Articles | Volume 20, issue 19
https://doi.org/10.5194/acp-20-11423-2020
https://doi.org/10.5194/acp-20-11423-2020
Research article
 | 
06 Oct 2020
Research article |  | 06 Oct 2020

Increases in surface ozone pollution in China from 2013 to 2019: anthropogenic and meteorological influences

Ke Li, Daniel J. Jacob, Lu Shen, Xiao Lu, Isabelle De Smedt, and Hong Liao

Related authors

Observational operator for fair model calibration with ground NO2 measurements
Li Fang, Jianbing Jin, Arjo Segers, Ke Li, Ji Xia, Wei Han, Baojie Li, Hai Xiang Lin, Lei Zhu, Song Liu, and Hong Liao
Geosci. Model Dev. Discuss., https://doi.org/10.5194/gmd-2023-216,https://doi.org/10.5194/gmd-2023-216, 2024
Revised manuscript under review for GMD
Short summary
Meteorological characteristics of extreme ozone pollution events in China and their future predictions
Yang Yang, Yang Zhou, Hailong Wang, Mengyun Li, Huimin Li, Pinya Wang, Xu Yue, Ke Li, Jia Zhu, and Hong Liao
Atmos. Chem. Phys., 24, 1177–1191, https://doi.org/10.5194/acp-24-1177-2024,https://doi.org/10.5194/acp-24-1177-2024, 2024
Short summary
A gridded air quality forecast through fusing site-available machine learning predictions from RFSML v1.0 and chemical transport model results from GEOS-Chem v13.1.0 using the ensemble Kalman filter
Li Fang, Jianbing Jin, Arjo Segers, Hong Liao, Ke Li, Bufan Xu, Wei Han, Mijie Pang, and Hai Xiang Lin
Geosci. Model Dev., 16, 4867–4882, https://doi.org/10.5194/gmd-16-4867-2023,https://doi.org/10.5194/gmd-16-4867-2023, 2023
Short summary
Source attribution of near-surface ozone trends in the United States during 1995–2019
Pengwei Li, Yang Yang, Hailong Wang, Su Li, Ke Li, Pinya Wang, Baojie Li, and Hong Liao
Atmos. Chem. Phys., 23, 5403–5417, https://doi.org/10.5194/acp-23-5403-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-5403-2023, 2023
Short summary
Coarse particulate matter air quality in East Asia: implications for fine particulate nitrate
Shixian Zhai, Daniel J. Jacob, Drew C. Pendergrass, Nadia K. Colombi, Viral Shah, Laura Hyesung Yang, Qiang Zhang, Shuxiao Wang, Hwajin Kim, Yele Sun, Jin-Soo Choi, Jin-Soo Park, Gan Luo, Fangqun Yu, Jung-Hun Woo, Younha Kim, Jack E. Dibb, Taehyoung Lee, Jin-Seok Han, Bruce E. Anderson, Ke Li, and Hong Liao
Atmos. Chem. Phys., 23, 4271–4281, https://doi.org/10.5194/acp-23-4271-2023,https://doi.org/10.5194/acp-23-4271-2023, 2023
Short summary