Articles | Volume 19, issue 4
https://doi.org/10.5194/acp-19-2343-2019
https://doi.org/10.5194/acp-19-2343-2019
Research article
 | 
22 Feb 2019
Research article |  | 22 Feb 2019

Wintertime secondary organic aerosol formation in Beijing–Tianjin–Hebei (BTH): contributions of HONO sources and heterogeneous reactions

Li Xing, Jiarui Wu, Miriam Elser, Shengrui Tong, Suixin Liu, Xia Li, Lang Liu, Junji Cao, Jiamao Zhou, Imad El-Haddad, Rujin Huang, Maofa Ge, Xuexi Tie, André S. H. Prévôt, and Guohui Li

Related authors

Measurement report: quantifying source contribution of fossil fuels and biomass-burning black carbon aerosol in the southeastern margin of the Tibetan Plateau
Huikun Liu, Qiyuan Wang, Li Xing, Yong Zhang, Ting Zhang, Weikang Ran, and Junji Cao
Atmos. Chem. Phys., 21, 973–987, https://doi.org/10.5194/acp-21-973-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-973-2021, 2021
Short summary
Does afforestation deteriorate haze pollution in Beijing–Tianjin–Hebei (BTH), China?
Xin Long, Naifang Bei, Jiarui Wu, Xia Li, Tian Feng, Li Xing, Shuyu Zhao, Junji Cao, Xuexi Tie, Zhisheng An, and Guohui Li
Atmos. Chem. Phys., 18, 10869–10879, https://doi.org/10.5194/acp-18-10869-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-10869-2018, 2018
Effect of ecological restoration programs on dust concentrations in the North China Plain: a case study
Xin Long, Xuexi Tie, Guohui Li, Junji Cao, Tian Feng, Shuyu Zhao, Li Xing, and Zhisheng An
Atmos. Chem. Phys., 18, 6353–6366, https://doi.org/10.5194/acp-18-6353-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-6353-2018, 2018
Short summary
Impacts of meteorological uncertainties on the haze formation in Beijing–Tianjin–Hebei (BTH) during wintertime: a case study
Naifang Bei, Jiarui Wu, Miriam Elser, Tian Feng, Junji Cao, Imad El-Haddad, Xia Li, Rujin Huang, Zhengqiang Li, Xin Long, Li Xing, Shuyu Zhao, Xuexi Tie, André S. H. Prévôt, and Guohui Li
Atmos. Chem. Phys., 17, 14579–14591, https://doi.org/10.5194/acp-17-14579-2017,https://doi.org/10.5194/acp-17-14579-2017, 2017
Aerosol effects on the development of cumulus clouds over the Tibetan Plateau
Xu Zhou, Naifang Bei, Hongli Liu, Junji Cao, Li Xing, Wenfang Lei, Luisa T. Molina, and Guohui Li
Atmos. Chem. Phys., 17, 7423–7434, https://doi.org/10.5194/acp-17-7423-2017,https://doi.org/10.5194/acp-17-7423-2017, 2017