Articles | Volume 20, issue 17
Atmos. Chem. Phys., 20, 10331–10350, 2020
https://doi.org/10.5194/acp-20-10331-2020
Atmos. Chem. Phys., 20, 10331–10350, 2020
https://doi.org/10.5194/acp-20-10331-2020
Research article
07 Sep 2020
Research article | 07 Sep 2020

Vertical distribution of particle-phase dicarboxylic acids, oxoacids and α-dicarbonyls in the urban boundary layer based on the 325 m tower in Beijing

Wanyu Zhao et al.

Related authors

Measurement report: Vertical distribution of biogenic and anthropogenic secondary organic aerosols in the urban boundary layer over Beijing during late summer
Hong Ren, Wei Hu, Lianfang Wei, Siyao Yue, Jian Zhao, Linjie Li, Libin Wu, Wanyu Zhao, Lujie Ren, Mingjie Kang, Qiaorong Xie, Sihui Su, Xiaole Pan, Zifa Wang, Yele Sun, Kimitaka Kawamura, and Pingqing Fu
Atmos. Chem. Phys., 21, 12949–12963, https://doi.org/10.5194/acp-21-12949-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-12949-2021, 2021
Short summary
Increase of nitrooxy organosulfates in firework-related urban aerosols during Chinese New Year's Eve
Qiaorong Xie, Sihui Su, Jing Chen, Yuqing Dai, Siyao Yue, Hang Su, Haijie Tong, Wanyu Zhao, Lujie Ren, Yisheng Xu, Dong Cao, Ying Li, Yele Sun, Zifa Wang, Cong-Qiang Liu, Kimitaka Kawamura, Guibin Jiang, Yafang Cheng, and Pingqing Fu
Atmos. Chem. Phys., 21, 11453–11465, https://doi.org/10.5194/acp-21-11453-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-11453-2021, 2021
Short summary
Molecular and spatial distributions of dicarboxylic acids, oxocarboxylic acids, and α-dicarbonyls in marine aerosols from the South China Sea to the eastern Indian Ocean
Jing Yang, Wanyu Zhao, Lianfang Wei, Qiang Zhang, Yue Zhao, Wei Hu, Libin Wu, Xiaodong Li, Chandra Mouli Pavuluri, Xiaole Pan, Yele Sun, Zifa Wang, Cong-Qiang Liu, Kimitaka Kawamura, and Pingqing Fu
Atmos. Chem. Phys., 20, 6841–6860, https://doi.org/10.5194/acp-20-6841-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-6841-2020, 2020
Short summary
Molecular characterization of firework-related urban aerosols using Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry
Qiaorong Xie, Sihui Su, Shuang Chen, Yisheng Xu, Dong Cao, Jing Chen, Lujie Ren, Siyao Yue, Wanyu Zhao, Yele Sun, Zifa Wang, Haijie Tong, Hang Su, Yafang Cheng, Kimitaka Kawamura, Guibin Jiang, Cong-Qiang Liu, and Pingqing Fu
Atmos. Chem. Phys., 20, 6803–6820, https://doi.org/10.5194/acp-20-6803-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-6803-2020, 2020
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
PM10 variation, composition, and source analysis in Tuscany (Italy) following the COVID-19 lockdown restrictions
Fabio Giardi, Silvia Nava, Giulia Calzolai, Giulia Pazzi, Massimo Chiari, Andrea Faggi, Bianca Patrizia Andreini, Chiara Collaveri, Elena Franchi, Guido Nincheri, Alessandra Amore, Silvia Becagli, Mirko Severi, Rita Traversi, and Franco Lucarelli
Atmos. Chem. Phys., 22, 9987–10005, https://doi.org/10.5194/acp-22-9987-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-9987-2022, 2022
Short summary
Emissions of organic compounds from western US wildfires and their near-fire transformations
Yutong Liang, Christos Stamatis, Edward C. Fortner, Rebecca A. Wernis, Paul Van Rooy, Francesca Majluf, Tara I. Yacovitch, Conner Daube, Scott C. Herndon, Nathan M. Kreisberg, Kelley C. Barsanti, and Allen H. Goldstein
Atmos. Chem. Phys., 22, 9877–9893, https://doi.org/10.5194/acp-22-9877-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-9877-2022, 2022
Short summary
A comprehensive study about the in-cloud processing of nitrate through coupled measurements of individual cloud residuals and cloud water
Guohua Zhang, Xiaodong Hu, Wei Sun, Yuxiang Yang, Ziyong Guo, Yuzhen Fu, Haichao Wang, Shengzhen Zhou, Lei Li, Mingjin Tang, Zongbo Shi, Duohong Chen, Xinhui Bi, and Xinming Wang
Atmos. Chem. Phys., 22, 9571–9582, https://doi.org/10.5194/acp-22-9571-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-9571-2022, 2022
Short summary
Iron (Fe) speciation in size-fractionated aerosol particles in the Pacific Ocean: The role of organic complexation of Fe with humic-like substances in controlling Fe solubility
Kohei Sakata, Minako Kurisu, Yasuo Takeichi, Aya Sakaguchi, Hiroshi Tanimoto, Yusuke Tamenori, Atsushi Matsuki, and Yoshio Takahashi
Atmos. Chem. Phys., 22, 9461–9482, https://doi.org/10.5194/acp-22-9461-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-9461-2022, 2022
Short summary
Measurement report: On the contribution of long-distance transport to the secondary aerosol formation and aging
Haobin Zhong, Ru-Jin Huang, Chunshui Lin, Wei Xu, Jing Duan, Yifang Gu, Wei Huang, Haiyan Ni, Chongshu Zhu, Yan You, Yunfei Wu, Renjian Zhang, Jurgita Ovadnevaite, Darius Ceburnis, and Colin D. O'Dowd
Atmos. Chem. Phys., 22, 9513–9524, https://doi.org/10.5194/acp-22-9513-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-9513-2022, 2022
Short summary