Articles | Volume 21, issue 6
https://doi.org/10.5194/acp-21-4637-2021
https://doi.org/10.5194/acp-21-4637-2021
Research article
 | 
25 Mar 2021
Research article |  | 25 Mar 2021

Global methane budget and trend, 2010–2017: complementarity of inverse analyses using in situ (GLOBALVIEWplus CH4 ObsPack) and satellite (GOSAT) observations

Xiao Lu, Daniel J. Jacob, Yuzhong Zhang, Joannes D. Maasakkers, Melissa P. Sulprizio, Lu Shen, Zhen Qu, Tia R. Scarpelli, Hannah Nesser, Robert M. Yantosca, Jianxiong Sheng, Arlyn Andrews, Robert J. Parker, Hartmut Boesch, A. Anthony Bloom, and Shuang Ma

Related authors

Nighttime ozone in the lower boundary layer: insights from 3-year tower-based measurements in South China and regional air quality modeling
Guowen He, Cheng He, Haofan Wang, Xiao Lu, Chenglei Pei, Xiaonuan Qiu, Chenxi Liu, Yiming Wang, Nanxi Liu, Jinpu Zhang, Lei Lei, Yiming Liu, Haichao Wang, Tao Deng, Qi Fan, and Shaojia Fan
Atmos. Chem. Phys., 23, 13107–13124, https://doi.org/10.5194/acp-23-13107-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-13107-2023, 2023
Short summary
Measurement report: Nocturnal subsidence behind the cold front enhances surface particulate matter in the plain regions: observation from the mobile multi-lidar system
Yiming Wang, Haolin Wang, Yujie Qin, Xinqi Xu, Guowen He, Nanxi Liu, Shengjie Miao, Xiao Lu, Haichao Wang, and Shaojia Fan
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-2178,https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-2178, 2023
This preprint is open for discussion and under review for Atmospheric Chemistry and Physics (ACP).
Short summary
Measurement report: Assessing the Impacts of Emission Uncertainty on Aerosol Optical Properties and Radiative Forcing from Biomass Burning in Peninsular Southeast Asia
Yinbao Jin, Yiming Liu, Xiao Lu, Xiaoyang Chen, Ao Shen, Haofan Wang, Yinping Cui, Yifei Xu, Siting Li, Jian Liu, Ming Zhang, Yingying Ma, and Qi Fan
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-1650,https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-1650, 2023
Short summary
MEIAT-CMAQ v1.0: A Modular Emission Inventory Allocation Tool for Community Multiscale Air Quality Model Version 1.0
Haofan Wang, Jiaxin Qiu, Yiming Liu, Qi Fan, Xiao Lu, Yang Zhang, Kai Wu, Ao Shen, Yifei Xu, Yinbao Jin, Yuqi Zhu, Jiayin Sun, and Haolin Wang
EGUsphere, https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-1309,https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-1309, 2023
Preprint withdrawn
Short summary
Variation and trend of nitrate radical reactivity towards volatile organic compounds in Beijing, China
Hejun Hu, Haichao Wang, Keding Lu, Jie Wang, Zelong Zheng, Xuezhen Xu, Tianyu Zhai, Xiaorui Chen, Xiao Lu, Wenxing Fu, Xin Li, Limin Zeng, Min Hu, Yuanhang Zhang, and Shaojia Fan
Atmos. Chem. Phys., 23, 8211–8223, https://doi.org/10.5194/acp-23-8211-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-8211-2023, 2023
Short summary