Articles | Volume 13, issue 4
Atmos. Chem. Phys., 13, 2015–2029, 2013
https://doi.org/10.5194/acp-13-2015-2013
Atmos. Chem. Phys., 13, 2015–2029, 2013
https://doi.org/10.5194/acp-13-2015-2013

Research article 21 Feb 2013

Research article | 21 Feb 2013

Ambient black carbon particle hygroscopic properties controlled by mixing state and composition

D. Liu et al.

Related authors

Reduced volatility of aerosols from surface emission to the top of planetary boundary layer
Quan Liu, Dantong Liu, Yangzhou Wu, Kai Bi, Wenkang Gao, Ping Tian, Delong Zhao, Siyuan Li, Chenjie Yu, Yunfei Wu, Kang Hu, Shuo Ding, Qian Gao, Fei Wang, Hui He, Mengyu Huang, and Deping Ding
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2021-362,https://doi.org/10.5194/acp-2021-362, 2021
Preprint under review for ACP
Short summary
Physical and chemical properties of black carbon and organic matter from different sources using aerodynamic aerosol classification
Dawei Hu, M. Rami Alfarra, Kate Szpek, Justin M. Langridge, Michael Cotterell, Claire Belcher, Ian Rule, Zixia Liu, Chenjie Yu, Yunqi Shao, Aristeidis Voliotis, Mao Du, Brett Smith, Greg Smallwood, Prem Lobo, Dantong Liu, Jim M. Haywood, Hugh Coe, and James D. Allan
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2021-351,https://doi.org/10.5194/acp-2021-351, 2021
Preprint under review for ACP
Short summary
Effectiveness of emission control in reducing PM2.5 pollution in central China during winter haze episodes under various potential synoptic controls
Yingying Yan, Yue Zhou, Shaofei Kong, Jintai Lin, Jian Wu, Huang Zheng, Zexuan Zhang, Aili Song, Yongqing Bai, Zhang Ling, Dantong Liu, and Tianliang Zhao
Atmos. Chem. Phys., 21, 3143–3162, https://doi.org/10.5194/acp-21-3143-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-3143-2021, 2021
Short summary
Persistent residential burning-related primary organic particles during wintertime hazes in North China: insights into their aging and optical changes
Lei Liu, Jian Zhang, Yinxiao Zhang, Yuanyuan Wang, Liang Xu, Qi Yuan, Dantong Liu, Yele Sun, Pingqing Fu, Zongbo Shi, and Weijun Li
Atmos. Chem. Phys., 21, 2251–2265, https://doi.org/10.5194/acp-21-2251-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-2251-2021, 2021
Short summary
Optical and hygroscopic properties of black carbon influenced by particle microphysics at the top of the anthropogenically polluted boundary layer
Shuo Ding, Dantong Liu, Kang Hu, Delong Zhao, Ping Tian, Fei Wang, Ruijie Li, Yichen Chen, Hui He, Mengyu Huang, and Deping Ding
Atmos. Chem. Phys., 21, 681–694, https://doi.org/10.5194/acp-21-681-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-681-2021, 2021
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Physics (physical properties and processes)
The impact of aerosol size-dependent hygroscopicity and mixing state on the cloud condensation nuclei potential over the north-east Atlantic
Wei Xu, Kirsten N. Fossum, Jurgita Ovadnevaite, Chunshui Lin, Ru-Jin Huang, Colin O'Dowd, and Darius Ceburnis
Atmos. Chem. Phys., 21, 8655–8675, https://doi.org/10.5194/acp-21-8655-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-8655-2021, 2021
Short summary
Measurement report: Strong light absorption induced by aged biomass burning black carbon over the southeastern Tibetan Plateau in pre-monsoon season
Tianyi Tan, Min Hu, Zhuofei Du, Gang Zhao, Dongjie Shang, Jing Zheng, Yanhong Qin, Mengren Li, Yusheng Wu, Limin Zeng, Song Guo, and Zhijun Wu
Atmos. Chem. Phys., 21, 8499–8510, https://doi.org/10.5194/acp-21-8499-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-8499-2021, 2021
Short summary
The important roles of surface tension and growth rate in the contribution of new particle formation (NPF) to cloud condensation nuclei (CCN) number concentration: evidence from field measurements in southern China
Mingfu Cai, Baoling Liang, Qibin Sun, Li Liu, Bin Yuan, Min Shao, Shan Huang, Yuwen Peng, Zelong Wang, Haobo Tan, Fei Li, Hanbin Xu, Duohong Chen, and Jun Zhao
Atmos. Chem. Phys., 21, 8575–8592, https://doi.org/10.5194/acp-21-8575-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-8575-2021, 2021
Short summary
Aerosol particle formation in the upper residual layer
Janne Lampilahti, Katri Leino, Antti Manninen, Pyry Poutanen, Anna Franck, Maija Peltola, Paula Hietala, Lisa Beck, Lubna Dada, Lauriane Quéléver, Ronja Öhrnberg, Ying Zhou, Madeleine Ekblom, Ville Vakkari, Sergej Zilitinkevich, Veli-Matti Kerminen, Tuukka Petäjä, and Markku Kulmala
Atmos. Chem. Phys., 21, 7901–7915, https://doi.org/10.5194/acp-21-7901-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-7901-2021, 2021
Short summary
Secondary aerosol formation alters CCN activity in the North China Plain
Jiangchuan Tao, Ye Kuang, Nan Ma, Juan Hong, Yele Sun, Wanyun Xu, Yanyan Zhang, Yao He, Qingwei Luo, Linhong Xie, Hang Su, and Yafang Cheng
Atmos. Chem. Phys., 21, 7409–7427, https://doi.org/10.5194/acp-21-7409-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-7409-2021, 2021
Short summary