Articles | Volume 22, issue 3
https://doi.org/10.5194/acp-22-2029-2022
https://doi.org/10.5194/acp-22-2029-2022
Research article
 | 
14 Feb 2022
Research article |  | 14 Feb 2022

Bimodal distribution of size-resolved particle effective density: results from a short campaign in a rural environment over the North China Plain

Yaqing Zhou, Nan Ma, Qiaoqiao Wang, Zhibin Wang, Chunrong Chen, Jiangchuan Tao, Juan Hong, Long Peng, Yao He, Linhong Xie, Shaowen Zhu, Yuxuan Zhang, Guo Li, Wanyun Xu, Peng Cheng, Uwe Kuhn, Guangsheng Zhou​​​​​​​, Pingqing Fu, Qiang Zhang, Hang Su, and Yafang Cheng

Related authors

Measuring and modeling investigation of the net photochemical ozone production rate via an improved dual-channel reaction chamber technique
Yixin Hao, Jun Zhou, Jie-Ping Zhou, Yan Wang, Suxia Yang, Yibo Huangfu, Xiao-Bing Li, Chunsheng Zhang, Aiming Liu, Yanfeng Wu, Yaqing Zhou, Shuchun Yang, Yuwen Peng, Jipeng Qi, Xianjun He, Xin Song, Yubin Chen, Bin Yuan, and Min Shao
Atmos. Chem. Phys., 23, 9891–9910, https://doi.org/10.5194/acp-23-9891-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-9891-2023, 2023
Short summary
Measurement Report: Wintertime new particle formation in the rural area of the North China Plain – influencing factors and possible formation mechanism
Juan Hong, Min Tang, Qiaoqiao Wang, Nan Ma, Shaowen Zhu, Shaobin Zhang, Xihao Pan, Linhong Xie, Guo Li, Uwe Kuhn, Chao Yan, Jiangchuan Tao, Ye Kuang, Yao He, Wanyun Xu, Runlong Cai, Yaqing Zhou, Zhibin Wang, Guangsheng Zhou, Bin Yuan, Yafang Cheng, and Hang Su
Atmos. Chem. Phys., 23, 5699–5713, https://doi.org/10.5194/acp-23-5699-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-5699-2023, 2023
Short summary
Measurement report: On the difference in aerosol hygroscopicity between high and low relative humidity conditions in the North China Plain
Jingnan Shi, Juan Hong, Nan Ma, Qingwei Luo, Yao He, Hanbing Xu, Haobo Tan, Qiaoqiao Wang, Jiangchuan Tao, Yaqing Zhou, Shuang Han, Long Peng, Linhong Xie, Guangsheng Zhou, Wanyun Xu, Yele Sun, Yafang Cheng, and Hang Su
Atmos. Chem. Phys., 22, 4599–4613, https://doi.org/10.5194/acp-22-4599-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-4599-2022, 2022
Short summary
Hygroscopicity of organic compounds as a function of organic functionality, water solubility, molecular weight, and oxidation level
Shuang Han, Juan Hong, Qingwei Luo, Hanbing Xu, Haobo Tan, Qiaoqiao Wang, Jiangchuan Tao, Yaqing Zhou, Long Peng, Yao He, Jingnan Shi, Nan Ma, Yafang Cheng, and Hang Su
Atmos. Chem. Phys., 22, 3985–4004, https://doi.org/10.5194/acp-22-3985-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-3985-2022, 2022
Short summary