sulfate formation through uptake kinetic regime
Yongchun Liu, Zeming Feng, Feixue Zheng, Xiaolei Bao, Pengfei Liu, Yanli Ge, Yan Zhao, Tao Jiang, Yunwen Liao, Yusheng Zhang, Xiaolong Fan, Chao Yan, Biwu Chu, Yonghong Wang, Wei Du, Jing Cai, Federico Bianch, Tuukka Petäjä, Yujing Mu, Hong He, and Markku Kulmala
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2021-289,https://doi.org/10.5194/acp-2021-289, 2021
Preprint under review for ACP
Short summary
Atmospheric gaseous hydrochloric and hydrobromic acid in urban Beijing, China: detection, source identification and potential atmospheric impacts
Xiaolong Fan, Jing Cai, Chao Yan, Jian Zhao, Yishuo Guo, Chang Li, Kaspar R. Dällenbach, Feixue Zheng, Zhuohui Lin, Biwu Chu, Yonghong Wang, Lubna Dada, Qiaozhi Zha, Wei Du, Jenni Kontkanen, Theo Kurtén, Siddhart Iyer, Joni T. Kujansuu, Tuukka Petäjä, Douglas R. Worsnop, Veli-Matti Kerminen, Yongchun Liu, Federico Bianchi, Yee Jun Tham, Lei Yao, and Markku Kulmala
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2020-1235,https://doi.org/10.5194/acp-2020-1235, 2020
Revised manuscript under review for ACP
Short summary
The promotion effect of nitrous acid on aerosol formation in wintertime in Beijing: the possible contribution of traffic-related emissions
Yongchun Liu, Yusheng Zhang, Chaofan Lian, Chao Yan, Zeming Feng, Feixue Zheng, Xiaolong Fan, Yan Chen, Weigang Wang, Biwu Chu, Yonghong Wang, Jing Cai, Wei Du, Kaspar R. Daellenbach, Juha Kangasluoma, Federico Bianchi, Joni Kujansuu, Tuukka Petäjä, Xuefei Wang, Bo Hu, Yuesi Wang, Maofa Ge, Hong He, and Markku Kulmala
Atmos. Chem. Phys., 20, 13023–13040, https://doi.org/10.5194/acp-20-13023-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-13023-2020, 2020
Short summary
Size-resolved particle number emissions in Beijing determined from measured particle size distributions
Jenni Kontkanen, Chenjuan Deng, Yueyun Fu, Lubna Dada, Ying Zhou, Jing Cai, Kaspar R. Daellenbach, Simo Hakala, Tom V. Kokkonen, Zhuohui Lin, Yongchun Liu, Yonghong Wang, Chao Yan, Tuukka Petäjä, Jingkun Jiang, Markku Kulmala, and Pauli Paasonen
Atmos. Chem. Phys., 20, 11329–11348, https://doi.org/10.5194/acp-20-11329-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-11329-2020, 2020
Short summary
Rapid mass growth and enhanced light extinction of atmospheric aerosols during the heating season haze episodes in Beijing revealed by aerosol-chemistry-radiation-boundary layer interaction
Zhuohui Lin, Yonghong Wang, Feixue Zheng, Ying Zhou, Yishuo Guo, Zemin Feng, Chang Li, Yusheng Zhang, Simo Hakala, Tommy Chan, Chao Yan, Kaspar R. Daellenbach, Biwu Chu, Lubna Dada, Juha Kangasluoma, Lei Yao, Xiaolong Fan, Wei Du, Jing Cai, Runlong Cai, Tom V. Kokkonen, Putian Zhou, Lili Wang, Tuukka Petäjä, Federico Bianchi, Veli-Matti Kerminen, Yongchun Liu, and Markku Kulmala
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2020-223,https://doi.org/10.5194/acp-2020-223, 2020
Preprint under review for ACP