Articles | Volume 18, issue 10
Atmos. Chem. Phys., 18, 7423–7438, 2018
https://doi.org/10.5194/acp-18-7423-2018
Atmos. Chem. Phys., 18, 7423–7438, 2018
https://doi.org/10.5194/acp-18-7423-2018

Research article 28 May 2018

Research article | 28 May 2018

Fine-particle pH for Beijing winter haze as inferred from different thermodynamic equilibrium models

Shaojie Song et al.

Related authors

Aerosol acidity and liquid water content regulate the dry deposition of inorganic reactive nitrogen
Athanasios Nenes, Spyros N. Pandis, Maria Kanakidou, Armistead G. Russell, Shaojie Song, Petros Vasilakos, and Rodney J. Weber
Atmos. Chem. Phys., 21, 6023–6033, https://doi.org/10.5194/acp-21-6023-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-6023-2021, 2021
Short summary
Sensitivity of modeled Indian monsoon to Chinese and Indian aerosol emissions
Peter Sherman, Meng Gao, Shaojie Song, Alex T. Archibald, Nathan Luke Abraham, Jean-François Lamarque, Drew Shindell, Gregory Faluvegi, and Michael B. McElroy
Atmos. Chem. Phys., 21, 3593–3605, https://doi.org/10.5194/acp-21-3593-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-3593-2021, 2021
Short summary
Global modeling of heterogeneous hydroxymethanesulfonate chemistry
Shaojie Song, Tao Ma, Yuzhong Zhang, Lu Shen, Pengfei Liu, Ke Li, Shixian Zhai, Haotian Zheng, Meng Gao, Jonathan M. Moch, Fengkui Duan, Kebin He, and Michael B. McElroy
Atmos. Chem. Phys., 21, 457–481, https://doi.org/10.5194/acp-21-457-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-457-2021, 2021
Short summary
An interlaboratory comparison of aerosol inorganic ion measurements by ion chromatography: implications for aerosol pH estimate
Jingsha Xu, Shaojie Song, Roy M. Harrison, Congbo Song, Lianfang Wei, Qiang Zhang, Yele Sun, Lu Lei, Chao Zhang, Xiaohong Yao, Dihui Chen, Weijun Li, Miaomiao Wu, Hezhong Tian, Lining Luo, Shengrui Tong, Weiran Li, Junling Wang, Guoliang Shi, Yanqi Huangfu, Yingze Tian, Baozhu Ge, Shaoli Su, Chao Peng, Yang Chen, Fumo Yang, Aleksandra Mihajlidi-Zelić, Dragana Đorđević, Stefan J. Swift, Imogen Andrews, Jacqueline F. Hamilton, Ye Sun, Agung Kramawijaya, Jinxiu Han, Supattarachai Saksakulkrai, Clarissa Baldo, Siqi Hou, Feixue Zheng, Kaspar R. Daellenbach, Chao Yan, Yongchun Liu, Markku Kulmala, Pingqing Fu, and Zongbo Shi
Atmos. Meas. Tech., 13, 6325–6341, https://doi.org/10.5194/amt-13-6325-2020,https://doi.org/10.5194/amt-13-6325-2020, 2020
Short summary
Contribution of hydroxymethanesulfonate (HMS) to severe winter haze in the North China Plain
Tao Ma, Hiroshi Furutani, Fengkui Duan, Takashi Kimoto, Jingkun Jiang, Qiang Zhang, Xiaobin Xu, Ying Wang, Jian Gao, Guannan Geng, Meng Li, Shaojie Song, Yongliang Ma, Fei Che, Jie Wang, Lidan Zhu, Tao Huang, Michisato Toyoda, and Kebin He
Atmos. Chem. Phys., 20, 5887–5897, https://doi.org/10.5194/acp-20-5887-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-5887-2020, 2020
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Atmospheric Modelling | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Exploring the sensitivity of atmospheric nitrate concentrations to nitric acid uptake rate using the Met Office's Unified Model
Anthony C. Jones, Adrian Hill, Samuel Remy, N. Luke Abraham, Mohit Dalvi, Catherine Hardacre, Alan J. Hewitt, Ben Johnson, Jane P. Mulcahy, and Steven T. Turnock
Atmos. Chem. Phys., 21, 15901–15927, https://doi.org/10.5194/acp-21-15901-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-15901-2021, 2021
Short summary
Improving the representation of HONO chemistry in CMAQ and examining its impact on haze over China
Shuping Zhang, Golam Sarwar, Jia Xing, Biwu Chu, Chaoyang Xue, Arunachalam Sarav, Dian Ding, Haotian Zheng, Yujing Mu, Fengkui Duan, Tao Ma, and Hong He
Atmos. Chem. Phys., 21, 15809–15826, https://doi.org/10.5194/acp-21-15809-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-15809-2021, 2021
Short summary
How alkaline compounds control atmospheric aerosol particle acidity
Vlassis A. Karydis, Alexandra P. Tsimpidi, Andrea Pozzer, and Jos Lelieveld
Atmos. Chem. Phys., 21, 14983–15001, https://doi.org/10.5194/acp-21-14983-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-14983-2021, 2021
Short summary
Aerosol transport pathways and source attribution in China during the COVID-19 outbreak
Lili Ren, Yang Yang, Hailong Wang, Pinya Wang, Lei Chen, Jia Zhu, and Hong Liao
Atmos. Chem. Phys., 21, 15431–15445, https://doi.org/10.5194/acp-21-15431-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-15431-2021, 2021
Short summary
Nonlinear responses of particulate nitrate to NOx emission controls in the megalopolises of China
Mengmeng Li, Zihan Zhang, Quan Yao, Tijian Wang, Min Xie, Shu Li, Bingliang Zhuang, and Yong Han
Atmos. Chem. Phys., 21, 15135–15152, https://doi.org/10.5194/acp-21-15135-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-15135-2021, 2021
Short summary

Cited articles

Battaglia, M. A., Douglas, S., and Hennigan, C. J.: Effect of the urban heat island on aerosol pH, Environ. Sci. Technol., 51, 13095–13103, https://doi.org/10.1021/acs.est.7b02786, 2017.
Bian, Y. X., Zhao, C. S., Ma, N., Chen, J., and Xu, W. Y.: A study of aerosol liquid water content based on hygroscopicity measurements at high relative humidity in the North China Plain, Atmos. Chem. Phys., 14, 6417–6426, https://doi.org/10.5194/acp-14-6417-2014, 2014.
Bougiatioti, A., Nikolaou, P., Stavroulas, I., Kouvarakis, G., Weber, R., Nenes, A., Kanakidou, M., and Mihalopoulos, N.: Particle water and pH in the eastern Mediterranean: source variability and implications for nutrient availability, Atmos. Chem. Phys., 16, 4579–4591, https://doi.org/10.5194/acp-16-4579-2016, 2016.
Box, M. A. and Box, G. P.: Physics of radiation and climate, Crc Press, Boca Raton, Florida, 2015.