Articles | Volume 19, issue 14
Atmos. Chem. Phys., 19, 9413–9429, 2019
https://doi.org/10.5194/acp-19-9413-2019
Atmos. Chem. Phys., 19, 9413–9429, 2019
https://doi.org/10.5194/acp-19-9413-2019
Research article
23 Jul 2019
Research article | 23 Jul 2019

The impact of aerosols on photolysis frequencies and ozone production in Beijing during the 4-year period 2012–2015

Wenjie Wang et al.

Related authors

Measurement report: Important contributions of oxygenated compounds to emissions and chemistry of volatile organic compounds in urban air
Caihong Wu, Chaomin Wang, Sihang Wang, Wenjie Wang, Bin Yuan, Jipeng Qi, Baolin Wang, Hongli Wang, Chen Wang, Wei Song, Xinming Wang, Weiwei Hu, Shengrong Lou, Chenshuo Ye, Yuwen Peng, Zelong Wang, Yibo Huangfu, Yan Xie, Manni Zhu, Junyu Zheng, Xuemei Wang, Bin Jiang, Zhanyi Zhang, and Min Shao
Atmos. Chem. Phys., 20, 14769–14785, https://doi.org/10.5194/acp-20-14769-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-14769-2020, 2020
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Measurement report: Optical properties and sources of water-soluble brown carbon in Tianjin, North China – insights from organic molecular compositions
Junjun Deng, Hao Ma, Xinfeng Wang, Shujun Zhong, Zhimin Zhang, Jialei Zhu, Yanbing Fan, Wei Hu, Libin Wu, Xiaodong Li, Lujie Ren, Chandra Mouli Pavuluri, Xiaole Pan, Yele Sun, Zifa Wang, Kimitaka Kawamura, and Pingqing Fu
Atmos. Chem. Phys., 22, 6449–6470, https://doi.org/10.5194/acp-22-6449-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-6449-2022, 2022
Short summary
Trends in secondary inorganic aerosol pollution in China and its responses to emission controls of precursors in wintertime
Fanlei Meng, Yibo Zhang, Jiahui Kang, Mathew R. Heal, Stefan Reis, Mengru Wang, Lei Liu, Kai Wang, Shaocai Yu, Pengfei Li, Jing Wei, Yong Hou, Ying Zhang, Xuejun Liu, Zhenling Cui, Wen Xu, and Fusuo Zhang
Atmos. Chem. Phys., 22, 6291–6308, https://doi.org/10.5194/acp-22-6291-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-6291-2022, 2022
Short summary
Measurement report: Source apportionment of carbonaceous aerosol using dual-carbon isotopes (13C and 14C) and levoglucosan in three northern Chinese cities during 2018–2019
Huiyizhe Zhao, Zhenchuan Niu, Weijian Zhou, Sen Wang, Xue Feng, Shugang Wu, Xuefeng Lu, and Hua Du
Atmos. Chem. Phys., 22, 6255–6274, https://doi.org/10.5194/acp-22-6255-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-6255-2022, 2022
Short summary
Chemically speciated mass size distribution, particle density, shape and origin of non-refractory PM1 measured at a rural background site in central Europe
Petra Pokorná, Naděžda Zíková, Petr Vodička, Radek Lhotka, Saliou Mbengue, Adéla Holubová Šmejkalová, Véronique Riffault, Jakub Ondráček, Jaroslav Schwarz, and Vladimír Ždímal
Atmos. Chem. Phys., 22, 5829–5858, https://doi.org/10.5194/acp-22-5829-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-5829-2022, 2022
Short summary
Offline analysis of the chemical composition and hygroscopicity of submicrometer aerosol at an Asian outflow receptor site and comparison with online measurements
Yange Deng, Hiroaki Fujinari, Hikari Yai, Kojiro Shimada, Yuzo Miyazaki, Eri Tachibana, Dhananjay K. Deshmukh, Kimitaka Kawamura, Tomoki Nakayama, Shiori Tatsuta, Mingfu Cai, Hanbing Xu, Fei Li, Haobo Tan, Sho Ohata, Yutaka Kondo, Akinori Takami, Shiro Hatakeyama, and Michihiro Mochida
Atmos. Chem. Phys., 22, 5515–5533, https://doi.org/10.5194/acp-22-5515-2022,https://doi.org/10.5194/acp-22-5515-2022, 2022
Short summary

Cited articles

Bais, A. F., Kazantzidis, A., Kazadzis, S., Balis, D. S., Zerefos, C. S., and Meleti, C.: Deriving an effective aerosol single scattering albedo from spectral surface UV irradiance measurements, Atmos. Environ., 39, 1093–1102, https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2004.09.080, 2005. 
Casasanta, G., di Sarra, A., Meloni, D., Monteleone, F., Pace, G., Piacentino, S., and Sferlazzo, D.: Large aerosol effects on ozone photolysis in the Mediterranean, Atmos. Environ., 45, 3937–3943, https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2011.04.065, 2011. 
Castro, T., Madronich, S., Rivale, S., Muhlia, A., and Mar, B.: The influence of aerosols on photochemical smog in Mexico City, Atmos. Environ., 35, 1765–1772, https://doi.org/10.1016/S1352-2310(00)00449-0, 2001. 
Chang, D., Song, Y., and Liu, B.: Visibility trends in six megacities in China 1973–2007, Atmos. Res., 94, 161-167, https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2009.05.006, 2009. 
Download
Short summary
We quantitatively evaluated the relationship between photolysis frequencies and AOD based on 4 years of observational data in Beijing. This study concludes that the influence of aerosol on photolysis frequencies and thus on the rate of oxidation of VOCs and NOx to ozone is important for determining the atmospheric effects of controlling the precursor emissions of these two important air pollutants (aerosols and ozone).
Altmetrics
Final-revised paper
Preprint