Articles | Volume 22, issue 20
https://doi.org/10.5194/acp-22-13569-2022
https://doi.org/10.5194/acp-22-13569-2022
Measurement report
 | 
19 Oct 2022
Measurement report |  | 19 Oct 2022

Measurement report: Size distributions of urban aerosols down to 1 nm from long-term measurements

Chenjuan Deng, Yiran Li, Chao Yan, Jin Wu, Runlong Cai, Dongbin Wang, Yongchun Liu, Juha Kangasluoma, Veli-Matti Kerminen, Markku Kulmala, and Jingkun Jiang

Related authors

Towards a mechanistic description of autoxidation chemistry: from precursors to atmospheric implications
Lukas Pichelstorfer, Pontus Roldin, Matti Rissanen, Noora Hyttinen, Olga Garmash, Carlton Xavier, Putian Zhou, Petri Clusius, Benjamin Foreback, Thomas Golin Almeida, Chenjuan Deng, Metin Baykara, Theo Kurten, and Michael Boy
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-1415,https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-1415, 2023
Preprint archived
Short summary
Measurement report: The 4-year variability and influence of the Winter Olympics and other special events on air quality in urban Beijing during wintertime
Yishuo Guo, Chenjuan Deng, Aino Ovaska, Feixue Zheng, Chenjie Hua, Junlei Zhan, Yiran Li, Jin Wu, Zongcheng Wang, Jiali Xie, Ying Zhang, Tingyu Liu, Yusheng Zhang, Boying Song, Wei Ma, Yongchun Liu, Chao Yan, Jingkun Jiang, Veli-Matti Kerminen, Men Xia, Tuomo Nieminen, Wei Du, Tom Kokkonen, and Markku Kulmala
Atmos. Chem. Phys., 23, 6663–6690, https://doi.org/10.5194/acp-23-6663-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-6663-2023, 2023
Short summary
Survival probability of new atmospheric particles: closure between theory and measurements from 1.4 to 100 nm
Runlong Cai, Chenjuan Deng, Dominik Stolzenburg, Chenxi Li, Junchen Guo, Veli-Matti Kerminen, Jingkun Jiang, Markku Kulmala, and Juha Kangasluoma
Atmos. Chem. Phys., 22, 14571–14587, https://doi.org/10.5194/acp-22-14571-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-14571-2022, 2022
Short summary
A proxy for atmospheric daytime gaseous sulfuric acid concentration in urban Beijing
Yiqun Lu, Chao Yan, Yueyun Fu, Yan Chen, Yiliang Liu, Gan Yang, Yuwei Wang, Federico Bianchi, Biwu Chu, Ying Zhou, Rujing Yin, Rima Baalbaki, Olga Garmash, Chenjuan Deng, Weigang Wang, Yongchun Liu, Tuukka Petäjä, Veli-Matti Kerminen, Jingkun Jiang, Markku Kulmala, and Lin Wang
Atmos. Chem. Phys., 19, 1971–1983, https://doi.org/10.5194/acp-19-1971-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-1971-2019, 2019
Short summary