Articles | Volume 20, issue 17
https://doi.org/10.5194/acp-20-10331-2020
https://doi.org/10.5194/acp-20-10331-2020
Research article
 | 
07 Sep 2020
Research article |  | 07 Sep 2020

Vertical distribution of particle-phase dicarboxylic acids, oxoacids and α-dicarbonyls in the urban boundary layer based on the 325 m tower in Beijing

Wanyu Zhao, Hong Ren, Kimitaka Kawamura, Huiyun Du, Xueshun Chen, Siyao Yue, Qiaorong Xie, Lianfang Wei, Ping Li, Xin Zeng, Shaofei Kong, Yele Sun, Zifa Wang, and Pingqing Fu

Related authors

Measurement report: Vertical distribution of biogenic and anthropogenic secondary organic aerosols in the urban boundary layer over Beijing during late summer
Hong Ren, Wei Hu, Lianfang Wei, Siyao Yue, Jian Zhao, Linjie Li, Libin Wu, Wanyu Zhao, Lujie Ren, Mingjie Kang, Qiaorong Xie, Sihui Su, Xiaole Pan, Zifa Wang, Yele Sun, Kimitaka Kawamura, and Pingqing Fu
Atmos. Chem. Phys., 21, 12949–12963, https://doi.org/10.5194/acp-21-12949-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-12949-2021, 2021
Short summary
Increase of nitrooxy organosulfates in firework-related urban aerosols during Chinese New Year's Eve
Qiaorong Xie, Sihui Su, Jing Chen, Yuqing Dai, Siyao Yue, Hang Su, Haijie Tong, Wanyu Zhao, Lujie Ren, Yisheng Xu, Dong Cao, Ying Li, Yele Sun, Zifa Wang, Cong-Qiang Liu, Kimitaka Kawamura, Guibin Jiang, Yafang Cheng, and Pingqing Fu
Atmos. Chem. Phys., 21, 11453–11465, https://doi.org/10.5194/acp-21-11453-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-11453-2021, 2021
Short summary
Molecular and spatial distributions of dicarboxylic acids, oxocarboxylic acids, and α-dicarbonyls in marine aerosols from the South China Sea to the eastern Indian Ocean
Jing Yang, Wanyu Zhao, Lianfang Wei, Qiang Zhang, Yue Zhao, Wei Hu, Libin Wu, Xiaodong Li, Chandra Mouli Pavuluri, Xiaole Pan, Yele Sun, Zifa Wang, Cong-Qiang Liu, Kimitaka Kawamura, and Pingqing Fu
Atmos. Chem. Phys., 20, 6841–6860, https://doi.org/10.5194/acp-20-6841-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-6841-2020, 2020
Short summary
Molecular characterization of firework-related urban aerosols using Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry
Qiaorong Xie, Sihui Su, Shuang Chen, Yisheng Xu, Dong Cao, Jing Chen, Lujie Ren, Siyao Yue, Wanyu Zhao, Yele Sun, Zifa Wang, Haijie Tong, Hang Su, Yafang Cheng, Kimitaka Kawamura, Guibin Jiang, Cong-Qiang Liu, and Pingqing Fu
Atmos. Chem. Phys., 20, 6803–6820, https://doi.org/10.5194/acp-20-6803-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-6803-2020, 2020
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Unambiguous identification of N-containing oxygenated organic molecules using a chemical-ionization Orbitrap (CI-Orbitrap) in an eastern Chinese megacity
Yiqun Lu, Yingge Ma, Dan Dan Huang, Shengrong Lou, Sheng'ao Jing, Yaqin Gao, Hongli Wang, Yanjun Zhang, Hui Chen, Yunhua Chang, Naiqiang Yan, Jianmin Chen, Christian George, Matthieu Riva, and Cheng Huang
Atmos. Chem. Phys., 23, 3233–3245, https://doi.org/10.5194/acp-23-3233-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-3233-2023, 2023
Short summary
Estimating hub-height wind speed based on a machine learning algorithm: implications for wind energy assessment
Boming Liu, Xin Ma, Jianping Guo, Hui Li, Shikuan Jin, Yingying Ma, and Wei Gong
Atmos. Chem. Phys., 23, 3181–3193, https://doi.org/10.5194/acp-23-3181-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-3181-2023, 2023
Short summary
Characteristics and degradation of organic aerosols from cooking sources based on hourly observations of organic molecular markers in urban environments
Rui Li, Kun Zhang, Qing Li, Liumei Yang, Shunyao Wang, Zhiqiang Liu, Xiaojuan Zhang, Hui Chen, Yanan Yi, Jialiang Feng, Qiongqiong Wang, Ling Huang, Wu Wang, Yangjun Wang, Jian Zhen Yu, and Li Li
Atmos. Chem. Phys., 23, 3065–3081, https://doi.org/10.5194/acp-23-3065-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-3065-2023, 2023
Short summary
Characteristics of particulate-bound n-alkanes indicating sources of PM2.5 in Beijing, China
Jiyuan Yang, Guoyang Lei, Chang Liu, Yutong Wu, Kai Hu, Jinfeng Zhu, Junsong Bao, Weili Lin, and Jun Jin
Atmos. Chem. Phys., 23, 3015–3029, https://doi.org/10.5194/acp-23-3015-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-3015-2023, 2023
Short summary
Characterization of volatile organic compounds and submicron organic aerosol in a traffic environment
Sanna Saarikoski, Heidi Hellén, Arnaud P. Praplan, Simon Schallhart, Petri Clusius, Jarkko V. Niemi, Anu Kousa, Toni Tykkä, Rostislav Kouznetsov, Minna Aurela, Laura Salo, Topi Rönkkö, Luis M. F. Barreira, Liisa Pirjola, and Hilkka Timonen
Atmos. Chem. Phys., 23, 2963–2982, https://doi.org/10.5194/acp-23-2963-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-2963-2023, 2023
Short summary