Articles | Volume 21, issue 17
Atmos. Chem. Phys., 21, 12949–12963, 2021
https://doi.org/10.5194/acp-21-12949-2021
Atmos. Chem. Phys., 21, 12949–12963, 2021
https://doi.org/10.5194/acp-21-12949-2021

Measurement report 01 Sep 2021

Measurement report | 01 Sep 2021

Measurement report: Vertical distribution of biogenic and anthropogenic secondary organic aerosols in the urban boundary layer over Beijing during late summer

Hong Ren et al.

Related authors

Vertical distribution of particle-phase dicarboxylic acids, oxoacids and α-dicarbonyls in the urban boundary layer based on the 325 m tower in Beijing
Wanyu Zhao, Hong Ren, Kimitaka Kawamura, Huiyun Du, Xueshun Chen, Siyao Yue, Qiaorong Xie, Lianfang Wei, Ping Li, Xin Zeng, Shaofei Kong, Yele Sun, Zifa Wang, and Pingqing Fu
Atmos. Chem. Phys., 20, 10331–10350, https://doi.org/10.5194/acp-20-10331-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-10331-2020, 2020
Short summary
Molecular markers of biomass burning and primary biological aerosols in urban Beijing: size distribution and seasonal variation
Shaofeng Xu, Lujie Ren, Yunchao Lang, Shengjie Hou, Hong Ren, Lianfang Wei, Libin Wu, Junjun Deng, Wei Hu, Xiaole Pan, Yele Sun, Zifa Wang, Hang Su, Yafang Cheng, and Pingqing Fu
Atmos. Chem. Phys., 20, 3623–3644, https://doi.org/10.5194/acp-20-3623-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-3623-2020, 2020
Short summary
Large contributions of biogenic and anthropogenic sources to fine organic aerosols in Tianjin, North China
Yanbing Fan, Cong-Qiang Liu, Linjie Li, Lujie Ren, Hong Ren, Zhimin Zhang, Qinkai Li, Shuang Wang, Wei Hu, Junjun Deng, Libin Wu, Shujun Zhong, Yue Zhao, Chandra Mouli Pavuluri, Xiaodong Li, Xiaole Pan, Yele Sun, Zifa Wang, Kimitaka Kawamura, Zongbo Shi, and Pingqing Fu
Atmos. Chem. Phys., 20, 117–137, https://doi.org/10.5194/acp-20-117-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-117-2020, 2020
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Dramatic changes in Harbin aerosol during 2018–2020: the roles of open burning policy and secondary aerosol formation
Yuan Cheng, Qin-qin Yu, Jiu-meng Liu, Xu-bing Cao, Ying-jie Zhong, Zhen-yu Du, Lin-lin Liang, Guan-nan Geng, Wan-li Ma, Hong Qi, Qiang Zhang, and Ke-bin He
Atmos. Chem. Phys., 21, 15199–15211, https://doi.org/10.5194/acp-21-15199-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-15199-2021, 2021
Short summary
Time-dependent source apportionment of submicron organic aerosol for a rural site in an alpine valley using a rolling positive matrix factorisation (PMF) window
Gang Chen, Yulia Sosedova, Francesco Canonaco, Roman Fröhlich, Anna Tobler, Athanasia Vlachou, Kaspar R. Daellenbach, Carlo Bozzetti, Christoph Hueglin, Peter Graf, Urs Baltensperger, Jay G. Slowik, Imad El Haddad, and André S. H. Prévôt
Atmos. Chem. Phys., 21, 15081–15101, https://doi.org/10.5194/acp-21-15081-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-15081-2021, 2021
Short summary
Characterization of non-refractory (NR) PM1 and source apportionment of organic aerosol in Kraków, Poland
Anna K. Tobler, Alicja Skiba, Francesco Canonaco, Griša Močnik, Pragati Rai, Gang Chen, Jakub Bartyzel, Miroslaw Zimnoch, Katarzyna Styszko, Jaroslaw Nęcki, Markus Furger, Kazimierz Różański, Urs Baltensperger, Jay G. Slowik, and Andre S. H. Prevot
Atmos. Chem. Phys., 21, 14893–14906, https://doi.org/10.5194/acp-21-14893-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-14893-2021, 2021
Short summary
Sources of black carbon at residential and traffic environments obtained by two source apportionment methods
Sanna Saarikoski, Jarkko V. Niemi, Minna Aurela, Liisa Pirjola, Anu Kousa, Topi Rönkkö, and Hilkka Timonen
Atmos. Chem. Phys., 21, 14851–14869, https://doi.org/10.5194/acp-21-14851-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-14851-2021, 2021
Short summary
Reduced volatility of aerosols from surface emissions to the top of the planetary boundary layer
Quan Liu, Dantong Liu, Yangzhou Wu, Kai Bi, Wenkang Gao, Ping Tian, Delong Zhao, Siyuan Li, Chenjie Yu, Guiqian Tang, Yunfei Wu, Kang Hu, Shuo Ding, Qian Gao, Fei Wang, Shaofei Kong, Hui He, Mengyu Huang, and Deping Ding
Atmos. Chem. Phys., 21, 14749–14760, https://doi.org/10.5194/acp-21-14749-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-14749-2021, 2021
Short summary