Articles | Volume 13, issue 11
https://doi.org/10.5194/acp-13-5813-2013
https://doi.org/10.5194/acp-13-5813-2013
Research article
 | 
14 Jun 2013
Research article |  | 14 Jun 2013

Ozone and fine particle in the western Yangtze River Delta: an overview of 1 yr data at the SORPES station

A. J. Ding, C. B. Fu, X. Q. Yang, J. N. Sun, L. F. Zheng, Y. N. Xie, E. Herrmann, W. Nie, T. Petäjä, V.-M. Kerminen, and M. Kulmala

Related authors

New particle formation induced by anthropogenic-biogenic interactions in the southeastern Tibetan Plateau
Shiyi Lai, Ximeng Qi, Xin Huang, Sijia Lou, Xuguang Chi, Liangduo Chen, Chong Liu, Yuliang Liu, Chao Yan, Mengmeng Li, Tengyu Liu, Wei Nie, Veli-Matti Kerminen, Tuukka Petäjä, Markku Kulmala, and Aijun Ding
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-1848,https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-1848, 2023
This preprint is open for discussion and under review for Atmospheric Chemistry and Physics (ACP).
Short summary
The variation in the particle number size distribution during the rainfall: wet scavenging and air mass changing
Guangdong Niu, Ximeng Qi, Liangduo Chen, Lian Xue, Shiyi Lai, Xin Huang, Jiaping Wang, Xuguang Chi, Wei Nie, Veli-Matti Kerminen, Tuukka Petäjä, Markku Kulmala, and Aijun Ding
Atmos. Chem. Phys., 23, 7521–7534, https://doi.org/10.5194/acp-23-7521-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-7521-2023, 2023
Short summary
Dynamics-based estimates of decline trend with fine temporal variations in China's PM2.5 emissions
Zhen Peng, Lili Lei, Zhe-Min Tan, Meigen Zhang, Aijun Ding, and Xingxia Kou
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-755,https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-755, 2023
Short summary
A dynamic ammonia emission model and the online coupling with WRF–Chem (WRF–SoilN–Chem v1.0): development and regional evaluation in China
Chuanhua Ren, Xin Huang, Tengyu Liu, Yu Song, Zhang Wen, Xuejun Liu, Aijun Ding, and Tong Zhu
Geosci. Model Dev., 16, 1641–1659, https://doi.org/10.5194/gmd-16-1641-2023,https://doi.org/10.5194/gmd-16-1641-2023, 2023
Short summary
Iodine oxoacids and their roles in sub-3 nanometer particle growth in polluted urban environments
Ying Zhang, Duzitian Li, Xu-Cheng He, Wei Nie, Chenjuan Deng, Runlong Cai, Yuliang Liu, Yishuo Guo, Chong Liu, Yiran Li, Liangduo Chen, Yuanyuan Li, Chenjie Hua, Tingyu Liu, Zongcheng Wang, Lei Wang, Tuukka Petäjä, Federico Bianchi, Ximeng Qi, Xuguang Chi, Pauli Paasonen, Yongchun Liu, Chao Yan, Jingkun Jiang, Aijun Ding, and Markku Kulmala
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-311,https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-311, 2023
This preprint is open for discussion and under review for Atmospheric Chemistry and Physics (ACP).
Short summary