Articles | Volume 18, issue 16
Atmos. Chem. Phys., 18, 11739–11752, 2018
https://doi.org/10.5194/acp-18-11739-2018

Special issue: Regional transport and transformation of air pollution in...

Atmos. Chem. Phys., 18, 11739–11752, 2018
https://doi.org/10.5194/acp-18-11739-2018
Research article
17 Aug 2018
Research article | 17 Aug 2018

Characterization of aerosol hygroscopicity, mixing state, and CCN activity at a suburban site in the central North China Plain

Yuying Wang et al.

Related authors

Aerosol activation characteristics and prediction at the central European ACTRIS research station Melpitz, Germany
Yuan Wang, Silvia Henning, Laurent Poulain, Chunsong Lu, Frank Stratmann, Yuying Wang, Shengjie Niu, Mira L. Pöhlker, Hartmut Herrmann, and Alfred Wiedensohler
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2022-427,https://doi.org/10.5194/acp-2022-427, 2022
Preprint under review for ACP
Short summary
An assessment of land energy balance over East Asia from multiple lines and the roles of Tibet Plateau, aerosols, and clouds
Qiuyan Wang, Hua Zhang, Su Yang, Qi Chen, Xixun Zhou, Bing Xie, Yuying Wang, Guangyu Shi, and Martin Wild
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2022-451,https://doi.org/10.5194/acp-2022-451, 2022
Revised manuscript under review for ACP
Short summary
Vertical profiles of cloud condensation nuclei number concentration and its empirical estimate from aerosol optical properties over the North China Plain
Rui Zhang, Yuying Wang, Zhanqing Li, Zhibin Wang, Russell R. Dickerson, Xinrong Ren, Hao He, Fei Wang, Ying Gao, Xi Chen, Jialu Xu, Yafang Cheng, and Hang Su
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2022-375,https://doi.org/10.5194/egusphere-2022-375, 2022
Short summary
Different effects of anthropogenic emissions and aging processes on the mixing state of soot particles in the nucleation and accumulation modes
Yuying Wang, Rong Hu, Qiuyan Wang, Zhanqing Li, Maureen Cribb, Yele Sun, Xiaorui Song, Yi Shang, Yixuan Wu, Xin Huang, and Yuxiang Wang
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2021-1065,https://doi.org/10.5194/acp-2021-1065, 2022
Preprint under review for ACP
Short summary
Measurement report: The effect of aerosol chemical composition on light scattering due to the hygroscopic swelling effect
Rongmin Ren, Zhanqing Li, Peng Yan, Yuying Wang, Hao Wu, Maureen Cribb, Wei Wang, Xiao'ai Jin, Yanan Li, and Dongmei Zhang
Atmos. Chem. Phys., 21, 9977–9994, https://doi.org/10.5194/acp-21-9977-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-9977-2021, 2021
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
The effect of COVID-19 restrictions on atmospheric new particle formation in Beijing
Chao Yan, Yicheng Shen, Dominik Stolzenburg, Lubna Dada, Ximeng Qi, Simo Hakala, Anu-Maija Sundström, Yishuo Guo, Antti Lipponen, Tom V. Kokkonen, Jenni Kontkanen, Runlong Cai, Jing Cai, Tommy Chan, Liangduo Chen, Biwu Chu, Chenjuan Deng, Wei Du, Xiaolong Fan, Xu-Cheng He, Juha Kangasluoma, Joni Kujansuu, Mona Kurppa, Chang Li, Yiran Li, Zhuohui Lin, Yiliang Liu, Yuliang Liu, Yiqun Lu, Wei Nie, Jouni Pulliainen, Xiaohui Qiao, Yonghong Wang, Yifan Wen, Ye Wu, Gan Yang, Lei Yao, Rujing Yin, Gen Zhang, Shaojun Zhang, Feixue Zheng, Ying Zhou, Antti Arola, Johanna Tamminen, Pauli Paasonen, Yele Sun, Lin Wang, Neil M. Donahue, Yongchun Liu, Federico Bianchi, Kaspar R. Daellenbach, Douglas R. Worsnop, Veli-Matti Kerminen, Tuukka Petäjä, Aijun Ding, Jingkun Jiang, and Markku Kulmala
Atmos. Chem. Phys., 22, 12207–12220, https://doi.org/10.5194/acp-22-12207-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-12207-2022, 2022
Short summary
The effect of clouds and precipitation on the aerosol concentrations and composition in a boreal forest environment
Sini Isokääntä, Paul Kim, Santtu Mikkonen, Thomas Kühn, Harri Kokkola, Taina Yli-Juuti, Liine Heikkinen, Krista Luoma, Tuukka Petäjä, Zak Kipling, Daniel Partridge, and Annele Virtanen
Atmos. Chem. Phys., 22, 11823–11843, https://doi.org/10.5194/acp-22-11823-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-11823-2022, 2022
Short summary
The impact of atmospheric motions on source-specific black carbon and the induced direct radiative effects over a river-valley region
Huikun Liu, Qiyuan Wang, Suixin Liu, Bianhong Zhou, Yao Qu, Jie Tian, Ting Zhang, Yongming Han, and Junji Cao
Atmos. Chem. Phys., 22, 11739–11757, https://doi.org/10.5194/acp-22-11739-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-11739-2022, 2022
Short summary
Measurement report: The 10-year trend of PM2.5 major components and source tracers from 2008 to 2017 in an urban site of Hong Kong, China
Wing Sze Chow, Kezheng Liao, X. H. Hilda Huang, Ka Fung Leung, Alexis K. H. Lau, and Jian Zhen Yu
Atmos. Chem. Phys., 22, 11557–11577, https://doi.org/10.5194/acp-22-11557-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-11557-2022, 2022
Short summary
Contribution of wood burning to exposures of PAHs and oxy-PAHs in Eastern Sweden
Hwanmi Lim, Sanna Silvergren, Silvia Spinicci, Farshid Mashayekhy Rad, Ulrika Nilsson, Roger Westerholm, and Christer Johansson
Atmos. Chem. Phys., 22, 11359–11379, https://doi.org/10.5194/acp-22-11359-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-11359-2022, 2022
Short summary