Articles | Volume 20, issue 11
Atmos. Chem. Phys., 20, 6841–6860, 2020
https://doi.org/10.5194/acp-20-6841-2020
Atmos. Chem. Phys., 20, 6841–6860, 2020
https://doi.org/10.5194/acp-20-6841-2020

Research article 10 Jun 2020

Research article | 10 Jun 2020

Molecular and spatial distributions of dicarboxylic acids, oxocarboxylic acids, and α-dicarbonyls in marine aerosols from the South China Sea to the eastern Indian Ocean

Jing Yang et al.

Related authors

Inter-annual variations of wet deposition in Beijing from 2014–2017: implications of below-cloud scavenging of inorganic aerosols
Baozhu Ge, Danhui Xu, Oliver Wild, Xuefeng Yao, Junhua Wang, Xueshun Chen, Qixin Tan, Xiaole Pan, and Zifa Wang
Atmos. Chem. Phys., 21, 9441–9454, https://doi.org/10.5194/acp-21-9441-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-9441-2021, 2021
Short summary
Bimodal distribution of size-resolved particle effective density in a rural environment in the North China Plain
Yaqing Zhou, Nan Ma, Qiaoqiao Wang, Zhibin Wang, Chunrong Chen, Jiangchuan Tao, Juan Hong, Long Peng, Yao He, Linhong Xie, Shaowen Zhu, Yuxuan Zhang, Guo Li, Wanyun Xu, Peng Cheng, Uwe Kuhn, Guangsheng Zhou, Pingqing Fu, Qiang Zhang, Hang Su, and Yafang Cheng
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2021-463,https://doi.org/10.5194/acp-2021-463, 2021
Preprint under review for ACP
Short summary
Global–regional nested simulation of particle number concentration by combing microphysical processes with an evolving organic aerosol module
Xueshun Chen, Fangqun Yu, Wenyi Yang, Yele Sun, Huansheng Chen, Wei Du, Jian Zhao, Ying Wei, Lianfang Wei, Huiyun Du, Zhe Wang, Qizhong Wu, Jie Li, Junling An, and Zifa Wang
Atmos. Chem. Phys., 21, 9343–9366, https://doi.org/10.5194/acp-21-9343-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-9343-2021, 2021
Short summary
Regional heterogeneities in the emission of airborne primary sugar compounds and biogenic secondary organic aerosols in the East Asian outflow: Evidence for coal combustion as a source of levoglucosan
M. Mozammel Haque, Yanlin Zhang, Srinivas Bikkina, Meehye Lee, and Kimitaka Kawamura
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2021-431,https://doi.org/10.5194/acp-2021-431, 2021
Preprint under review for ACP
Short summary
Insights into seasonal variation of wet deposition over southeast Asia via precipitation adjustment from the findings of MICS-Asia III
Syuichi Itahashi, Baozhu Ge, Keiichi Sato, Zhe Wang, Junichi Kurokawa, Jiani Tan, Kan Huang, Joshua S. Fu, Xuemei Wang, Kazuyo Yamaji, Tatsuya Nagashima, Jie Li, Mizuo Kajino, Gregory R. Carmichael, and Zifa Wang
Atmos. Chem. Phys., 21, 8709–8734, https://doi.org/10.5194/acp-21-8709-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-8709-2021, 2021
Short summary

Related subject area

Subject: Aerosols | Research Activity: Field Measurements | Altitude Range: Troposphere | Science Focus: Chemistry (chemical composition and reactions)
Inter-annual variations of wet deposition in Beijing from 2014–2017: implications of below-cloud scavenging of inorganic aerosols
Baozhu Ge, Danhui Xu, Oliver Wild, Xuefeng Yao, Junhua Wang, Xueshun Chen, Qixin Tan, Xiaole Pan, and Zifa Wang
Atmos. Chem. Phys., 21, 9441–9454, https://doi.org/10.5194/acp-21-9441-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-9441-2021, 2021
Short summary
Urban organic aerosol composition in eastern China differs from north to south: molecular insight from a liquid chromatography–mass spectrometry (Orbitrap) study
Kai Wang, Ru-Jin Huang, Martin Brüggemann, Yun Zhang, Lu Yang, Haiyan Ni, Jie Guo, Meng Wang, Jiajun Han, Merete Bilde, Marianne Glasius, and Thorsten Hoffmann
Atmos. Chem. Phys., 21, 9089–9104, https://doi.org/10.5194/acp-21-9089-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-9089-2021, 2021
Short summary
Cultivable halotolerant ice-nucleating bacteria and fungi in coastal precipitation
Charlotte M. Beall, Jennifer M. Michaud, Meredith A. Fish, Julie Dinasquet, Gavin C. Cornwell, M. Dale Stokes, Michael D. Burkart, Thomas C. Hill, Paul J. DeMott, and Kimberly A. Prather
Atmos. Chem. Phys., 21, 9031–9045, https://doi.org/10.5194/acp-21-9031-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-9031-2021, 2021
Short summary
Determination of free amino acids, saccharides, and selected microbes in biogenic atmospheric aerosols – seasonal variations, particle size distribution, chemical and microbial relations
Jose Ruiz-Jimenez, Magdalena Okuljar, Outi-Maaria Sietiö, Giorgia Demaria, Thanaporn Liangsupree, Elisa Zagatti, Juho Aalto, Kari Hartonen, Jussi Heinonsalo, Jaana Bäck, Tuukka Petäjä, and Marja-Liisa Riekkola
Atmos. Chem. Phys., 21, 8775–8790, https://doi.org/10.5194/acp-21-8775-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-8775-2021, 2021
Short summary
Physical and chemical properties of urban aerosols in São Paulo, Brazil: links between composition and size distribution of submicron particles
Djacinto Monteiro dos Santos, Luciana Varanda Rizzo, Samara Carbone, Patrick Schlag, and Paulo Artaxo
Atmos. Chem. Phys., 21, 8761–8773, https://doi.org/10.5194/acp-21-8761-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-8761-2021, 2021
Short summary

Cited articles

Aggarwal, S. G. and Kawamura, K.: Molecular distributions and stable carbon isotopic compositions of dicarboxylic acids and related compounds in aerosols from Sapporo, Japan: Implications for photochemical aging during long-range atmospheric transport, J. Geophys. Res.-Atmos., 113, D14301, https://doi.org/10.1029/2007JD009365, 2008. 
Bikkina, S., Kawamura, K., Miyazaki, Y., and Fu, P.: High abundances of oxalic, azelaic, and glyoxylic acids and methylglyoxal in the open ocean with high biological activity: Implication for secondary OA formation from isoprene, Geophys. Res. Lett., 41, 3649–3657, https://doi.org/10.1002/2014gl059913, 2014. 
Bikkina, S., Kawamura, K., and Miyazaki, Y.: Latitudinal distributions of atmospheric dicarboxylic acids, oxocarboxylic acids, and α-dicarbonyls over the western North Pacific: Sources and formation pathways, J. Geophys. Res.-Atmos., 120, 5010–5035, https://doi.org/10.1002/2014jd022235, 2015. 
Carlton, A. G., Turpin, B. J., Lim, H. J., Altieri, K. E., Seitzinger, S., and Lim, H. J.: Link between isoprene and secondary organic aerosol (SOA): Pyruvic acid oxidation yields low volatility organic acids in clouds, Geophys. Res. Lett., 33, 272-288, 2006. 
Carlton, A. M., J. Turpin, B., Altieri, K., Seitzinger, S., Reff, A., Lim, H.-J., and Ervens, B.: Atmospheric oxalic acid and SOA production from glyoxal: Results of aqueous photooxidation experiments, Atmos. Environ., 41, 7588–7602, https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2007.05.035, 2007.