Articles | Volume 22, issue 10
https://doi.org/10.5194/acp-22-6449-2022
https://doi.org/10.5194/acp-22-6449-2022
Measurement report
 | 
19 May 2022
Measurement report |  | 19 May 2022

Measurement report: Optical properties and sources of water-soluble brown carbon in Tianjin, North China – insights from organic molecular compositions

Junjun Deng, Hao Ma, Xinfeng Wang, Shujun Zhong, Zhimin Zhang, Jialei Zhu, Yanbing Fan, Wei Hu, Libin Wu, Xiaodong Li, Lujie Ren, Chandra Mouli Pavuluri, Xiaole Pan, Yele Sun, Zifa Wang, Kimitaka Kawamura, and Pingqing Fu

Related authors

Measurement report: Optical characterization, seasonality, and sources of brown carbon in fine aerosols from Tianjin, North China: year-round observations
Zhichao Dong, Chandra Mouli Pavuluri, Peisen Li, Zhanjie Xu, Junjun Deng, Xueyan Zhao, Xiaomai Zhao, Pingqing Fu, and Cong-Qiang Liu
Atmos. Chem. Phys., 24, 5887–5905, https://doi.org/10.5194/acp-24-5887-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-5887-2024, 2024
Short summary
Characteristics of bacterial and fungal communities and their associations with sugar compounds in atmospheric aerosols at a rural site in northern China
Mutong Niu, Shu Huang, Wei Hu, Yajie Wang, Wanyun Xu, Wan Wei, Qiang Zhang, Zihan Wang, Donghuan Zhang, Rui Jin, Libin Wu, Junjun Deng, Fangxia Shen, and Pingqing Fu
Biogeosciences, 20, 4915–4930, https://doi.org/10.5194/bg-20-4915-2023,https://doi.org/10.5194/bg-20-4915-2023, 2023
Short summary
Large differences of highly oxygenated organic molecules (HOMs) and low-volatile species in secondary organic aerosols (SOAs) formed from ozonolysis of β-pinene and limonene
Dandan Liu, Yun Zhang, Shujun Zhong, Shuang Chen, Qiaorong Xie, Donghuan Zhang, Qiang Zhang, Wei Hu, Junjun Deng, Libin Wu, Chao Ma, Haijie Tong, and Pingqing Fu
Atmos. Chem. Phys., 23, 8383–8402, https://doi.org/10.5194/acp-23-8383-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-8383-2023, 2023
Short summary
Impact of biogenic secondary organic aerosol (SOA) loading on the molecular composition of wintertime PM2.5 in urban Tianjin: an insight from Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry
Shujun Zhong, Shuang Chen, Junjun Deng, Yanbing Fan, Qiang Zhang, Qiaorong Xie, Yulin Qi, Wei Hu, Libin Wu, Xiaodong Li, Chandra Mouli Pavuluri, Jialei Zhu, Xin Wang, Di Liu, Xiaole Pan, Yele Sun, Zifa Wang, Yisheng Xu, Haijie Tong, Hang Su, Yafang Cheng, Kimitaka Kawamura, and Pingqing Fu
Atmos. Chem. Phys., 23, 2061–2077, https://doi.org/10.5194/acp-23-2061-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-2061-2023, 2023
Short summary
Source apportionment of black carbon aerosols from light absorption observation and source-oriented modeling: an implication in a coastal city in China
Junjun Deng, Hao Guo, Hongliang Zhang, Jialei Zhu, Xin Wang, and Pingqing Fu
Atmos. Chem. Phys., 20, 14419–14435, https://doi.org/10.5194/acp-20-14419-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-14419-2020, 2020
Short summary