Articles | Volume 18, issue 2
https://doi.org/10.5194/acp-18-1395-2018
https://doi.org/10.5194/acp-18-1395-2018
Research article
 | 
01 Feb 2018
Research article |  | 01 Feb 2018

Emission or atmospheric processes? An attempt to attribute the source of large bias of aerosols in eastern China simulated by global climate models

Tianyi Fan, Xiaohong Liu, Po-Lun Ma, Qiang Zhang, Zhanqing Li, Yiquan Jiang, Fang Zhang, Chuanfeng Zhao, Xin Yang, Fang Wu, and Yuying Wang

Related authors

Impact of Initialized Land Surface Temperature and Snowpack on Subseasonal to Seasonal Prediction Project, Phase I (LS4P-I): organization and experimental design
Yongkang Xue, Tandong Yao, Aaron A. Boone, Ismaila Diallo, Ye Liu, Xubin Zeng, William K. M. Lau, Shiori Sugimoto, Qi Tang, Xiaoduo Pan, Peter J. van Oevelen, Daniel Klocke, Myung-Seo Koo, Tomonori Sato, Zhaohui Lin, Yuhei Takaya, Constantin Ardilouze, Stefano Materia, Subodh K. Saha, Retish Senan, Tetsu Nakamura, Hailan Wang, Jing Yang, Hongliang Zhang, Mei Zhao, Xin-Zhong Liang, J. David Neelin, Frederic Vitart, Xin Li, Ping Zhao, Chunxiang Shi, Weidong Guo, Jianping Tang, Miao Yu, Yun Qian, Samuel S. P. Shen, Yang Zhang, Kun Yang, Ruby Leung, Yuan Qiu, Daniele Peano, Xin Qi, Yanling Zhan, Michael A. Brunke, Sin Chan Chou, Michael Ek, Tianyi Fan, Hong Guan, Hai Lin, Shunlin Liang, Helin Wei, Shaocheng Xie, Haoran Xu, Weiping Li, Xueli Shi, Paulo Nobre, Yan Pan, Yi Qin, Jeff Dozier, Craig R. Ferguson, Gianpaolo Balsamo, Qing Bao, Jinming Feng, Jinkyu Hong, Songyou Hong, Huilin Huang, Duoying Ji, Zhenming Ji, Shichang Kang, Yanluan Lin, Weiguang Liu, Ryan Muncaster, Patricia de Rosnay, Hiroshi G. Takahashi, Guiling Wang, Shuyu Wang, Weicai Wang, Xu Zhou, and Yuejian Zhu
Geosci. Model Dev., 14, 4465–4494, https://doi.org/10.5194/gmd-14-4465-2021,https://doi.org/10.5194/gmd-14-4465-2021, 2021
Short summary
Characterization of aerosol hygroscopicity, mixing state, and CCN activity at a suburban site in the central North China Plain
Yuying Wang, Zhanqing Li, Yingjie Zhang, Wei Du, Fang Zhang, Haobo Tan, Hanbing Xu, Tianyi Fan, Xiaoai Jin, Xinxin Fan, Zipeng Dong, Qiuyan Wang, and Yele Sun
Atmos. Chem. Phys., 18, 11739–11752, https://doi.org/10.5194/acp-18-11739-2018,https://doi.org/10.5194/acp-18-11739-2018, 2018
Short summary
Impacts of organic aerosols and its oxidation level on CCN activity from measurement at a suburban site in China
Fang Zhang, Zhanqing Li, Yanan Li, Yele Sun, Zhenzhu Wang, Ping Li, Li Sun, Pucai Wang, Maureen Cribb, Chuanfeng Zhao, Tianyi Fan, Xin Yang, and Qingqing Wang
Atmos. Chem. Phys., 16, 5413–5425, https://doi.org/10.5194/acp-16-5413-2016,https://doi.org/10.5194/acp-16-5413-2016, 2016

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Atmospheric Modelling and Data Analysis | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Physics (physical properties and processes)
Transported aerosols regulate the pre-monsoon rainfall over north-east India: a WRF-Chem modelling study
Neeldip Barman and Sharad Gokhale
Atmos. Chem. Phys., 23, 6197–6215, https://doi.org/10.5194/acp-23-6197-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-6197-2023, 2023
Short summary
Collision-sticking rates of acid–base clusters in the gas phase determined from atomistic simulation and a novel analytical interacting hard-sphere model
Huan Yang, Ivo Neefjes, Valtteri Tikkanen, Jakub Kubečka, Theo Kurtén, Hanna Vehkamäki, and Bernhard Reischl
Atmos. Chem. Phys., 23, 5993–6009, https://doi.org/10.5194/acp-23-5993-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-5993-2023, 2023
Short summary
Parameterization of size of organic and secondary inorganic aerosol for efficient representation of global aerosol optical properties
Haihui Zhu, Randall V. Martin, Betty Croft, Shixian Zhai, Chi Li, Liam Bindle, Jeffrey R. Pierce, Rachel Y.-W. Chang, Bruce E. Anderson, Luke D. Ziemba, Johnathan W. Hair, Richard A. Ferrare, Chris A. Hostetler, Inderjeet Singh, Deepangsu Chatterjee, Jose L. Jimenez, Pedro Campuzano-Jost, Benjamin A. Nault, Jack E. Dibb, Joshua S. Schwarz, and Andrew Weinheimer
Atmos. Chem. Phys., 23, 5023–5042, https://doi.org/10.5194/acp-23-5023-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-5023-2023, 2023
Short summary
Model-based insights into aerosol perturbation on pristine continental convective precipitation
Mengjiao Jiang, Yaoting Li, Weiji Hu, Yinshan Yang, Guy Brasseur, and Xi Zhao
Atmos. Chem. Phys., 23, 4545–4557, https://doi.org/10.5194/acp-23-4545-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-4545-2023, 2023
Short summary
The impact of using assimilated Aeolus wind data on regional WRF-Chem dust simulations
Pantelis Kiriakidis, Antonis Gkikas, Georgios Papangelis, Theodoros Christoudias, Jonilda Kushta, Emmanouil Proestakis, Anna Kampouri, Eleni Marinou, Eleni Drakaki, Angela Benedetti, Michael Rennie, Christian Retscher, Anne Grete Straume, Alexandru Dandocsi, Jean Sciare, and Vasilis Amiridis
Atmos. Chem. Phys., 23, 4391–4417, https://doi.org/10.5194/acp-23-4391-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-4391-2023, 2023
Short summary