Articles | Volume 18, issue 13
Atmos. Chem. Phys., 18, 9879–9896, 2018
https://doi.org/10.5194/acp-18-9879-2018
Atmos. Chem. Phys., 18, 9879–9896, 2018
https://doi.org/10.5194/acp-18-9879-2018
Research article
13 Jul 2018
Research article | 13 Jul 2018

Amplification of light absorption of black carbon associated with air pollution

Yuxuan Zhang et al.

Related authors

Bimodal distribution of size-resolved particle effective density: results from a short campaign in a rural environment over the North China Plain
Yaqing Zhou, Nan Ma, Qiaoqiao Wang, Zhibin Wang, Chunrong Chen, Jiangchuan Tao, Juan Hong, Long Peng, Yao He, Linhong Xie, Shaowen Zhu, Yuxuan Zhang, Guo Li, Wanyun Xu, Peng Cheng, Uwe Kuhn, Guangsheng Zhou​​​​​​​, Pingqing Fu, Qiang Zhang, Hang Su, and Yafang Cheng
Atmos. Chem. Phys., 22, 2029–2047, https://doi.org/10.5194/acp-22-2029-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-2029-2022, 2022
Short summary
Reduced light absorption of black carbon (BC) and its influence on BC-boundary-layer interactions during “APEC Blue”
Meng Gao, Yang Yang, Hong Liao, Bin Zhu, Yuxuan Zhang, Zirui Liu, Xiao Lu, Chen Wang, Qiming Zhou, Yuesi Wang, Qiang Zhang, Gregory R. Carmichael, and Jianlin Hu
Atmos. Chem. Phys., 21, 11405–11421, https://doi.org/10.5194/acp-21-11405-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-11405-2021, 2021
Short summary
Dynamic projection of anthropogenic emissions in China: methodology and 2015–2050 emission pathways under a range of socio-economic, climate policy, and pollution control scenarios
Dan Tong, Jing Cheng, Yang Liu, Sha Yu, Liu Yan, Chaopeng Hong, Yu Qin, Hongyan Zhao, Yixuan Zheng, Guannan Geng, Meng Li, Fei Liu, Yuxuan Zhang, Bo Zheng, Leon Clarke, and Qiang Zhang
Atmos. Chem. Phys., 20, 5729–5757, https://doi.org/10.5194/acp-20-5729-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-5729-2020, 2020
Short summary
Rapid transition in winter aerosol composition in Beijing from 2014 to 2017: response to clean air actions
Haiyan Li, Jing Cheng, Qiang Zhang, Bo Zheng, Yuxuan Zhang, Guangjie Zheng, and Kebin He
Atmos. Chem. Phys., 19, 11485–11499, https://doi.org/10.5194/acp-19-11485-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-11485-2019, 2019
Short summary
Modeling the aging process of black carbon during atmospheric transport using a new approach: a case study in Beijing
Yuxuan Zhang, Meng Li, Yafang Cheng, Guannan Geng, Chaopeng Hong, Haiyan Li, Xin Li, Dan Tong, Nana Wu, Xin Zhang, Bo Zheng, Yixuan Zheng, Yu Bo, Hang Su, and Qiang Zhang
Atmos. Chem. Phys., 19, 9663–9680, https://doi.org/10.5194/acp-19-9663-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-9663-2019, 2019
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Measurement report: Hygroscopic growth of ambient fine particles measured at five sites in China
Lu Chen, Fang Zhang, Dongmei Zhang, Xinming Wang, Wei Song, Jieyao Liu, Jingye Ren, Sihui Jiang, Xue Li, and Zhanqing Li
Atmos. Chem. Phys., 22, 6773–6786, https://doi.org/10.5194/acp-22-6773-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-6773-2022, 2022
Short summary
Measurement report: Optical properties and sources of water-soluble brown carbon in Tianjin, North China – insights from organic molecular compositions
Junjun Deng, Hao Ma, Xinfeng Wang, Shujun Zhong, Zhimin Zhang, Jialei Zhu, Yanbing Fan, Wei Hu, Libin Wu, Xiaodong Li, Lujie Ren, Chandra Mouli Pavuluri, Xiaole Pan, Yele Sun, Zifa Wang, Kimitaka Kawamura, and Pingqing Fu
Atmos. Chem. Phys., 22, 6449–6470, https://doi.org/10.5194/acp-22-6449-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-6449-2022, 2022
Short summary
Trends in secondary inorganic aerosol pollution in China and its responses to emission controls of precursors in wintertime
Fanlei Meng, Yibo Zhang, Jiahui Kang, Mathew R. Heal, Stefan Reis, Mengru Wang, Lei Liu, Kai Wang, Shaocai Yu, Pengfei Li, Jing Wei, Yong Hou, Ying Zhang, Xuejun Liu, Zhenling Cui, Wen Xu, and Fusuo Zhang
Atmos. Chem. Phys., 22, 6291–6308, https://doi.org/10.5194/acp-22-6291-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-6291-2022, 2022
Short summary