Articles | Volume 19, issue 19
https://doi.org/10.5194/acp-19-12195-2019
https://doi.org/10.5194/acp-19-12195-2019
Research article
 | 
02 Oct 2019
Research article |  | 02 Oct 2019

Substantial ozone enhancement over the North China Plain from increased biogenic emissions due to heat waves and land cover in summer 2017

Mingchen Ma, Yang Gao, Yuhang Wang, Shaoqing Zhang, L. Ruby Leung, Cheng Liu, Shuxiao Wang, Bin Zhao, Xing Chang, Hang Su, Tianqi Zhang, Lifang Sheng, Xiaohong Yao, and Huiwang Gao

Related authors

Emission trends of air pollutants and CO2 in China from 2005 to 2021
Shengyue Li, Shuxiao Wang, Qingru Wu, Yanning Zhang, Daiwei Ouyang, Haotian Zheng, Licong Han, Xionghui Qiu, Yifan Wen, Min Liu, Yueqi Jiang, Dejia Yin, Kaiyun Liu, Bin Zhao, Shaojun Zhang, Ye Wu, and Jiming Hao
Earth Syst. Sci. Data, 15, 2279–2294, https://doi.org/10.5194/essd-15-2279-2023,https://doi.org/10.5194/essd-15-2279-2023, 2023
Short summary
A multiple-charging correction algorithm for a broad-supersaturation scanning cloud condensation nuclei (BS2-CCN) system
Najin Kim, Hang Su, Nan Ma, Ulrich Pöschl, and Yafang Cheng
Atmos. Meas. Tech., 16, 2771–2780, https://doi.org/10.5194/amt-16-2771-2023,https://doi.org/10.5194/amt-16-2771-2023, 2023
Short summary
Technical descriptions of the experimental dynamical downscaling simulations over North America by the CAM–MPAS variable-resolution model
Koichi Sakaguchi, L. Ruby Leung, Colin M. Zarzycki, Jihyeon Jang, Seth McGinnis, Bryce E. Harrop, William C. Skamarock, Andrew Gettelman, Chun Zhao, William J. Gutowski, Stephen Leak, and Linda Mearns
Geosci. Model Dev., 16, 3029–3081, https://doi.org/10.5194/gmd-16-3029-2023,https://doi.org/10.5194/gmd-16-3029-2023, 2023
Short summary
A new insight into the vertical differences in NO2 heterogeneous reaction to produce HONO over inland and marginal seas
Chengzhi Xing, Shiqi Xu, Yuhang Song, Cheng Liu, Yuhan Liu, Keding Lu, Wei Tan, Chengxin Zhang, Qihou Hu, Shanshan Wang, Hongyu Wu, and Hua Lin
Atmos. Chem. Phys., 23, 5815–5834, https://doi.org/10.5194/acp-23-5815-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-5815-2023, 2023
Short summary
PyFLEXTRKR: a flexible feature tracking Python software for convective cloud analysis
Zhe Feng, Joseph Hardin, Hannah C. Barnes, Jianfeng Li, L. Ruby Leung, Adam Varble, and Zhixiao Zhang
Geosci. Model Dev., 16, 2753–2776, https://doi.org/10.5194/gmd-16-2753-2023,https://doi.org/10.5194/gmd-16-2753-2023, 2023
Short summary